• Lokal närvaro - Global påverkan
  Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande
 • Årsrapport 2018
  Ta del av vår Årsrapport och våra jämförandeprojekt
 • Lokal närvaro - Global påverkan
  Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande
 • Jämlika Gröna Rättvisa
  Vi arbetar med hållbara städer

Senaste inlägg

Stockholm Urban Forum: Hur co-creation kan stödja samverkan i genomförande av Agenda 2030

Mistra Urban Futures Stockholmsnod arrangerade i slutet av maj Stockholm Urban Forum – Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen, på Subtopia i Alby i Botkyrka kommun. Stockholm Urban Forum samlade 150 deltagare och 30 talare från politik, offentlig sektor, forskning, privat sektor och civilsamhälle.

Datum: 12 jun

Platsutveckling och ”social washing” i Almedalen

Sedan 2013 har Mistra Urban Futures arrangerat seminarier under Almedalsveckan. I år bjuder vi in till två seminarier på Västsvenska arenan, söndagen den 30 juni och tisdagen den 2 juli. Platsutvecklingen och ”social washing” står i fokus.

Datum: 5 jun

Skapar gemensam plattform för hållbar utveckling i Afrika, Asien och Latinamerika

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att etablera en gemensam samverkansplattform för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i Globala syd. Den nya plattformen bygger på Mistra Urban Futures styrkor.

Datum: 14 maj

Kalendarium

Sep
5
2019
Tid: 11:30
Plats: Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Sep
10
2019
Tid: 13:00
Plats: Medicinareberget, Göteborgs Universitet, Göteborg
Sep
19
2019

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.