• Realising Just Cities
    Genom internationella jämförande projekt

Senaste inlägg

Drömmen om samhällsplanering som motverkar segregation

Vi som jobbar med hållbarhetsfrågor har hört det till leda – ”vi måste jobba mer tvärsektoriellt”! Ändå är det ofta oerhört svårt att få till det i praktiken. Men nu har socialcheferna och samhällsbyggnadscheferna i Göteborgsregionen faktiskt börjat jobba ihop i en gemensam arbetsgrupp för social hållbarhet. Varför?

Datum: 14 feb

Tematiska nätverk har startats igång

Under 2017 har Mistra Urban Futures startat upp några tematiska nätverk som en ny del av verksamheten. Nätverken är ett sätt för aktörer från akademi, offentlig förvaltning och politik, näringsliv och civilsamhälle att mötas kring specifika teman och komplexa problem kopplade till hållbar stadsutveckling.

Datum: 1 feb

Tidigare minister Mistra Urban Futures nya styrelseordförande

Vi är glada att kunna meddela att Anna Johansson, riksdagsledamot och tidigare Infrastrukturminister 2014-2017, är Mistra Urban Futures nya styrelseordförande.

Datum: 31 jan

Kalendarium

Feb
20
2018
Feb
23
2018
Tid: 11:30
Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland
Mar
6
2018
Tid: 13:15
Plats: Bergsjöns kyrka
Mar
13
2018
Tid: 11:30
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Under åren 2013–2016 genomfördes forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska1 med
Populations are becoming more urban than rural, creating concentrated areas with high
Hållbar urbanisering har blivit ett viktigt ämne i debatten, inom forskningen och
This paper contributes to the burgeoning literature on the role of academic–practice
Nature is not something separated from the city. With this in mind,

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.