• Lokal närvaro Global påverkan
    Vi arbetar med hållbar stadsutveckling genom medskapande

Senaste inlägg

Annual Lecturer Jan Gehl puts people first 

Mistra Urban Futures’ Annual Lecture 2018 Annual Lecture was given by Founder & Senior Advisor of Gehl Architects, Professor and Architect MAA, Jan Gehl. With over 40 years of experience of working with liveable cities and putting people first in city planning, the legendary architect filled Chalmers largest auditorium on December 5th.

Datum: 12 dec

Ordförandeskapet i Mistra Urban Futures konsortieråd för göteborgsplattformen till Länsstyrelsen 

Mattias Goksör, ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd, prorektor vid Göteborgs Universitet, lämnar över stafettpinnen till Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Datum: 7 dec

Pressinbjudan: Arkitekten Jan Gehl föreläser om städer för människor

Professorn och arkitekten Jan Gehl, en av grundarna till Gehl Architects är årets föreläsare på Mistra Urban Futures Annual Lecture, som hålls på Chalmers den 5 december.

Datum: 3 dec

Kalendarium

Jan
25
2019
Jan
30
2019
Tid: 09:30
Plats: Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg
Jan
30
2019
Tid: 17:00
Plats: Norra Hamngatan 12, Göteborg
Feb
4
2019
Tid: 14:00
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Concepts are the basic building blocks of all knowledge, while the strength
Trots en lagstiftning som syftar till ett bra boende för alla medborgare
Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.