Urban Futures Öppna Forskarskola 

Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory

Två dokorandkurser ht 2017 och vt 2018 vid Urban Futures Öppna Forskarskola, 2x7.5 Hp.
Organiserad av Mistra Urban Futures/Chalmers

HÅLLBAR STADSUTVECKLING – TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD 

Hållbar stadsutveckling är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, relationen mellan stad och land påverkar utvecklingen, komplex styrning och en ökad segregation. FNs Hållbarhetsmål har utvecklats för att minska social ojämlikhet runt om i världen. Men målen ställer även krav på världens städer, eftersom hög inkomst hänger samman med ohållbara livsstilar. En samlad ansats behövs för att kunna möta dessa utmaningar. 

För att nå kunskap som leder oss mot ett rättvist och hållbart samhälle håller nya forskningsmetoder på att utvecklas. Dessa har utvecklas som ett svar på ett behov, men också som en del av en avsiktlig kvalitativ utveckling av själva forskningsprocessen. Co-production, eller medskapande forskning är en sådan ansats. Den används för att möta samhällets komplexa utmaningar genom att föra samman olika forskningsaktörer i en och samma kreativa process. Resultatet är en ny typ av kunskap. Den är transdisciplinär och utvecklad i ett möte mellan olika discipliner. Den är även transformativ, vilket betyder att den förändrar beteendemönster till mer rättvisa och hållbara alternativ. 

MÅLSÄTTNINAR

Kursen består av två delar (2 x 7,5 Hp). Den vänder sig till dig som är doktorand och till dig som arbetar med så kallade ”urban wicked problems”, komplexa urbana problem, i ditt dagliga arbete. Kurserna ger dig insikter om urbana dilemman från både ett praktik- och forskningsperspektiv. Den kommer att visa på verktyg och metoder samt diskutera teori och teoribildning för transdisciplinär forskning.

BEHÖRIGHET 

För att kunna ansöka till kursen måste du uppnå generella krav för doktorandstudier. Alla som ansöker ska skicka in ett kort motivationsbrev till varför den är intresserad av medskapande urban forskning. Om du är praktiker och ansöker krävs en magisterutbildning samt ett motivationsbrev. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 

1 december 2017 (för kurs våren 2018)

KURSBLAD

Kursblad Forskarskolan våren 2018

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ned kursbladet

KURSPLAN 

Ladda ned kursplanen. 

HUR ANSÖKER JAG?

Ansök till vårens kurs här 

KONTAKT 

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, Mistra Urban Futures, Henrietta.palmer@chalmers.se

OM FORSKARSKOLAN 

Läs mer om forskarskolan 

Filer

  • Kursblad våren 2018
  • Course Plan: Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory
    Updated November 2017
  • Kursplan: Medskapande av kunskap i transdisciplinär forskning – från praktik till teori
    Uppdaterad november 2017