• Lokal närvaro - Global påverkan
  Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande
 • Realising Just Cities
  Årliga konferensen - Lärdomar och Resultat - Sheffield
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Rättvisa Gröna Tillgängliga
  Vi arbetar med hållbara städer
 • Realising Just Cities
  Årliga konferensen - Lärdomar och Resultat - Sheffield

Senaste inlägg

See some of our latest video material

Se Mistra Urban Futures senaste videor Urban Lunch-time Agenda 2030 sept 19 Internationell transdisciplinär konferens (eng) sept 19 Kortare intervju med Helena Bjarnegård , riksarkitekt Boverket, Om...

Datum: 11 okt

Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester

Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester Allt fler känner en oro för hur det egna resandet påverkar klimatet. Mistra Urban Futures har varit delaktiga i att ta fram ett digitalt verktyg som...

Datum: 2 okt

Verktyg och handböcker för stadsplanerare

Samlade intressanta verktyg och handböcker för stadsplanerare Om hållbar platsutveckling, bygga hållbart för seniorer och verktyget Prisma Mistra Urban Futures projekt tar fram olika typer av resultat...

Datum: 28 sep

Kalendarium

Nov
14
2019
Tid: 11:30
Plats: Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Nov
22
2019
Tid: 08:30
Plats: August Palms plats 1, Malmö

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

This appendix presents all processes identified during the mapping process as described
What is the current state in Stockholm on co-creation for sustainable urban
Rapid urbanization often results in land tenure conflicts commonly in urban fringe
A digital toolbox for good sound environment in station communities Densification around
The New Urban Agenda är ett globalt visionsdokument för en hållbar framtid

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.