Vad hände sen?

Mistra Urban Futures jobbar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. Vi vill göra verklig skillnad för våra städer och de människor som bor där! Därför är vi nyfikna på vad som hände sen, efter att projekten avslutats. Gjorde de någon skillnad? Lever resultaten kvar?

För att få svar på detta bad vi några journalister gå ut och söka spåren av projekten i olika organisationer. Och det är verkligen spännande att se att det går att hitta många spår på olika håll – både i Göteborg men också regionalt och nationellt! 

Det har lett till berättelser om bland annat hur en handbok kan underlätta arbetet med ekosystemtjänster i staden, hur Göteborgs Stadsmuseum blivit mer tillgängligt, om stadsbyggnadens roll för ökad social hållbarhet i Göteborg, om att jobba med konsumtion och klimat i ett brett perspektiv – från ungdomar till resande och hur Borås nu planerar staden utifrån ett så kallat stråktänk.

Här kan du läsa några exempel på vad som hände sen, och vilken nytta projekten vid Göteborgsplattformen gjort. 
 

 

Lokal produktion

Stadsnära jordbruk ger hållbar matproduktion och fler arbetstillfällen

Med växande städer ställs nya krav på hållbar livsmedelsproduktion. Projektet Grön Produktion fokuserade på stadsnära odling och har bidragit till att utveckla nya affärsmodeller och att starta utbildningen Foodmaker som är populär bland proffskockar och tjänstepersoner inom offentlig sektor.  Läs mer

Klimatsmart semester

Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester

Allt fler känner en oro för hur det egna resandet påverkar klimatet. Mistra Urban Futures har varit delaktiga i att ta fram ett digitalt verktyg som gör det enklare att fatta klimatsmarta beslut inför semestern. Läs mer

 

Palmhuset, Göteborg

Handbok visar hur växt- och djurliv skapar hållbara städer

Vackert fågelkvitter och svalkande träd kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Ett projekt inom ramen för Mistra Urban Futures har utvecklat en metod och handbok som ska få ekosystemtjänster att värderas högre i staden. Läs mer
 

Göteborgs stadsmuseum

Så blir staden mer tillgänglig för alla

Projektet FUNKTEK gjorde inte bara Göteborgs Stadsmuseum mer tillgängligt. Metoden där personer med olika typer av funktionsvariationer testade och förbättrade museets utställningar och aktiviteter har fått ringar på vattnet i Göteborg. Läs mer

 

Bergsjön

Hur vi bygger staden kan motverka orättvisor

Stadsbyggnad kan bidra till en ökad social hållbarhet i Göteborg. Det visar analyser gjorda inom Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] stad och som haft direkt effekt i Bergsjön. 
– Vi har utvecklat kunskaper om hur stadsbyggnad kan motverka social ohälsa och orättvisor av olika slag, säger Mari Tastare, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Läs mer

Skolelever spelar Future Happiness Challenge

Forskningsbaserat spel lyfter klimatfrågan i Göteborg

En forskningsrapport om klimat och konsumtionsberäkningar har både satt avtryck på Göteborgs stads klimatarbete och nått ut till regionens ungdomar genom spelet Future Happiness Challenge. Målet med spelet är just att barn och ungdomar ska få upp ögonen för klimatutmaningarna. Läs mer
 

Borås resecentrum

Attraktiva områden nära resestationer  

Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till konkreta resultat runt om i Västsverige. Flera kommuner har förändrat sin syn på attraktiva områden nära reseknutpunkter, gågator och andra promenadstråk. Läs mer

 

Mie Svennberg

Kulturens värde i staden

De senaste åren har flera kulturprojekt genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures. Fallstudier för att visa på kulturens värde, framtagning av analyser och strategier har lett till att kulturen nu lättare kan arbetas in i planeringen. Läs mer

 

Kollektivtrafik

Mindre biltrafik och mer kollektivt resande

Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025.
Ett samverkansprojekt inom ramen för Mistra Urban Futures har spelat extra stor roll på vägen mot det målet. Läs mer

 

Bo Aronsson, Älvstaden

Forskningssamarbete - viktigt arv efter Vision Älvstaden

Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följer, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare. Läs mer

 

Hans Abrahamsson

Ändrade synsätt kan skapa socialt hållbara städer 

Åtta synsätt som kan förändras för att skapa rättvisare och socialt hållbara städer. Det är ett resultat av projektet Kairos som Mistra Urban Futures har investerat i. Läs mer