• Lokal närvaro - Global påverkan
  Mistra Urban Futures avslutas efter tio år och byter skepnad
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt

Senaste inlägg

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study”

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study” Centre for Sustainable Urban Futures söker forskare för ett tidsbegränsat uppdrag: en utvärdering av tio år av transdisciplinär samverkan för...

Datum: 7 apr

Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures

Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures Forsknings- och kunskapcentrumet Mistra Urban Futures har under ett decennium arbetat för hållbar stadsutveckling, med bland andra...

Datum: 21 feb

Innovationsprojektet SIGURD gör fallstudie på Backaplan

Innovationsprojektet SIGURD gör fallstudie på Backaplan Forsknings- och innovationsprojekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika investeringar har...

Datum: 23 apr

Kalendarium

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Every part of a city’s economy is determined by culture. The only
Prioritisation among the 169 targets and indicators of the 17 SDGs is
Reporting on the innovative, transdisciplinary research on sustainable urbanisation being undertaken by
Even if design is recognized as an important driver for innovation on

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.