• REALISING JUST CITIES – LEARNING THROUGH COMPARISON
    Årlig konferens i Kisumu 13-14 november

Senaste inlägg

Stort engagemang på konferens om rättvisa, gröna och tillgängliga städer

Den 5 oktober 2017 träffades över 150 personer på Världskulturmuseet i Göteborg för att ta del av olika perspektiv på rättvisa, gröna och tillgängliga städer.

Datum: 17 okt

Utvärdering av Hållbar utveckling

2006 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Idag överlämnar UKÄ rapporten ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” till regeringen.

Datum: 2 okt

Platsar kulturen i den nya staden?

En slutrapport med titelen ’Platsar kulturen i den nya staden’ från projektet Kultur och kulturarv inom Mistra Urban Futures publicerades nyligen och finns för nedladdning.

Datum: 29 sep

Kalendarium

Oct
24
2017
Time: 11:30
Location: Länsstyrelsen
Oct
25
2017
Time: 17:00
Location: Göteborgs stadsmuseum
Oct
31
2017
Time: 17:00
Location: Palmstedtssalen, Chalmers Conference Center, Johanneberg, Gothenburg
Nov
13
2017
Time: 02:00
Location: Imperial Hotel Kisumu

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Andersson-Sköld Y., Klingberg J., Gunnarsson B., Cullinane K., Gustafsson I., Hedblom M.,
Ström, L., Molnar, S. & Isemo, S. Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv
Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping
Klingberg J., Broberg M., Strandberg B., Thorsson P., Pleijel H., 2017 .
Eneqvist, E. & Kalmendal, R. Hållbara livsstilar. Ett ramverk för fortsatt arbete.

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.