Styrelse 2018-2019

Fredrik Hörstedt, styrelseordförande, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers.

Olivia Bina, Forskningsledare och Vice Direktör vid Institute of Social Sciences vid University of Lisbon, adjungerad forskarassistent vid Dept of Geography and Resource Management vid Chinese University i Hong Kong

Benjamin Bradlow, tidigare Deputy Manager, Secretariat Shack/Slum Dwellers International och Doktorand, Department of Sociology, Brown University

Thomas Elmqvist, Professor, Theme leader, Urban social-ecological systems and globalization, Stockholm Resilience Centre.

Lyla Mehta, Forskardocent vid Institute of Development Studies vid University of Sussex, Storbritannien, Gästprofessor vid Noragric, Norwegian University of Life Sciences.

John Robinson, Professor vid Munk School of Global Affairs och School of Environment vid University of Toronto, Honorary Professor vid Institute for Resources, Environment & Sustainability vid University of British Columbia och Adjungerande Professor vid Copenhagen Business School

Caroline Wanjiku Kihato, Visiting Associate Professor vid the Graduate School of Architecture at the University of Johannesburg.

Ex-officiomedlemmar inklusive representanter från Sida och Mistra, Chalmers som värdinstitution för centret och ledarna för respektive lokal plattform:

Åsa Moberg, Mistra (finansiär)
Mikael Cullberg, Länsstyrelsen (ordförande i konsortierådet)
Fredrik Nilsson, Chalmers (värd)
David Simon, Director, Mistra Urban Futures
Nayoka Martinez-Bäckström, Sida (finansiär)

Plattformsdirektörer:

Stephen G Agong, Kisumu
Elma Durakovic, Göteborg
Beth Perry, Sheffield-Manchester
Warren Smit, Cape Town
Barry Ness, Skåne

Sekreterare:

Viveka Blomgren, Administrativ Chef, Mistra Urban Futures

Protokoll styrelsemöten

Här kan du läsa och ladda ner styrelseprotokollen från och med 2014.

Filer

  • Minutes Board Meeting No 37, 2 December 2019
  • Minutes Board Meeting no 36 - 14 November 2019
  • Minutes Board Meeting No 35, 17 October 2019
  • Minutes Board Meeting No 34, 12 June 2019
  • Minutes Board meeting No 31, 8 November 2018