• Urban Planet
    Ny open access bok lanserad

Senaste inlägg

Nytt verktyg för kultur i Göteborgs stadsutveckling

Ta del av en intervju som tar utgångspunkt i ett kulturpolitiskt uppdrag där Göteborgs attraktiva livsmiljö står i centrum, via inventeringen av Lindholmens kulturvärden och vidare över till frågan om vilken roll kulturen spelar i stadsplaneringens idag.

Datum: 17 maj

Mindre biltrafik och mer kollektivt resande

Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025. Ett samverkansprojekt inom ramen för Mistra Urban Futures har spelat extra stor roll på vägen mot det målet.

Datum: 3 maj

Att ta sig an komplexa utmaningar i transdiscplinära sammanhang

Nu öppnar Urban Futures öppna forskarskola för antagning igen! Sök senast den 27 maj.

Datum: 25 apr

Kalendarium

May
30
2018
Tid: 17:00
Plats: Göteborgs stadsmuseum
Jun
12
2018
Tid: 08:30
Plats: Renströmska sjukhuset
Jul
1
2018
Jul
1
2018
Tid: 15:00
Plats: Västsvenska Arenan

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Material intensity coefficient (MIC) databases are crucial for bottom-up material stock studies.
Informal settlements are an undeniable feature of developing cities. Activists, governments, community
This paper unpacks how plans are implemented in three African cities: Nairobi,
Sweden has been praised for its sustainability efforts and decreasing greenhouse gas
Global urbanization promises better services, stronger economies, and more connections; it also

Mistra Urban Futures Projekt

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.