• Realising Just Cities
    Genom komparativa projekt

Senaste inlägg

Så påverkas Göteborg av Vision Älvstaden

Så påverkas Göteborg av Vision Älvstaden År 2012 antog Göteborgs kommunfullmäktige en vision för utvecklingen av de centrala stadsdelarna närmast älven – Vision Älvstaden. Den sammanfattas i ”Öppen fö...

Datum: 16 jan

Ny koordinator och projektledare för noden i Stockholm

Sofie Pandis Iveroth är ny koordinator och projektledare för Stockholmsnoden inom Mistra Urban Futures. Utöver detta är hon projektledare för Innovationsplattform Hållbara Stockholm på exploateringskontoret i Stockholms kommun med fokus på hållbar stadsutveckling.

Datum: 18 dec

Ny ledare för Skåneplattformen

Barry Ness är ny Director för Skåneplattformen. Plattformen utgörs av ett konsortium bestående av de tre universiteten från regionen: Lunds Universitet, Malmö Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med ett antal olika samhällsaktörer.

Datum: 15 dec

Kalendarium

Feb
9
2018
Time: 15:00
Location: Kuala Lumpur Convention Centre
Feb
23
2018
Time: 11:30
Location: Länsstyrelsen Västra Götaland

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Under åren 2013–2016 genomfördes forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska1 med
Populations are becoming more urban than rural, creating concentrated areas with high
Hållbar urbanisering har blivit ett viktigt ämne i debatten, inom forskningen och
This paper contributes to the burgeoning literature on the role of academic–practice
Nature is not something separated from the city. With this in mind,

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.