• Lokal närvaro - Global påverkan
  Mistra Urban Futures avslutas efter tio år
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Vi arbetar transdisciplinärt

Senaste inlägg

Bosättningslagen - rättvis för vem?

Nyanlända skulle få lättare att komma in i det svenska samhället, men Bosättningslagen har i praktiken bidragit till osäkerhet och att rycka upp enskilda personer och familjer ur sina nya sammanhang. Chalmersforskarna Kristina Grange och Nils Björling har undersökt hur tre västsvenska kommuner tillämpat lagen ur ett rättviseperspektiv.

Datum: 21 jan

Ny organisation: Mistra Urban Futures blir Centrum för hållbar stadsutveckling

Ny organisation: Centrum för hållbar stadstutveckling Före detta Mistra Urban Futures, numera Centrum för hållbar stadsutveckling, blir från den 1 januari 2020 ett nytt forsknings- och kunskapscentrum...

Datum: 19 dec

Projektet som arbetar för att visa det som inte syns

Projektet som arbetar för att visa det som inte syns Projektet CityAirSim har arbetat sitt första år för att nå sitt mål: att på ett nyskapande pedagogiskt sätt visa hur grönska, byggande och trafik...

Datum: 11 dec

Kalendarium

Jan
28
2020
Tid: 11:30
Plats: Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Feb
18
2020
Tid: 11:00
Plats: Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
May
6
2020
Tid: 07:00
Plats: Moriska paviljongen, Malmö

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

1989 was a turning point in the socio-economic development in the former
Realising that human geography has been defined less by its canonical works
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft, Lag 2016:38,
Accessibility to important functions and urban resources influences living conditions in cities

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.