• Urban Planet
    Ny open access bok lanserad

Senaste inlägg

Forskningssamarbete - viktigt arv efter Vision Älvstaden

Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare.

Datum: 31 maj

Semestra klimatsmart via nytt digitalt verktyg

Pressmeddelande: En svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren. Och sedan 2010 har våra flygresor utomlands ökat med över 4 procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt bilkörande i Sverige. En trend som forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg nu vill ändra på.

Datum: 30 maj

Nytt verktyg för kultur i Göteborgs stadsutveckling

Ta del av en intervju som tar utgångspunkt i ett kulturpolitiskt uppdrag där Göteborgs attraktiva livsmiljö står i centrum, via inventeringen av Lindholmens kulturvärden och vidare över till frågan om vilken roll kulturen spelar i stadsplaneringens idag.

Datum: 17 maj

Kalendarium

Jul
1
2018
Jul
1
2018
Tid: 15:00
Plats: Västsvenska Arenan

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Decentralization reforms and rapid urbanization place increasing pressure on African urban authorities.
Traffic planning has for several decades been based on assumptions of continued
Localised experiments have the potential to reshape cities in prefiguring the realisation
A quarter of energy-related greenhouse gas emissions (GHG) originate from the transportation
In recent years, there has been substantial effort within and beyond academia

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.