• Lokal närvaro - Global påverkan
  Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande
 • Årsrapport 2018
  Ta del av vår Årsrapport och våra jämförandeprojekt
 • Lokal närvaro - Global påverkan
  Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande
 • Jämlika Gröna Rättvisa
  Vi arbetar med hållbara städer

Senaste inlägg

Skapar gemensam plattform för hållbar utveckling i Afrika, Asien och Latinamerika

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att etablera en gemensam samverkansplattform för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i Globala syd. Den nya plattformen bygger på Mistra Urban Futures styrkor.

Datum: 14 maj

Så ska storstäderna bli mer jämlika 

I snart 10 år har Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö arbetat för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna. Ett nystartat forskningsprojekt, Storstädernas jämlikhetsarbete, ska nu studera städernas satsningar för att se hur de gör nytta.

Datum: 2 maj

Forskare Sandra Valencia intervjuad i Göteborgsregionens Årsrapport 2018

Guldkorn och intervjuer i Göteborgsregionens årsraport 2018 - i samarbete med Mistra Urban Futures Göteborgsregioniens årsrapport är klar. Rapporten har publicerats årligen sedan 2011, för att ge en...

Datum: 23 apr

Kalendarium

May
23
2019
Tid: 11:30
Plats: Stora Badhusgatan 2B, 411 21 Göteborg
May
28
2019
Tid: 09:00
Plats: Rotemannavägen 10, Norsborg, Sverige
Jun
4
2019
Tid: 09:30
Plats: Sorbonne, Campus de Jussieu, Paris 5th, France

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

I dagens arbete med stadsutveckling och social hållbarhet är det vanligt att
Understanding the global environmental impacts of local consumption is an area of
At the core of the 2030 Agenda for Sustainable Development is the

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.