• Realising Just Cities
    Läs mer om vår årliga konferens i Kapstaden i november

Senaste inlägg

Hur blev 1000 planerade boenden för nyanlända i Göteborg 57?

I samband med den stora flyktingströmmen 2015 fanns ett akut behov av bostäder. Ett projekt startades som skulle bygga 1000 temporära bostäder runt om i Göteborg. Men det blev bara 57 bostäder. Ett forskningsprojekt lett av Kristina Grange, Chalmers har fått finansiering för att ta reda på varför det blev så.

Datum: 14 nov

Forskarskolan – ny möjlighet att delta

Det har varit ett stort intresse för kursen Co-production in action – from practice to theory sedan starten. Nu öppnar vi för antagning till vårens kurs.

Datum: 25 okt

Genomgripande förändringar nödvändiga för att klara klimatmålen (IPCC)

- ”Business as usual” är inte längre möjligt om vi ska klara nödvändiga förändringar. Nya sätt att lösa problem måste utvecklas snabbt. Vår metod att skapa grupper med deltagare från olika sektorer, kommenterar David Simon, angående den senaste rapporten kring klimatförändringar (IPCC).

Datum: 23 okt

Kalendarium

Nov
28
2018
Tid: 13:15
Plats: Vera Sandbergs allé
Nov
28
2018
Tid: 17:00
Plats: GÖTEBORG, Norra Hamngatan 12
Nov
29
2018
Tid: 13:00
Plats: Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Gothenburg
Nov
30
2018
Tid: 08:30
Plats: Götaforsliden 15, Mölndal

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

This paper provides a brief history of the Urbanization and Global Environmental
Experience innovation is described as collaborative and integrated in day-to-day work. However,
Participatory tourism development projects are considered effective and democratic since they engage
Urban sustainability is a wicked issue unsuited to management through traditional decision-making

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.