• Urban Planet
    Ny open access bok lanserad

Senaste inlägg

Mistra Urban Futures i Almedalen

Vi deltar även i år på Västsvenska Arenan i Almedalen. Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå.

Datum: 27 jun

Hållbarhet – annorlunda 

Sustainability – differently, eller hållbarhet – annorlunda, är temat för den 40:e upplagan av Bulletin of Geography: Socio-economic series.

Datum: 27 jun

Nya samhällsutmaningar – men hänger universiteten med?

Vårt samhälle står inför allt fler komplexa utmaningar, alltifrån utvecklingen av våra städer till hälsa. Tekniken utvecklas i rasande fart och de globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskap. Detta kräver samarbete. På Västsvenska Arenan i Almedalen lyfter Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers och Mistra Urban Futures frågor om samarbete och tvärvetenskap i två seminarier.

Datum: 26 jun

Kalendarium

Sep
5
2018
Tid: 11:30
Plats: Länsstyrelsen
Sep
25
2018
Tid: 09:00
Plats: Malmö Universitet

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

In this paper, we examine how economic, social and political forces impact
Strategies and action plans for sustainable food provisioning and urban food security
Contemporary approaches to biodiversity conservation within South Africa depart from community-based initiatives
The condition of the environment is one of the most fundamental concerns
It is increasingly appreciated how all societies contain many ‘wicked problems’ or

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.