Forskarnätverket Urban Futures

Forskarnätverket Urban Futures är ett nätverk för forskare inom hållbar stadsutveckling och urbana frågor vid högskolor, universitet och organisationer som är parter till Mistra Urban Futures.

Nätverket är till för att du som forskare enkelt ska kunna söka och få kontakt med andra forskare för att till exempel skriva gemensamma ansökningar eller bjuda in till seminarier. Som medlem får du inbjudningar till aktiviteter, seminarier, utlysningar och ta del av Mistra Urban Futures nyhetsbrev. Forskarnätverket är publikt vilket gör att alla intresserade enkelt kan få en överblick av de urbana kompetenserna via nätverkets webbplats.

Bli medlem

Registrera dig här

Nätverket

Sök i nätverket här

 

Nätverket administreras av Mistra Urban Futures tillsammans med Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV).