Nyheter och media

Här finner du releaser, nyheter och annan användbar information för media om Mistra Urban Futures, om projekten, de lokala plattformarna och om forskningsfältet hållbar stadsutveckling.

Thomas Melin välkommen till Mistra Urban Futures
Sedan en tid har Mistra Urban Futures har fått förstärkning av Thomas Melin...
Location:
Published:
Researcher Sandra Valencia interviewed in Gothenburg Region Annual Report
Highlights and interviews in Gothenburg Region Annual Report 2018 - in...
Location:
Published:
TiMS undersöker turismens roll i multikulturella samhällen
TiMS Projekt för att undersöka turismens roll i multikulturella samhällen...
Location:
Published:
Så blir staden mer tillgänglig för alla
Projektet FUNKTEK gjorde inte bara Göteborgs Stadsmuseum mer tillgängligt....
Location:
Published:
Britter inkluderar medborgaren i formandet av samhället
Vid tider av sociala förädringar ifrågasätts ofta modeller för att leda...
Published: