Vad är en kunskapsöversikt?

En kunskapsöversikt är kunskap som, i form av vetenskapliga texter och andra rapporter kring ett relevant problem, har sammanställts och granskats. Syftet med en kunskapsöversikt är att fördjupa läsarens förmåga att reflektera över ett ämne samt att använda sig av forskning i arbetet.

I princip all forskning innefattar studium av dokument. En kunskapsöversikt är en form av vetenskaplig text som utgår ifrån befintliga texter och dokument och där dessa ges status som huvudkällor för undersökningen. Den utgör en översiktlig sammanställning och analys av en större mängd befintlig och systematiskt insamlad kunskap inom ett visst problemområde.

Exempel på sådan systematiskt insamlad kunskap är avhandlingar, forskningsartiklar, licentiatuppsatser, examensarbeten etc. Annan systematiskt insamlad kunskap i form av till exempel rapporter kan också komma ifråga. Ovanstående innebär att kunskapsöversikten ska bygga på källor som på ett eller annat sätt redovisar systematiskt insamlad kunskap. Det handlar alltså inte om att sammanställa fakta utifrån t.ex. kurslitteratur. Att kunna söka, värdera och välja ut källor är en viktig del av arbetsprocessen (Malmö högskola, 2015:1).

Några av våra (Mistra Urban Futures) kunskapsöversikter i mars 2019: 

1. Boström Elias, J., Elias, K., Eneqvist, E., Fredriksson, J., Ulmanen J. (2015). Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling. (Mistra Urban Futures Report 2015:13).
2. Ström, L., Molnar, S., Isemo, S. (2017). Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv - en kunskapsöversikt. Mistra Urban Futures Report 2017:4.
3. Forsemalm, J. & Demker, A. (eds.) (2013). Urban Qualities: Ett kunskapsområde. (Mistra Urban Report 2013:6). Gothenburg: Mistra Urban Futures
4. Björling, N. & Fredriksson, J. (2018). Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet. Mistra Urban Futures Report 2018:1
5. Hållbar Platsutveckling En Kunskapsöversikt. Västra Götaland (2019). N. Björling och B. Ohlén.

 

Filer

  • Mistra Urban Futures Rapport Hållbar Platsutveckling 2019
  • Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet
  • Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv
  • Urban Qualities: Ett kunskapsområde
  • Näringslivets regionala geografi och omvandling