Medborgardeltagandets effekter

Syftet med detta projekt är att kartlägga och förstå stadsbyggnadsdialogens omfattning, former och resultat med fokus på de tre svenska storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm (respektive storstad inklusive max tre kommuner i respektive region).

Projektet möjliggör både mer och fördjupad kunskap om hur medborgardeltagande utförs och vad det får för konsekvenser. Bidrar medborgardeltagandet till effektiva beslutsprocesser och demokratiskt utformade och rättvisa städer, eller är det ett sätt att legitimera redan fastslagna politiska mål?

Som empirisk grund kommer en bred kartläggning av medborgardialog i storstadsregionerna under 2000-talet att genomföras. I projektet finns också en referensgrupp bestående av Boverket, SKL, Trafikverket, GR, samt kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås, Tjörn, Stockholm, Botkyrka, Nacka, Upplands Väsby, Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona. Gruppens syfte är att delge projektets forskare sina erfarenheter kring medborgardialog, sprida resultat och tillsammans analysera och formulera frågeställningar och nya perspektiv under projektets gång. Dessutom finns en referensgrupp med forskare som består av: Carina Listerborn (Malmö Universitet), professor Göran Cars (KTH), associerad professor Susanne Urban (Linköping Universitet) och assisterande professor Meike Schalk (KTH).

Projektmedlemmar

 • Stig Montin

  Professor Stig Montin works at the Institution of Public Administration, University of Gothenburg.

  Kontakta mig
 • Nazem Tahvilzadeh

  Nazem Tahvilzadeh works at the Department of Urban Planning and Environment, Division of Urban and Regional Studies, KTH Royal Institute of Technology. 

   

  Kontakta mig
 • Moa Tunström

  Moa Tunström has a PhD in Human Geography and is a researcher at Nordregio, Stockholm, Sweden.

  Kontakta mig
Sandra Oliveira e Costa

Sandra Oliveira e Costa är kulturgeograf och arbetar som Junior Research Fellow på Nordregio