• Lokal närvaro - Global påverkan
  Mistra Urban Futures avslutas efter tio år och byter skepnad
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt

Senaste inlägg

Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures

Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures Forsknings- och kunskapcentrumet Mistra Urban Futures har under ett decennium arbetat för hållbar stadsutveckling, med bland andra...

Datum: 21 feb

Verksamhetsberättelse Mistra Urban Futures 2019

Ett händelserikt år för Mistra Urban Futures Göteborgsplattform Göteborgsplattformen har haft ett minst sagt händelserikt år 2019. Det var sista året med Mistra-finansiering, vilket inneburit en hel...

Datum: 31 mar

Bosättningslagen - rättvis för vem?

Nyanlända skulle få lättare att komma in i det svenska samhället, men Bosättningslagen har i praktiken bidragit till osäkerhet och att rycka upp enskilda personer och familjer ur sina nya sammanhang. Chalmersforskarna Kristina Grange och Nils Björling har undersökt hur tre västsvenska kommuner tillämpat lagen ur ett rättviseperspektiv.

Datum: 21 jan

Kalendarium

Apr
29
2020
Tid: 11:30
Plats: Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg (Hörsalen)
May
6
2020
Tid: 08:00
Plats: Moriska paviljongen, Malmö

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Reporting on the innovative, transdisciplinary research on sustainable urbanisation being undertaken by
Even if design is recognized as an important driver for innovation on
Det urbana stationssamhället har under flera år arbetat i samskapande processer med
Construction materials are used for the expansion and maintenance of the built

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.