• Realising Just Cities
    Genom internationella jämförande projekt

Senaste inlägg

Det urbana stationssamhället

Det har hänt mycket i projektet Det urbana stationssamhället under 2017 och mycket spännande är på gång. Projektet Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen har dragit igång och projektet Hållbara attraktiva stationssamhällen, som arbetat med markanvändning och att testa lokala res- och transporttjänster i Lerum och Nödinge håller på att avslutas.

Datum: 7 mar

African Centre for Cities (ACC) första internationella konferens om städer

Mistra Urban Futures partner African Centre for Cities internationella konferens om städer ägde rum i Cape Town 1-3 februari 2018. Flera Mistra Urban Futures-forskare deltog i konferensen, modererade sessioner och presenterade artiklar.

Datum: 27 feb

Göteborgs universitet tar över ordförandeskapet i Konsortierådet 

Mattias Goksör, prorektor för Göteborgs universitet är sedan årsskiftet ordförande för Mistra Urban Futures konsortieråd. Mattias Goksör har en tvärvetenskaplig utbildning med en doktorsexamen i fysik samt en magisterexamen i företagsekonomi. Han var prefekt vid institutionen för fysik sedan 2012 och tillträdde som prorektor i juli 2017.

Datum: 25 feb

Kalendarium

Mar
20
2018
Tid: 09:00
Plats: Sven Hultins gata 6, Göteborg
Mar
21
2018
Tid: 14:00
Plats: Världskulturmuseet i Göteborg
Mar
28
2018
Tid: 16:00
Plats: Göteborgs stadsmuseum
Apr
4
2018

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Swedish regional development is characterised by increasing differences between income, education, health,
This paper shows how sustainable and smart strategies can be implemented in
Ett nytt sätt att tänka på hållbara städer (2017). David Simon (Ed).
Rethinking Sustainable Cities (2018). David Simon (Ed). Mistra Urban Futures
Reconceptualizando las ciudades sostenibles (2018). David Simon (ed). Mistra Urban Futures.

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.