Mistra Urban Futures events

För att sprida och utveckla kunskap om hållbar stadsutveckling och skapa tillfällen att mötas erbjuder Mistra Urban Futures bland annat olika eventserier; Urban Lunch-time, Urban Research, Urban Lecture och Mellanrum. Dessa har olika syften och former. 

Vissa av våra events filmas och går att se på vår YouTube-kanal, klicka här för att komma dit. Ett säkert sätt att få veta om våra events och en inbjudan är via Nyhetsbrevet. Anmäl dig till nyhetsbrevet

Urban Lunch-time

En föreläsning och nätverkslunch för att främst sprida resultat från Mistra Urban Futures projekt. För dig som är forskare, praktiker, politiker, arbetar inom näringslivet eller intresserad av ämnet. 

Urban Research

En seminarieform som inleds med en introducerande föreläsning om ett specifikt ämne. Därefter deltar alla i en diskussion om olika frågeställningar och dela kunskap. För dig som är forskare, praktiker eller intresserad av ämnet.

Urban Lecture

En fördjupande lunchföreläsning med en internationellt känd forskare om hållbar stadsutveckling. För dig som är forskare, praktiker, politiker eller intresserad av ämnet.

Mellanrum

En kvällsföreläsning med en efterföljande diskussion med publiken om hållbar stadsutveckling med det sociala i fokus. I samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionens kommunalförbund GR, Göteborgs Stad S2020 och Göteborgs stadsmuseum. För alla som är intresserade av ämnet.

Kommande events
Föregående events