Medborgarlabbet Sjöbo: SROI-analys

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Author(s)
Peter Johansson Pia Essunger
Published year
Tags
SROI

 

Abstract

Fallstudie Borås har handlat om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo, som är en miljö och ett arbetssätt för att möjliggöra kapacitets- och kunskapsbyggande för olika former av medborgarinflytande i stadsdelsplaneringen och på så sätt främja samhällsengagemang. Analysen som görs på Medborgarlabbet är en så kallad utvärderande SROI. Den utvärderande SROI-analysen används för att ta reda på hur mycket monetärt värde en redan genomförd insats på Medborgarlabbet har skapat, till skillnad från en prognosticerande SROI där fokus är att utröna eventuella värden som kan tänkas uppstå.

Related publications