• Sida program 2020
 • Lokal närvaro - Global påverkan
  Mistra Urban Futures har ombildats till Urban Futures och Global Sustainable Futures
 • Städer och COVID-19
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Trasndisciplinary Co-Production
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt

Senaste inlägg

Marcus Jahnke ny verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures

Marcus Jahnke ny verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures Marcus Jahnke är både design- och ingenjörsutbildad. Han är intresserad av maktstrukturer och har bland annat studerat och...

Datum: 29 jun

Mistra Urban Futures 2010 - 2019 Göteborgsregionens rapport: Samarbetet har skapat nya arbetssätt

Mistra Urban Futures 2010 - 2019 Göteborgsregionens rapport: Samarbetet har skapat nya arbetssätt Göteborsregionens (GR:s) rapport är klar och sammanställd kring samarbetet med Mistra Urban Futures...

Datum: 16 jun

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study”

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study” Centre for Sustainable Urban Futures söker forskare för ett tidsbegränsat uppdrag: en utvärdering av tio år av transdisciplinär samverkan för...

Datum: 7 apr

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

The New Urban Agenda (NUA) and Agenda 2030’s Sustainable Development Goals (SDGs)
Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on Investment (SROI)
Fallstudie Borås har handlat om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo,
Projektet SIGURD handlar om hur effekter och värden kan används för att

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.