Vårt arbetssätt

Tillsammans - för att förverkliga rättvisa städer

Mistra Urban Futures verkar inom området stadsutveckling, där utmaningarna är komplexa och berör många olika sektorer, discipliner och kulturer och där svar och lösningar måste hittas genom samarbete. Realising Just Cities.

Ökande globalisering, urbanisering och städers komplexitet kräver nya lösningar och vägar som leder till hållbarhet. Klimatförändringar och andra stora utmaningar i urbana samhällen så som fattigdom, social polarisering, ohållbara livsstilar brist på resurseffektivitet, ekonomisk instabilitet och utglesning är bara några av utmaningarna städer står inför. Utmaningar som är komplexa och som ibland har motstridiga lösningar. 

Medskapande - tillsammans gör vi skillnad

Vi sammanför därför olika aktörer, från både forskning och praktik som tillsammans medskapar kunskap och förståelse som främjar en hållbar stadsutveckling. Centrumet är en arena som tar sig an frågeställningar och utmaningar inom och mellan städer som ingen enskild aktör kan hantera på egen hand.  

Mistra Urban Futures samlar många olika kompetenser och discipliner. Deltagarna i våra projekt kommer från flera olika forsknings- och kunskapsområden, som företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap, arkitektur, biologi, fysisk resursteori, juridik, humanekologi, teknologi och design.

När vi tar fram kunskap tillsammans, det vi kallar medskapande, och när de som ska använda kunskapen aktivt är med och utvecklar den, nås nya avgörande insikter. Vi menar att detta skapar bättre förutsättningar för att välja rätt väg till en hållbar stadsutveckling.   

Medskapande: arbeta tillsammans för förändring

Medskapande är en helhetsansats, från skapandet av enskilda projekt genom projektdesign och forskning till implementering av resultat, med kommunikation och publicering av resultat och upptäckter. Medskapande handlar om lärande. Det är inte en enskild metod utan snarare en ansats som kan implementeras på olika sätt. Metoden är ett verktyg för att uppnå målet – att tillsammans ta oss an komplexa utmaningar.

Medskapande innebär både att lära sig av och med varandra. Det är inte en särskild metod utan är snarare ett metodologiskt förhållningssätt som kan tillämpas på olika sätt. Det är ett medel för att nå målet att hantera komplexa samhällsutmaningar.

Vid Mistra Urban Futures bygger medskapandet på ett finansiellt, kommunikativt och organisatoriskt samarbete som sträcker sig bortom de enskilda projekteten. Projekten är centrumets kärnverksamhet, men de centrumövergripande aktiviteterna skapar särskilda förutsättningar som bidrar till projektens framgång. 

De spänner över olika sektorer, beslutsnivåer och discipliner. Ingen enskild aktör löser dem på egen hand utan samarbete och samverkan krävs. Globala utmaningar som kräver lokalt agerande. 

Mistra Urban Futures har publicerat en manual för medskapande: ”Joint Knowledge Production for Urban Change”, som vi rekommenderar dig att läsa. Ladda ner kostnadsfritt. En uppdaterad och utökad upplaga kommer att vara tillgänglig från våren 2019.

Handböcker - en ny 2019 

Samarbetsprocesser som ägs gemensamt är ovanliga. Vi har samlat våra erfarenheter från uppbyggnadsfasen, framför allt från de pilotprojekt som bedrevs i Göteborg 2010-2011, i en handbok. Den visar på framgångsfaktorer och ger rekommendationer för hur man kan hantera några av de utmaningar som kan uppstå.  

Läs mer och få konkreta tips i vår handbok Gemensam kunskapsproduktion för urbana förändringar.  (2010-2011)

Läs rapporten om Verktyg för gemensam kunskapsproduktion (publicerad januari 2019. K. Hemström)

Läs mer på sidan om rapport om metoder och verktyg kring kunskapssamverkan i hållbar stadsutveckling (2010-2016)

Vidare läsning 

För övrigt, som tillägg, till mer projektanknutna och specifika publikationer, har vi några artiklar om hur centret arbetar. Läs gärna mer i länkarna nedan: 

Tips på vidare läsning:  

Berry/Patel/Bretzer/Polk: Organising for Co-Production: Local Interaction Platforms for Urban Sustainability

Perry, B., Patel, Z., Bretzer, Y. N., & Polk, M. (2018). Organising for Co-Production: Local Interaction Platforms for Urban Sustainability. Politics and Governance, 6(1), 189.

Craft metrics: how to value co-production  Omnämnande i Nature

Durose, C., Richardson, L., & Perry, B. (2018). Craft metrics to value co-production. Nature, 562(7725), 32–33.

The challenges of transdisciplinary knowledge production: from unilocal to comparative research 
Simon, D., Palmer, H., Riise, J., Smit, W., & Valencia, S. (2018).

Polk, M. (ed) Co-producing Knowledge for Sustainble Cities: Joining Forces for Change. Oxon and New York: Routledge, 2015

Polk, M. 'Achieving the promise of transdisciplinarity: a critical exploration of the relationship between transdisciplinary research and societal problem solving'. Sustainability Science, 2014, DOI 10.1007/s11625-014-0247-7

Jordan, T. 'Deliberative methods for complex issues: a typology of functions that may need scaffolding'. Group Facilitation: A Research and Applications Journal, no.13, pp. 50-71

Polk, M. 'Institutional capacity building in urban planning and policy making for sustainable development: success or failure?' Planning Practice & Research, vol. 26, no. 2, 2011, pp.185-206

Polk, M. 'Integration and implementation in action at Mistra Urban Futures: a transdisciplinary center for sustainable urban development'. In Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real World Problems, G. Bammer (ed.). Canberra: ANU e press, 2013

Polk, M., Kain, J-H. & Holmberg, J. 'Mistra Urban Futures: a living laboratory for urban transformations'. In Regenerative Sustainable Development of Universities and Cities: The Role of Living Laboratories, A. König (ed). Cheltenham: Edward Elgar, 2013, pp. 173-193

Polk, M. 'Transdisciplinary co-production: designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving'. Futures, Doi:10.1016/j.futures.2014.11.001