(4)

Medborgardeltagandets effekter

Detta projekt drivs numera inom ramen för Urban Futures.
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, i dagligt tal kallat Urban Futures. Läs mer om Urban Futures.

Syftet med detta projekt är att kartlägga och förstå stadsbyggnadsdialogens omfattning, former och resultat med fokus på de tre svenska storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm (respektive storstad inklusive max tre kommuner i respektive region).

Projektet möjliggör både mer och fördjupad kunskap om hur medborgardeltagande utförs och vad det får för konsekvenser. Bidrar medborgardeltagandet till effektiva beslutsprocesser och demokratiskt utformade och rättvisa städer, eller är det ett sätt att legitimera redan fastslagna politiska mål?

Som empirisk grund kommer en bred kartläggning av medborgardialog i storstadsregionerna under 2000-talet att genomföras. I projektet finns också en referensgrupp bestående av Boverket, SKL, Trafikverket, GR, samt kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås, Tjörn, Stockholm, Botkyrka, Nacka, Upplands Väsby, Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona.

Gruppens syfte är att delge projektets forskare sina erfarenheter kring medborgardialog, sprida resultat och tillsammans analysera och formulera frågeställningar och nya perspektiv under projektets gång. Dessutom finns en referensgrupp med forskare som består av: Carina Listerborn (Malmö Universitet), professor Göran Cars (KTH), associerad professor Susanne Urban (Linköping Universitet) och assisterande professor Meike Schalk (KTH).

Läs gärna projektets Policy-briefs (utgivna av Nordregio. Mistra Urban Futures är associerad partner och finansiär)

Vid frågor kontakta: Stig Montin  eller Moa Tunström eller Nazem Tahvilzadeh

Forskning och praktik i samvarken om medborgardeltagande i stadsplanering (Policy Brief från Nordregio)(april, 2019)

Hur analysera dialoger i stadsplanering Stege trappa eller kub (Policy Brief från Nordregio)(juli 2018)