Publicerad:

Marcus Jahnke ny verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures

Marcus Jahnke är både design- och ingenjörsutbildad. Han är intresserad av maktstrukturer och har bland annat studerat och arbetat med normkritik och hur hierarkier påverkar staden. Med sina breda kunskaper och arbetslivserfarenhet är ambitionen att bli en inkluderande verksamhetsledare som får saker att hända för Centre for Sustainable Urban Futures, vid GMV.

Marcus Jahnke kommer närmast från RISE, där han bland annat varit chef för gruppen Stadsutveckling. Arbetet inkluderade ansvar för verksamhetens strategiska utveckling, ansöknings- och finansieringsarbete, liksom personal- och resursansvar. Tidigare har Marcus varit universitetslektor vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet, efter att ha doktorerat inom design vid HDK, 2013. Han har även arbetat som biträdande forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid GU, varit miljöchef för NCC Entreprenad, och miljösystemansvarig i Volvo Cars. 

Marcus Jahnke tycker att det ska bli roligt och stimulerande och ser fram emot uppdraget som verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures. Han har följt centrets arbete och utveckling och är bekant med de tematiska områdena, och komplexiteten kring dem. Han intresserar sig för social hållbarhet, rättvisefrågor och hur maktfaktorer i samhället påverkar. Andra intresseområden är medskapande, konstnärlig intervention i stadsutveckling och innovationsförmåga i kommunala organisationer.

-Jag är bra på att kombinera kunskap och ser samband mellan olika områden och discipliner. Där något till en början verkar motstridigt kan jag se samband och vad som ändå passar ihop och kan utifrån det utveckla vidare, vilket jag tycker är mycket roligt och stimulerande, säger Marcus Jahnke.

Han lyfter även fram att han är en person som får saker och ting att hända. Styrkor han har är att kunna lyssna in, entusiasmera och organisera arbete, och att kunna ”växla upp” när tiden är inne. Han vill gärna utveckla arbetssätt för att få till stånd nya samarbetsmöjligheter, och skapa nya projekt inom ramen för Urban Futures. 

Vad vill du att Centre for Sustainable Urban Futures (Urban Futures) ska åstadkomma på några års sikt? 

- Den första tiden kommer säkert handla om att uppdatera och utveckla verksamheten utifrån de nya förutsättningarna, och förstå vilka vi är och vårt syfte. Vi behöver processa det. Men vi ska också snabbt skapa nya projekt och möjligheter. På 5 års sikt tror jag att vi kan komma långt i utvecklingen att vara en central lokal aktör för hållbar stadsutveckling med fokus på bland annat social hållbarhet. En del saker kan utvecklas fortare än vad en tror.

- Efterfrågan börjar bli stor på att arbeta med den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Nu har många börjat förstå vad verksamheter som sysslar med tillit, inkludering och välbefinnande verkligen gör. Då ska vi fortsätta att jobba bra i den riktningen, nu när förförståelsen finns. 
 
Marcus vill trycka på det viktiga arbete som Centre for Sustainable Urban Futures gör i Västsverige genom förankringen hos centrumets åtta partners. Han nämner också att det är viktigt att uppmärksamma stad-land problematiken och att även inkludera landsbygdens utmaningar i arbetet, liksom vikten av att involvera lokala nätverk och civilsamhället. För att vara relevanta lokalt är det också viktigt att centret har nationell och internationell samverkan, menar Marcus.

I tidigare intervjuer har du sagt att både din styrka och svaghet är att du är naiv, vad menar du med det?
Jag vill nog säga att jag är väl medveten om maktstrukturer och hierarkier, och sådant som kan bromsa utveckling, men att jag inte låter arbetet påverkas för mycket av det utan bygger på alla positiva krafter som finns. 

Marcus Jahnke tillträder sin tjänst som verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures vid GMV, i augusti 2020. 

Foto: Samuel Michaëlsson.

(Till dess Jahnke är på plats fortsätter Kerstin Hemström som tillförordnad verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures. För frågor kring centrets verksamhet före den 1 augusti, kontakta: Kerstin Hemström. Tel. 072 968 0826, e-post kerstin.hemstrom@chalmers.se)  

I konsortiet för Urban Futures ingår från och med år 2020 följande organisationer: 

• Chalmers tekniska högskola
• Göteborgsregionen, GR
• Göteborgs stad
• Göteborgs universitet
• IVL Svenska miljöinstitutet 
• RISE Research Institutes of Sweden AB
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
• Västra Götalandsregionen

Värd för Centre for Sustainable Urban Futures är Göteborgs universitet och Chalmers genom Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Läs mer på gmv.gu.se/urbanfutures.se