• REALISING JUST CITIES – LEARNING THROUGH COMPARISON
    Årlig konferens i Kisumu 13-14 november
  • FORSKARSKOLAN - SÖK TILL VÅRENS KURS
    Sök senast 1 december

Senaste inlägg

Forskarskolan öppnar för antagning igen

Under hösten har en första kurs inom ramen för Urban Futures Öppna Forskarskola dragit igång. Co-production in action – from practice to theory består av två fördjupningskurser (2x7,5 hp). Höstens kurs har varit fullsatt och nu öppnar vi upp för antagning till vårens kurs.

Datum: 13 nov

Att lära sig av varandra – konferens om rättvisa städer i Kenya

Mistra Urban Futures årliga konferens närmar sig. Den 12-15 november samlas över 100 deltagare från sex länder i Kisumu, Kenya. Temat för årets konferens är att lära sig av varandra genom jämförelse, för att förverkliga rättvisa städer.

Datum: 7 nov

Socialt hållbar planering

Vi som jobbar med hållbarhetsfrågor har hört det till leda- ”vi måste jobba mer tvärsektoriellt och mindre i stuprör”! Varför händer det då inte? Jo, antagligen för att det har att göra med hur vår hj...

Datum: 3 nov

Kalendarium

Nov
22
2017
Time: 11:30
Location: Museum of World Cultures
Nov
29
2017
Time: 17:00
Location: Göteborgs stadsmuseum
Dec
8
2017
Time: 13:00
Location: Göteborgsregionens kommunalförbund
Dec
12
2017
Time: 11:30
Location: Mötesplats Backa-Brunnsbo

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Michael Hodson & Simon Marvin. Intensifying or transforming sustainable cities? Fragmented logics
Saskia Greyling, Zarina Patel & Amy Davison. Urban sustainability disjunctures in Cape
Tim May & Beth Perry. Knowledge for just urban sustainability. Local Environment,
Beth Perry & Mark Atherton. Beyond critique: the value of co-production in
Nazem Tahvilzadeh, Stig Montin & Mikael Cullberg, Functions of sustainability: exploring what

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.