• Lokal närvaro - Global påverkan
  Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt

Senaste inlägg

Projektet som arbetar för att visa det som inte syns

Projektet som arbetar för att visa det som inte syns Projektet CityAirSim har arbetat sitt första år för att nå sitt mål: att på ett nyskapande pedagogiskt sätt visa hur grönska, byggande och trafik...

Datum: 11 dec

Sara Brorström prisad för Best Paper Award

Sara Brorström prisad för Best Paper Award Sara Brorström, docent i företagsekonomi, vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och en av flera forskare som är kopplad till Mistra Urban Futures,...

Datum: 27 nov

Kartläggning kring samskapandeprocesser

Kartläggning kring samskapandeprocesser Hur ser det ut i Stockholm när det gäller samskapande för hållbar stadsutveckling? Mistra Urban Futures ’Stockholmsnod’ som etablerades 2017 har gjort en...

Datum: 26 nov

Kalendarium

Jan
28
2020
Tid: 11:30
Plats: Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
May
6
2020
Tid: 07:00
Plats: Moriska paviljongen, Malmö

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

I slutet av 2018 fick Radar arkitektur & planering AB i uppdrag
Agonism is often described as a means for designers and citizens to
The research reported here is part of a comparative transdisciplinary co-production research
The research on the comparative project ‘Implementing the New Urban Agenda (NUA)

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.