Att värdera social och miljömässig påverkan av stadsbyggnadsinvesteringar

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Author(s)
Carl-Johan Karlsson Dag Magnusson Håkan Cavenius Joanna Fehler Katarina Haugen Stefan Molnar
Published year
Tags
SROI

 

Abstract

Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on Investment (SROI) i två fallstudier i Göteborg

Related publications