• Sida program 2020
 • Lokal närvaro - Global påverkan
  Mistra Urban Futures har ombildats till Urban Futures och Global Sustainable Futures
 • Städer och COVID-19
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Trasndisciplinary Co-Production
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt

Senaste inlägg

Marcus Jahnke ny verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures

Marcus Jahnke ny verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures Marcus Jahnke är både design- och ingenjörsutbildad. Han är intresserad av maktstrukturer och har bland annat studerat och...

Datum: 29 jun

Mistra Urban Futures 2010 - 2019 Göteborgsregionens rapport: Samarbetet har skapat nya arbetssätt

Mistra Urban Futures 2010 - 2019 Göteborgsregionens rapport: Samarbetet har skapat nya arbetssätt Göteborsregionens (GR:s) rapport är klar och sammanställd kring samarbetet med Mistra Urban Futures...

Datum: 16 jun

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study”

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study” Centre for Sustainable Urban Futures söker forskare för ett tidsbegränsat uppdrag: en utvärdering av tio år av transdisciplinär samverkan för...

Datum: 7 apr

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Knowledge exchange between universities and municipalities for sustainable and just cities.
Transit Oriented Development (TOD) is a planned area with land use that
This is the story of an early episode in the war against
The Transport and Sustainable Urban Development project represents one of eleven similar

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.