Tillämpning av metoden SROI för hållbar stadsutveckling

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Author(s)
Knut Fahlén
Published year
Tags
SROI

 

Abstract

Projektet SIGURD handlar om hur effekter och värden kan används för att nå en hållbar samhällsutveckling. I denna rapport har tillämpningen av SROI-analyser (Social Return of Investment) analyserats för att se om de kan leda till nytta för kommuner och samhället i stort. Rapporten och analysen av tillämpningen av SROI bygger på fallstudier som genomförts i Borås stad och Göteborgs stad som har testat metoden i såväl planerings- och som uppföljningssyfte.

Related publications