Video

På denna kanal publicerar vi intervjuer, seminarier och föreläsningar samt annan intressant användbar information om centrumet, projekten, plattformarna och området för hållbar stadsutveckling. Detta är den svenska kanalen, för se engelsktalande videor använd länken nedan.

Internationella videor