(1)

AGENDA Kunskapsklusterträff  
24 september
 

TEMA Sammanhållning, tillit och trygghet

 

Teman som diskuterades på träffen den 24 september 2020 var social sammanhållning, tillit och trygghet. Therese Lindahl, Beijerinstitutet/KVA och Stockholm Resilience Centre, berättade om social sammanhållning och socialt kapital utifrån ett beteendeekonomiskt perspektiv. Åsa Winfridsson, Stockholms stad beskrev det förebyggande trygghetsarbetet i stadsutvecklingsområden och erfarenheter gjorda i stadsdelen Östberga.
Arben Latifi, Herrgården Victoria Park (fastighetsbolag) i Malmö, förklarade värdet av resurser av bo-socialt arbete och samhällsekonomiska värden. Per‐Olof Hallin, Malmö universitet redogjorde för hur trygghet och delaktighet kan bli verklighet i utsatta områden (och samhällsrisker).

Program & agenda 24 september 2020 Länk

Inledning, syfte och agenda för kunskapsklustret, Anna-Karin
Stoltz Ehn, Jenni Strömstad

1. Social sammanhållning och socialt kapital utifrån ett
beteendeekonomiskt perspektiv
, Therese Lindahl, Beijer institutet och
Stockholm Resilience Center, forskar på mänskligt beteende i social
ekologiska ekosystem. Länk

2. Förebyggande trygghetsarbete i stadsutvecklingsområden, preventionssamordnare Åsa Winfridsson, Stockholms stad Länk

Bensträckare och fikapaus

3. Bosocialt arbete och samhällsekonomiska värden, Arben Latifi,
Herrgården, Victoria Park Länk

4. Från utsatta områden till trygghet och delaktighet i
ett större samhällsperspektiv
, Per-Olof Hallin, Malmö Universitet Länk

Grupparbete – diskussion och reflektion

Summering, avslutande ord och nästa Kunskapsklusterträff den 25 februari – Sigurds
fallstudier – resultat och fokus på datakällor, mätbarhet, metoder

Foto: RISE Research Institutes of Sweden   

Vad gäller presentationerna så har vi tillgänglighetsanpassat dem så långt det går, det är inte säkert att alla dokument på denna webbplats är helt till hundra procent tillgänglighetsanpassade. 

Filer

  • Therese Beijer PP presentation 24 sept 20 PP (PDF)
  • PP presenation Åsa Winfridsson Stockholms stad 24 sept Ostberga PP (PDF)
  • Presenatation Arben Latifi Victoria Park Malmo 24 sept PP (PDF)
  • Presentation PerOlof Hallin Malmö Universitet 24 sept PP (PDF)
  • Program och Agenda Kunskapsklusterträff SIGURD 24 sept 20