(10)

Lokala plattformar

En hållbar urban utveckling omfattar en lång rad globala och lokala utmaningar. Det som står på högt dagordningen i europeiska eller amerikanska städer är inte nödvändigtvis det samma som i de snabbt växande megastäderna i Afrika och Asien.

Mistra Urban Futures har fem lokala plattformar och en nod, vardera med sin lokala kontext, utmaningar, forskning och praktik. Följande städer är engagerade:

Kapstaden, Sydafrika: bygger på ett nära samarbete med African Centre for Cities och City of Cape Town. Tillsammans bidrar de med både praktisk erfarenhet och forskning i världsklass om Afrikas snabba urbanisering och utveckling.

Göteborg, Sverige: en medelstor stad som står inför många av de utmaningar som megastäder runt om i världen står inför, bara i en mindre skala. Detta gör studier om staden relevanta även för många andra aktörer. Centrumets kansli är lokaliserat här.

Sheffield Manchester, Storbritannien: ett erfaret forskningsteam på Urban Institute vid University of Sheffield är basen för verksamheten i norra England.

Skåne, Sverige: med centrum på Malmö Högskola har en ny plattform bildats med Malmö Högskola, Lunds universitet och SLU Alnarp samt Region Skåne och Malmö Stad - med planer för ytterligare partners och städer i regionen.

Kisumu, Kenya: lokal kunskapsproduktion och forskning nära den faktiska utvecklingen av staden tillför värdefulla erfarenheter och insikter för att förbättra livsvillkoren för stadens invånare, förbättra ekonomin, minska fattigdomen och arbeta mot en hållbar utvekling av staden.

Stockholm, Sverige, med centrum på OpenLab som erbjuder en arena för samarbete mellan universiteten och Stockholms stad, Länsstyrelsen och Stockholms Läns Landsting.