Här finner du releaser, nyheter och annan användbar information för media om Mistra Urban Futures, om projekten, de lokala plattformarna och om forskningsfältet hållbar stadsutveckling.

Alla
Filter location:
Cape Town
Global
Gothenburg
Kisumu
Sheffield-Manchester
Skåne
Stockholm
Under development
Alla
Filter published year:
News
Greater Manchester - Scotland Peer Learning Exchange
The Action Research Collective, part of the Jam & Justice project, recently...
Publicerad:
Forskningssamarbete - viktigt arv efter Vision Älvstaden
Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och...
Plats:
Publicerad:
Semestra klimatsmart via nytt digitalt verktyg
Pressmeddelande: En svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige...
Plats:
Publicerad:
Nytt verktyg för kultur i Göteborgs stadsutveckling
Ta del av en intervju som tar utgångspunkt i ett kulturpolitiskt uppdrag...
Plats:
Publicerad:
Mindre biltrafik och mer kollektivt resande
Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025. Ett...
Plats:
Publicerad:
Crowdsourcing the City
Many cities have used crowdfunding of local initiatives with mostly...
Plats:
Publicerad:
Co-Creation for Resilience at ICLEI
The co-creation theme was underlying many of the talks and presentations in...
Plats:
Publicerad:
Urban Planet
Ny open access bok lanseras idag. Vår urbana planet. Under de kommande...
Plats:
Publicerad:
Att ta sig an komplexa utmaningar i transdiscplinära sammanhang
Nu öppnar Urban Futures öppna forskarskola för antagning igen! Sök senast...
Publicerad:
I kulturens tjänst
Kulturvärden och kulturella mötesplatser, både kända och okända har...
Plats:
Publicerad:
Nätverksträff om rektors och skolorganisationens roll i lärandet för hållbar utveckling
Vid senaste nätverksträffen i Lär-SUD (lärande för hållbar stadsutveckling...
Plats:
Publicerad:
Tillsammans för ny kunskap
Vad händer när människor som arbetar med komplexa urbana problem på daglig...
Plats:
Publicerad:
Kulturens värde i staden
De senaste åren har flera kulturprojekt genomförts inom ramen för Mistra...
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures Årsrapport 2017
Att förverkliga rättvisa städer är ett ambitiöst mål. En sådan strävan...
Plats:
Publicerad:
Best Article Award
The article, focusing on the notions and challenges of informality in many...
Plats:
Publicerad:
Är det rätt att bygga tätt?
Pressinbjudan: Det finns ett stort behov av bostäder i och runt Göteborg....
Plats:
Publicerad:
Gratis onlinekurs på hållbara städer - börjar 2 april
Hur kan städer bli mer produktiva? Ha mindre ojämlikhet? Vara mer hållbara?...
Plats:
Publicerad:
Speaker at EU event in Brussels 
David Simon, Director of Mistra Urban Futures, was a speaker at the...
Plats:
Publicerad:
Det urbana stationssamhället
Det har hänt mycket i projektet Det urbana stationssamhället under 2017 och...
Plats:
Publicerad:
African Centre for Cities (ACC) första internationella konferens om städer
Mistra Urban Futures partner African Centre for Cities internationella...
Publicerad:
Summaries in Swedish, Spanish, English and Hindi
Open Access Summaries in Swedish, Spanish, English and Hindi Fundamental to...
Plats:
Publicerad:
Göteborgs universitet tar över ordförandeskapet i Konsortierådet 
Mattias Goksör, prorektor för Göteborgs universitet är sedan årsskiftet...
Plats:
Publicerad:
Drömmen om samhällsplanering som motverkar segregation
Vi som jobbar med hållbarhetsfrågor har hört det till leda – ”vi måste...
Plats:
Publicerad:
Two books and a special issue
The publishing of wo co-authored books and a special edition journal were...
Publicerad:
Tematiska nätverk har startats igång
Under 2017 har Mistra Urban Futures startat upp några tematiska nätverk som...
Plats:
Publicerad:
Tidigare minister Mistra Urban Futures nya styrelseordförande
Vi är glada att kunna meddela att Anna Johansson, riksdagsledamot och...
Publicerad:
Tre röster om Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola
Tre deltagare i Urban Futures Öppna Forskarskola delar med sig av sina...
Plats:
Publicerad:
Pressmeddelande: Ny metod lyfter fram grönskans betydelse för staden
Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska...
Plats:
Publicerad:
Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures
Varför är det viktigt för kommuner att engagera sig i ett forsknings- och...
Plats:
Publicerad:
50 korta poddar om hållbar stadsutveckling
Varför är kulturen viktig för stadsutvecklingen? Hur ska samhället förhålla...
Publicerad:
Så påverkas Göteborg av Vision Älvstaden
År 2012 antog Göteborgs kommunfullmäktige en vision för utvecklingen av de...
Plats:
Publicerad:
Cities and the Knowledge Economy Published
We are pleased to announce the publication of Cities and the Knowledge...
Publicerad:
Ny koordinator och projektledare för noden i Stockholm
Sofie Pandis Iveroth är ny koordinator och projektledare för...
Plats:
Publicerad:
Ny ledare för Skåneplattformen
Barry Ness är ny Director för Skåneplattformen. Plattformen utgörs av ett...
Plats:
Publicerad:
Observatory on Latin America Joins SDG Project
Mistra Urban Futures is expanding its international network, signing a...
Plats:
Publicerad:
Failure Lunch med Göteborgsprisets vinnare Alejandro Aravena
Den 22 november 2017 arrangerades en så kallad Failure Lunch med årets...
Plats:
Publicerad:
Wild Poethics – ny doktorsavhandling
“Nature is not something separated from the city”. Så inleds kapitel 1 i...
Plats:
Publicerad:
Lärdomar från Kisumu
Nya modeller för hållbarhet, bokhandlaren Khaleb, avfallsaktörer och...
Plats:
Publicerad:
Forskarskolan öppnar för antagning igen
Under hösten har en första kurs inom ramen för Urban Futures Öppna...
Plats:
Publicerad:
Att lära sig av varandra – konferens om rättvisa städer i Kenya
Mistra Urban Futures årliga konferens närmar sig. Den 12-15 november samlas...
Plats:
Publicerad:
Stort engagemang på konferens om rättvisa, gröna och tillgängliga städer
Den 5 oktober 2017 träffades över 150 personer på Världskulturmuseet i...
Plats:
Publicerad:
Utvärdering av Hållbar utveckling
2006 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja...
Publicerad:
Platsar kulturen i den nya staden?
En slutrapport med titelen ’Platsar kulturen i den nya staden’ från...
Plats:
Publicerad:
Stort intresse för konferens om Rättvisa, Gröna och tillgängliga städer
Den 5 oktober arrangeras Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 -...
Plats:
Publicerad:
First PhD-students to UK team
Three new PhD students have now been recruited to join Mistra Urban Futures...
Publicerad:
Workshop om framtidscenarion med Länsstyrelsen
Göteborgsplattformen i samarbete med Länsstyrelsen bjöd 31 augusti in...
Plats:
Publicerad:
Forskarskolan är igång 
Urban Futures Öppna Forskarskola drog igång den 20-21 september 2017 med...
Plats:
Publicerad:
Samtal med kommitté för bildandet av en ny myndighet – Delegationen mot segregation
Mistra Urban Futures Göteborgsplattform tog 8 september emot Kommittén för...
Plats:
Publicerad:
Agreement signed with Indian partner
Indian social company Nagrika (meaning citizen) joins Mistra Urban Futures...
Plats:
Publicerad:
Transdisciplinary article receives award
An article exploring the experiences of transdisciplinary project work in...
Plats:
Publicerad:
Addressing UN General Assembly
Mistra Urban Futures’ Director David Simon was selected as one of a handful...
Plats:
Publicerad:
Moving beyond sustainability – a narrative of hope
Moving beyond sustainability – a narrative of hope In the newly published...
Plats:
Publicerad:
Stort intresse för Forskarskolan
Urban Futures Öppna Forskarskola kommer att hålla sig första kurs med start...
Plats:
Publicerad:
Migration och hållbarhetsmålen i fokus på Almedalen
Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i...
Publicerad:
45 miljoner kronor till forskning om hållbar konsumtion
"Sustainable consumption – from niche to mainstream" är ett nytt...
Plats:
Publicerad:
Policy Brief on Local Climate Strategies
En ny policy brief från Mistra Urban Futures om behovet av att inkludera...
Plats:
Publicerad:
Reaching for sustainability: When knowledge and toolkits are not enough
Podcast with Magnus Johansson, Director Skåne Platform and Tim May, Deputy...
Publicerad:
Medskapande forskning
Urban Futures Öppna Forskarskola är nu öppen för antagning. Första kurs...
Plats:
Publicerad:
Keynote and migration panel at Resilient Cities
Flyktingströmmar, migration och hållbarhetsmål är Mistra Urban Futures...
Publicerad:
Ny Mistra Urban Futures nod i Stockholm
Det är nu officiellt att Mistra Urban Futures kommer att etablera en nod i...
Publicerad:
Marschera för vetenskapen
I samband med Earth Day, den 22 april 2017 arrangeras March for Science. I...
Plats:
Publicerad:
Debatt om den goda staden
Mistra Urban Futures skriver på GP Debatt om behovet av kunskaper i...
Publicerad:
David Simon on Social and Spatial Justice
David Simon one of the trainers at a workshop in Barcelona around Inter-...
Plats:
Publicerad:
Att göra mer med mindre för många – med många
Frugal betyder sparsam, enkel, ekonomisk och kostar lite. Helena Hanssons...
Publicerad:
Urban Lecture
An Urban Lecture delivered by Professor John Black from the University of...
Publicerad:
Karolina Skog besökte Mistra Urban Futures
Mistra Urban Futures presenterade forskningsagendan 'Realising Just Cities'...
Publicerad:
Skräp från Kenya blir till nordisk design
Göteborgsbaserade designerduon Taste for Waste tar använda cykelslangar...
Publicerad:
Design för att minska avfall
Ny doktorsavhandling skriven av Isabel Ordóñez Pizarro, Chalmers tar upp...
Plats:
Publicerad:
Knowledge of just sustainability
An inclusion of those who often are excluded is necessary if we are to...
Publicerad:
Research bill
The Swedish Government suggests additional resources for research in the...
Publicerad:
Inclusive Place Branding
Inclusive Place Branding är titeln på Eva Maria Jernsands avhandling om...
Publicerad:
EFARRI Award
Mistra Urban Futures has received the first ever EFARRI Award for...
Plats:
Publicerad:
Finalist for EFARRI Award
Mistra Urban Futures is one of 15 finalists for the European Foundations...
Plats:
Publicerad:
Ny ledare för Göteborgsplattformen utsedd
Margareta Forsberg har utsetts till ny ledare för Göteborgsplattformen. Hon...
Publicerad:
Fördjupning av kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling
Under 2015 samlades Stockholm, Göteborg och Malmö kring en gemensam...
Plats:
Publicerad:
Urban Institute New Partner
In September 2016 the Urban Institute, in partnership with the Sheffield...
Publicerad:
Videos from Mistra Urban Futures first Annual Conference
Mistra Urban Futures first annual conference titled "Realising Just Cities"...
Plats:
Publicerad:
Report Habitat III
Överst till v. en av tusentals frivilliga som hjälpte till; till höger:...
Plats:
Publicerad:
New licentiate thesis on urban food
We are facing increasing urbanisation and heightened challenges around food...
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures at Habitat III
Mistra Urban Futures at Habitat III ‘If you want to go fast, go alone, if...
Plats:
Publicerad:
GR:s samverkan inom Mistra Urban Futures
Vad har medverkan i Mistra Urban Futures betytt för Göteborgsregionens...
Plats:
Publicerad:
Klimatpolitiken, om jag var statsminister
Vad jag skulle göra för att skapa ett klimatneutralt Sverige om jag var...
Publicerad:
Realising Just Cities - Successful first Annual Conference
The conference gathered 200 participants from eleven countries to discuss...
Plats:
Publicerad:
Co-production in action: Towards realising just cities
Release of a new book captures the story of Mistra Urban Futures. The book...
Plats:
Publicerad:
New Urban Agenda Comments
Vid den stora FN-konferensen Habitat III i Quito i oktober väntas en ’New...
Plats:
Publicerad:
Plattformen i Skåne börjar ta form
Nu har etableringen av Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång....
Plats:
Publicerad:
Programme Coordinator to Sheffield
Programme Coordinator for Realising Just Cities We are seeking to appoint...
Publicerad:
Want to be the new GOLIP director?
Want to become the new GOLIP Director? Mistra Urban Futures is looking for...
Publicerad:
Rethinking Sustainable Cities
New book: Rethinking Sustainable Cities ‘The immediate justification for...
Plats:
Publicerad:
Communicative Interfaces for planning
Lisa Bomble is a PhD student at Chalmers University of Technology at the...
Plats:
Publicerad:
Public Art and the Power of Place
In 1974, Dollar Brand (now Abdullah Ibrahim) released the song Mannenberg –...
Plats:
Publicerad:
Synvändor krävs för hållbar och rättvis utveckling
Synvändor krävs för rättvis och hållbar utveckling Klyftorna ökar i...
Plats:
Publicerad:
UN-Habitat Student Design Competition for Kenya's Towns
UN-Habitat and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban...
Plats:
Publicerad:
Integrating urban agendas
Integrating local and global agendas The value of community-embedded,...
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures i Almedalen 2016
Mistra Urban Futures i Almedalen 2016 Mistra Urban Futures var på plats i...
Publicerad:
Shaping the New Urban Agenda
Shaping the New Urban Agenda The ‘New Urban Agenda’ is the outcome document...
Plats:
Publicerad:
Southern African Cities Studies Conference
On the 16-19 March the African Centre for Cities deployed its 16 strong...
Plats:
Publicerad:
African Centre for Cities hosts Prof Gillian Rose
The African Centre for Cities was pleased to host the eminent scholar of...
Plats:
Publicerad:
Urban retrofitting
Urban Retrofitting - what's the story behind? Urban retrofitting is the...
Publicerad:
mistra urban futures poetry
Just Urban Research? How do you communicate about complex urban issues?...
Publicerad:
A new local interaction platform
Skåne - den femte plattformen inom Mistra Urban Futures En ny 'Local...
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures Cape Town visit
The CTLip was exhilirated to welcome visitors David Simon, Mikael Cullberg...
Plats:
Publicerad:
Rethinking Sustainable Cities: from slogan to implementation
On 8 March, the African Centre for Cities (ACC) hosted a seminar with David...
Plats:
Publicerad:
Demokrati. dialog och medskapande
Demokrati, dialog och medskapande Projekt KAIROS - Mistra Urban Futures...
Plats:
Publicerad:
World class city making in Luanda
World class city making in Luanda
Plats:
Publicerad:
New Board for Mistra Urban Futures
New Board Members for Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures Board of...
Plats:
Publicerad:
City Support Programme
City Support Programme On 4 February 2016 the African Centre for Cities...
Plats:
Publicerad:
COP21 Final Agreement
Mistra Urban Futures välkomnar klimatavtalet Den slutliga avtalstexten från...
Plats:
Publicerad:
COP21 comments
COP21 Agreement Welcomes Participation of Cities and Regions The most...
Plats:
Publicerad:
Stationsmiljöernas betydelse uppmärksammas
Ett team från Yellow Design Foundation har undersökt betydelsen av...
Plats:
Publicerad:
Tre nya KAIROS rapporter
Tre nya rapporter från KAIROS KAIROS är ett transdisciplinärt...
Plats:
Publicerad:
Agroforestry-kongress i Göteborg
Agroforestry Congress in Gothenburg Agroforestry kan vara en viktig del av...
Plats:
Publicerad:
KLIP Days in Kisumu
KLIP Days in Kisumu The annual KLIP Days organised by Mistra Urban Futures...
Plats:
Publicerad:
World Cities Day 31 Oct
Today we celebrate World Habitat Day
Plats:
Publicerad:
80 million SEK to Mistra Urban Futures
80 miljoner till Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures har beviljats...
Publicerad:
Good Practice in RRI Tools
Mistra Urban Futures ett av 31 europeiska "bästa praxis" exempel
Plats:
Publicerad:
Future Happiness Challenge
Ett spel om lycka och klimatpåverkan
Plats:
Publicerad:
State Society Synergies in Philippi
New book telling the story of Philippi and three years of delibarations for...
Plats:
Publicerad:
Policy recommendations from Mistra Urban Futures
Understanding climate adaptation and transformation challenges in African...
Plats:
Publicerad:
Lessons learnt
Lessons learnt from three years embedded researchers project The Mistra...
Plats:
Publicerad:
Easier said than done
Ny studie om innovationer och stadsutveckling
Plats:
Publicerad:
Cape Town Feedback Urban SDG Study
Cape Town Input Informs UN Urban Sustainable Development Goal Pictures:...
Plats:
Publicerad:
City Officials Programme Round 1 completed
City Officials Exchange Programme Round 1 completed Round 1 of the CTLIP’s...
Plats:
Publicerad:
An urban sustainability roadmap
An urban sustainability roadmap with distances Among the new Sustainable...
Plats:
Publicerad:
Stealing good ideas
from left to right: Jordi Tolrà i Mabilon, Barcelona, Mokena Makeka,...
Plats:
Publicerad:
Measuring Urban Sustainability
Measuring urban sustainability In early June, Mistra Urban Futures provided...
Plats:
Publicerad:
Skala ner i Älvstaden
Ny rapport föreslår satsningar på småskaliga inslag i det stora.
Plats:
Publicerad:
Närproducerat, ekologiskt och lönsamt
Andelsjordbruk och utbildning kan skapa lönsamhet för närproducerad och...
Plats:
Publicerad:
Dela är det nya äga - ny film om hållbar konsumtion
Delandet växer snabbt i Europa, USA och andra delar av världen och börjar...
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures i Almedalen
Mistra Urban Futures i Almedalen 2015 Mistra Urban Futures deltar i år med...
Plats:
Publicerad:
No messing in Bonteheuwel
Article about social capital and partnership building in sustainable...
Plats:
Publicerad:
Launch of City Officials Exchange Programme Round 3
City/university collaboration to co-produce climate change book
Plats:
Publicerad:
New article about strategizing sustainability
By Sara Brorström in Cities about River City, Gothenburg
Plats:
Publicerad:
Making Contact: arts and sustainability
Arts and culture have crucial roles to play in sustainable development
Publicerad:
Innovationslabbet för ‪‎hållbar ‪‎stadsutveckling har startat! ‬‬
75 kreativa personer samverkar i vår kring utmaningar i Älvstaden.
Plats:
Publicerad:
Göteborgs klimatprogram uppmärksammas av Världsbanken
Intervju med Anna Wenstedt, Göteborgs Stad
Plats:
Publicerad:
Ny metod ska hjälpa kommunerna satsa på rätt miljöåtgärder
Sammankoppling av olika konsumtionsflöden med livscykelberäkningar
Plats:
Publicerad:
Ilmar Reepalu leder utvärderingspanel
Utvärderingen sker våren 2015
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures avtryck
Oberoende utfallsstudier har genomförts vid alla fyra lokala plattformar.
Plats:
Publicerad:
Utvärdering
Fem år med Mistra Urban Futures
Plats:
Publicerad:
Ny bok om gemensam kunskapsproduktion för hållbara städer
Intervju med redaktör Merritt Polk forskaren Warren Smit
Plats:
Publicerad:
FN:s nya hållbarhetsmål testas
Intervju med Professor David Simon, Director Mistra Urban Futures
Plats:
Publicerad:
The first Swedish NaNet meeting
On the birth pangs of new urban governance
Plats:
Publicerad:
Stories
Alla 15 historier kan nu läsas på hemsidan
Plats:
Publicerad:
Miljövänligare mat och fler stadsnära jobb med Grön Produktion
Johanna Andersson om att skapa förutsättningar för stadsnära matproduktion
Plats:
Publicerad:
Future Earth and Future Urban Europe
Mikael Cullberg, Director of the Gothenburg Platform, to attend workshop in...
Plats:
Publicerad:
6 miljoner till hållbara livsstilar
Forskare från WISE projektet har beviljats 6 miljoner kronor från Formas
Plats:
Publicerad:
Innovativt labb gör Göteborg mer hållbart
125 personer har under hösten deltagit i arbetet att utveckla staden
Plats:
Publicerad:
City officials exchange showing results
Final workshop held
Plats:
Publicerad:
Influencing Horizon 2020
Ny plattform Built Environment Sweden Platform
Plats:
Publicerad:
Grön produktion bidrar till ny utbildning
Utbildningen Foodmaker GBG har startat
Plats:
Publicerad:
Climate change - a-tug-of war
Cape Town researcher Anna Taylor about using games when dicussing climate...
Plats:
Publicerad:
Pressinbjudan: Konstutställning om drömstaden startskottet för EU-projekt om sociala innovationer
Lansering den 24-25 november i Bryssel.
Plats:
Publicerad:
New EU project aims to promote social innovations
Karl Palmås om lanseringen i Bryssel den 24-25 november
Plats:
Publicerad:
How should Sweden move forward with urban development?
Konferens med bostads- och stadsutvecklingsminister deltagande
Plats:
Publicerad:
2nd International UGEC Conference
Urban transitions & transformations: science, synthesis and policy
Plats:
Publicerad:
A City desired through the lens of Capetonians
Exhibition by partner African Centre for Cities
Plats:
Publicerad:
Samarbete och kunskapsutbyte i Kisumu
Syftet med årets KLIP-konferens
Plats:
Publicerad:
New Urban Futures Research Network
Sök och få kontakt med andra forskare
Plats:
Publicerad:
GR bidrar till ny kunskap om hållbar stadsutveckling
Hur GR en av parterna i Göteborgskonsoritet, arbetar med inom ramen för...
Plats:
Publicerad:
Politisk delaktighet och rätten till staden
Rapport från en Workshop med Dimitrios Roussopolos, Montreal Urban Ecology...
Plats:
Publicerad:
Fortsättning på Dela[d] Stad
Medel för att sprida kunskap och erfarenheter
Plats:
Publicerad:
Andelsjordbruk och klimatomställning på Framtidsveckan
Mistra Urban Futures deltar på Göteborgs första Framtidsvecka
Plats:
Publicerad:
Sea-level rise and integrated coastal zone management.
Visit from senior IDRC officials
Plats:
Publicerad:
Nominated for Eco-Logic Award
City of Cape Town´s Credible Carbon initiative
Plats:
Publicerad:
Intresset stort för höstens innovationslabb inom hållbar stadsutveckling
123 personer i ett 100-tal företag/organisationer anmälda
Plats:
Publicerad:
Universities, Cities and Transformation Workshop
Speakers and participants from across Europe
Publicerad:
Mistra Urban Futures i Stockholm
Förstudie under hösten
Plats:
Publicerad:
New project about food austerity
The project will run from October 2014 to March 2015
Publicerad:
UrbanSDG Campaign Statement
On September 22 in New York, at a meeting convened by the Sustainable...
Plats:
Publicerad:
Strong presence at co-production conference in London
Cape Town and Greater Manchester Platform raised the profile
Publicerad:
New thesis examines the link between innovation and urban development
Hur får vi en stadsutvecklingsprocess i Göteborg som främjar innovation?
Plats:
Publicerad:
Så kan vi ta klimatfrågan på allvar – och ändå leva ett gott liv!
Göteborg visar vägen på en nationell konferens den 16-17 september.
Plats:
Publicerad:
Nu förverkligas Vision Älvstaden!
Nytt projekt ska följa processen
Plats:
Publicerad:
Startmöte i det svenska SEiSMiC-nätverket
Värdar var IQ Samhällsbyggnad och Mistra Urban Futures
Plats:
Publicerad:
Influencing the Sustainable Development Goals
High level meeting in London hosted by David Simon
Plats:
Publicerad:
Professor David Simon ny föreståndare
Han tillträder den 15 september.
Plats:
Publicerad:
Drawing a Line in the Sand
Article on the City of Cape Town’s process of establishing a coastal set...
Plats:
Publicerad:
Nyskapande klimatrapport räknar in varorna från Kina och flygresorna
I den internationella klimatstatistiken för olika länder räknar man inte in...
Plats:
Publicerad:
Launch of the Economic Areas Management Programme (‘ECAMP’), Cape Town
Read about Rob McGaffin´s work with the programme
Plats:
Publicerad:
Strengthening Climate Resilience in African cities
A report outlining a framework for Working with Informality
Plats:
Publicerad:
Africa's great urban migration
Professor Edgar Pieterse, ACC, about Urbanization
Plats:
Publicerad:
Demokratitorg
Vad händer med medskapandet när ungdomar och politiker möts?
Plats:
Publicerad:
Derk Loorbach about Sustainability Transitions
Speaker at a Mistra Urban Futures seminar
Plats:
Publicerad:
Segregationens utbredning
Ny rapport om orsaker, effekter och möjliga åtgärder
Plats:
Publicerad:
Innovation lab for sustainable cities
I höst startar labbet som är en del av den nya innovationsplattformen i...
Plats:
Publicerad:
Kunskapsutbyte med fokus på stadsutveckling
Malmö, Borås, Lund, Göteborg pratar innovationsplattformar
Plats:
Publicerad:
Want to be our future leader?
Open position, Director Mistra Urban Futures
Plats:
Publicerad:
Southern Africa City Studies Conference
Cape Town platform participated
Plats:
Publicerad:
Co-producing knowledge for tricky transitions
Urban experimentation and innovation in Cape Town
Plats:
Publicerad:
Congratulations Cape Town
Winner of this year’s Earth Hour City Challenge
Plats:
Publicerad:
Nya styrelsemedlemmar
Katarina Pelin, Thomas Elmqvist, Karl-Gunnar Olsson och Roberto Sanchez...
Plats:
Publicerad:
Africa´s Urban Revolution
Africa is no longer a continent of villages
Plats:
Publicerad:
Sverige satsar på hållbar konsumtion
På plats när Sverige kickar igång arbetet med FNs program för hållbar...
Plats:
Publicerad:
Housing Competition at World Urban Forum 7
Winners to be announced on April 7th
Plats:
Publicerad:
Trading places
Accessing Land in African Cities
Plats:
Publicerad:
Film SP:s syn på hållbara städer
Staden som ett system
Plats:
Publicerad:
Network of African Urban Researchers
Networking meeting 18-19th February in Nairobi, Kenya
Plats:
Publicerad:
Inga hinder för att delta i stadens utveckling
Allmänna Arvsfonden har beviljat stöd om 2.780.000 SEK till projektet...
Plats:
Publicerad:
Kan en marknad utveckla en stad?
En intervju med två doktorander från Kisumu, Kenya
Plats:
Publicerad:
Makt och Dialog i rättvisa och socialt hållbara svenska städer
Ett nytt kunskapsunderlag har tagits fram inom projekt KAIROS
Plats:
Publicerad:
Urban Informality and Migrant Entrepreneurship
In Southern African Cities
Plats:
Publicerad:
How can we make our cities healthier for our children?
Well-being of children in diverse urban settings in South Africa.
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures’ organisation 2014
Nytt arbetssätt och personalförändringar inom Mistra Urban Futures
Plats:
Publicerad:
Välkommen till vårt nya kontor
I mellandagarna gick flyttlasset och vi började det nya året i nya fina...
Publicerad:
Ny styrelseordförande
Vi är glada att kunna presentera Thomas Rosswall som ny styrelseordförande
Plats:
Publicerad:
Changes in management at Mistra Urban Futures
Organisational message
Plats:
Publicerad:
Att nå politiker - oppositionen på besök
Segregation, dialog, blandstad och affärsdriven hållbar stadsutveckling
Plats:
Publicerad:
Continued funding from Sida
Avtal med Sida även 2014 och 2015
Plats:
Publicerad:
Svenskars livskvalitet blir inte sämre av en klimatomställning
En helt obefogad farhåga.
Plats:
Publicerad:
Communicating Cities workshop
Two-day workshop in Cape Town about UrbanAfrica.net
Plats:
Publicerad:
Saving more and using the minimum
Jaime Lerner, former mayor of Curitiba in Brazil visits
Plats:
Publicerad:
How do you govern sustainability?
Rethinking Greater Manchester
Publicerad:
Involvera fler
Invånarnas kunskap måste föras in i policyprocesser
Publicerad:
Hur bevara och expandera Kommersens värden?
Kommersen 2.0 – En kulturell konsekvensbeskrivning
Plats:
Publicerad:
Cape Town celebrates World Town Planning Day
Planning, the critical link in the development process
Plats:
Publicerad:
Stadsutvecklingsfestival i Kisumu
KLIP-dagarna gick av stapeln den 21-22 november i Kisumu
Plats:
Publicerad:
New solutions in sustainable urban development made visible
Innovationsplattformen börjar ta form
Plats:
Publicerad:
Kina och Europa samarbetar kring urbanisering
Kina har den snabbaste urbaniseringen i världen.
Plats:
Publicerad:
Åtta nya tjänstemän från City of Cape Town hälsas välkomna
Lansering av andra omgången av City Official Exchange Programme
Plats:
Publicerad:
100 000 för att utveckla Urbania
Doktorandprojektet Comparing planning systems har tilldelats 100 000 kronor...
Plats:
Publicerad:
Intressant för politiken
Klimatomställning och den sociala hållbarheten i Göteborg
Plats:
Publicerad:
International Green Campus Alliance
Håller idag sitt första möte i Chongqing, Kina.
Plats:
Publicerad:
Upprustning av informella bosättningar i Sydafrika
En partnerskapmodell
Plats:
Publicerad:
How urban space can contribute to less segregation
Från forskning till konkreta metoder för stadsplanering.
Plats:
Publicerad:
Talare Shanghai Sustainable Urban Development Forum
Lars Reuterswärd, Director Mistra Urban Futures är en av talarna på forumet...
Plats:
Publicerad:
How to reach the 2°C target
Ny rapport Klimatomställning Göteborg 2.0 – Tekniska lösningar och...
Plats:
Publicerad:
Effektivare marknadsplatser i Kisumu
Marknadsplatserna har alltid varit viktiga för Kisumu på grund av stadens...
Plats:
Publicerad:
Nya deltagare för Knowledge Transfer Programme har utsetts
Åtta nya tjänstemän ska arbeta på University of Cape Town
Plats:
Publicerad:
Contested urban ecologies in Cape Town
Civic network study update
Plats:
Publicerad:
Tävling Urban Revitalization of Mass Housing
Delta i UN-Habitats internationella tävling
Plats:
Publicerad:
Platform - Det är dags att dela
Platform är en ny onlinebaserad nyhetskälla och informationsportal för att...
Publicerad:
Från ogräs till produkt
Utbildning i Kisumu
Plats:
Publicerad:
Almedalen: Ta med de boende i dialogen
Varför kan vissa bostadsbolag göra så mycket medan andra bolag inte gör...
Plats:
Publicerad:
Almedalen: Svenskt skyfall vad som krävs för ökat engagemang?
Om att rusta våra städer för klimatförändingar
Plats:
Publicerad:
Städer behöver rustas för att klara klimatförändringarna
Pressmeddelande: Almedalen 3 juli 2013
Plats:
Publicerad:
Är nya affärsmodeller bostadsbolagens lösning?
Pressmeddelande Almedalen 3 juli 2013
Plats:
Publicerad:
Miljonprogrammet – vems ansvar är det?
Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet är en av de...
Plats:
Publicerad:
Nya medel från Formas
Att utforska vägar mot en koldioxidsnål framtid
Plats:
Publicerad:
Våga se sanningen – det kostar att klimatanpassa
Det kostar 100 till 300 miljoner kronor per år att rusta svenska städer...
Plats:
Publicerad:
Konsortium etablerat i Kisumu
En legal enhet har etablerats för plattformen i Kisumu.
Plats:
Publicerad:
Sweden's biggest democratic forum
During the first week of July 20 000 people will meet to discuss societal...
Plats:
Publicerad:
Från vision till vardag
Vid genomförande av en vision finns många utmaningar, allt från...
Plats:
Publicerad:
City Official Exchange Programme: End of Writing Celebration
On Thursday 20 June six city officials presented their work
Plats:
Publicerad:
Följeforskning av innovationsplattformar
Continuous Evaluation of Innovation Platforms (This news item is only...
Plats:
Publicerad:
Webinar Presentation of Cost-Benefit Analysis
Anton Cartwright, working for Mistra Urban Futures in Cape Town, presented...
Plats:
Publicerad:
Göteborgsinitiativ för innovativ stadsutveckling
Vinnova har anslagit 8,5 mkr för utveckling av en innovationsplattform i...
Plats:
Publicerad:
Gemensam kunskapsproduktion för urbana förändringar
Ny manual som bygger på de fem pilotprojekt som bedrevs i Göteborg 2010...
Plats:
Publicerad:
Leading Settlements Expert Joins Mistra Urban Futures
Mohamed El Sioufi kommer bland annat att arbeta med Mistra Urban Futures...
Publicerad:
International collaboration to understand climate change risks and responses in African cities
International collaboration to understand climate change risks and...
Plats:
Publicerad:
Göteborgsplattformen samlades för en Urban Tätatät
Dagen bjöd på en projektkavalkad, lansering av en manual och en workshop om...
Plats:
Publicerad:
Discussing Smart Cities and Sustainable Urban Planning
On May 31st Lars Reuterswärd will attend the Sino-Swedish SymbioCity...
Plats:
Publicerad:
Jessica Algehed Deputy Director för Mistra Urban Futures
Jessica Algehed Deputy Director för Mistra Urban Futures
Plats:
Publicerad:
Vattenhyacinter - från hot till möjlighet
Vattenhyacinter – från hot till möjlighet Det lilla fiskesamhället Dunga...
Publicerad:
Vattenhyacinter - från hot till möjlighet
Vattenhyacinter – från hot till möjlighet Det lilla fiskesamhället Dunga...
Publicerad:
Hur främjar vi hållbar stadsutveckling?
Rapport Främjande av hållbar stadsutveckling.
Plats:
Publicerad:
Africa Urban Infrastructure Summit
Urbanisation - opportunities for growth and innovation
Plats:
Publicerad:
Nytt systeravtal mellan Shanghai och Göteborg
Nytt systeravtal mellan Shanghai och Göteborg I mitten av april besökte en...
Plats:
Publicerad:
Är demokrati tillräckligt?
Intresset för medborgardialog ökar och Mistra Urban Futures har flera...
Plats:
Publicerad:
The battle for urban land
Urban Nexus dialogkafé i Göteborg
Plats:
Publicerad:
Hur hänger staden och rymden ihop?
Rymdforskningen kan ge fattiga i utvecklingsländer ett bättre liv
Plats:
Publicerad:
Uses and Abuses of Community in Sustainable Development
How, why and to what ends does community emerge as a vehicle for achieving...
Publicerad:
Cape Town's Climate Change Think Tank convenes local leadership to set a new climate change agenda
Cape Town's Climate Change Think Tank convenes local leadership to set a...
Plats:
Publicerad:
Kulturell förtätning kan bidra till ett hållbarare Göteborg
Nya vägar att nå visionen om en hållbar stad
Plats:
Publicerad:
Hur kommer Frihamnen och Ringön se ut 2021?
Förslag presenterades på fullsatt Urban Lunch-time
Plats:
Publicerad:
Bjud in fler att delta i planeringen
Närmare 100 planerare, politiker, forskare och dialogarrangörer deltog i...
Plats:
Publicerad:
Listen to the citizens stories!
De är experter på sitt område och ser helheten
Plats:
Publicerad:
God respons vid test av webbaserat dialogverktyg
Verktyget testas nu live för första gången i samband med Trafikverkets...
Plats:
Publicerad:
International meeting in Cape Town
I mitten av mars hölls centrumets årliga internationella möte.
Plats:
Publicerad:
Cape Town Platform members attend Green Economy Reference Group meeting
Business, civil society and academic thinkers were invited
Plats:
Publicerad:
Reduce 50 until 2050
Vill du ha nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans...
Plats:
Publicerad:
Using climate science to inform policy on peri-urban issues in Africa
Anna Taylor recently participated in a workshop hosted by the University of...
Plats:
Publicerad:
Stationssamhällenas roll är avgörande
Stationssamhällenas roll är avgörande På Kunskapsseminariet ”Det urbana...
Plats:
Publicerad:
Simulation shows how the air is affected by dense cities
Nytt samarbetsprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och White...
Plats:
Publicerad:
The future is already here, it's just not fairly distributed
Projektet Mellanplats har skrivit en bok, Framtiden är redan här
Plats:
Publicerad:
Test av webbaserat dialogverktyg
Testas nu live för första gången i samband med Trafikverkets projekt...
Plats:
Publicerad:
Climate Change Think Tank
Beyond diagnosis, climate change as a leadership challenge
Plats:
Publicerad:
Bondo University College has become a fully-fledged University
Tilldelningen av stadgan av Kenyas president, Hon. Mwai Kibaki.
Plats:
Publicerad:
Valuation of climate-friendly buildings
Fastighetsägare i Sverige som vill investera i klimatsmarta fastigheter har...
Plats:
Publicerad:
Världsnaturfonden WWF uppmärksammar pilotprojektet Den lärande staden
Ett av 10 exempel på hur universitet arbetar transdisciplinärt
Plats:
Publicerad:
Lars Reuterswärd om städers utmaningar idag och i framtiden
Global urbanisering ger många människor hopp
Plats:
Publicerad:
Heading for a greener region
Mistra Urban Futures - a good example
Plats:
Publicerad:
Kick-off for the project Green production
I samband konferensen Urban Agriculture Summit
Plats:
Publicerad:
Kan vi bygga in lycka och välbefinnande i vår vardag?
Möt John Holmberg, professor på Chalmers och en av projektledarna för WISE
Plats:
Publicerad:
Intresseanmälan för forskningsuppdrag
På uppdrag av Boverket och det nationella initiativet Urbant...
Plats:
Publicerad:
Lyckosam kick-off i Kisumu
Plattformen i Kisumu lanserades officiellt i slutet av november.
Plats:
Publicerad:
8,6 miljoner från Formas satsas på urban grönska
Nytt projekt Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska.
Plats:
Publicerad:
The first Green Campus Evaluation Standard in China approved
Prof. WU Siegfried Zhiqiang en av huvudförfattarna
Plats:
Publicerad:
City Officials Exchange Programme launched
City Officials Exchange Programme launched The Knowledge Transfer Programme...
Plats:
Publicerad:
Joyful opening ceremony
Under pompa och ståt invigs idag Mistra Urban Futures kontor i Kisumu
Plats:
Publicerad:
Joyful opening ceremony
Mistra Urban Futures officially on track in Kisumu
Plats:
Publicerad:
The future of Greater Manchester
Sustainable Stories utställning
Publicerad:
Visions must become reality!
Arena Hållbar stad
Plats:
Publicerad:
Det handlar om att vilja
Det handlar om att vilja Konferensen Arena Hållbar Stad öppnade den 6...
Plats:
Publicerad:
Pressinformation: Arena hållbar stad 6 – 8 november 2012
På bara fyra årtionden kommer antalet människor som bor i städer att öka...
Plats:
Publicerad:
Pressinformation: Arena hållbar stad – nedslag i faktisk miljö
Satsningarnas betydelse för utvecklingen av hållbara städer.
Plats:
Publicerad:
Sustainable Stories exhibition 3-6 November
CUBE Gallery, Manchester
Publicerad:
Fullsatt på Arena hållbar stad
Mer än 430 deltagare har anmält sig.
Plats:
Publicerad:
Var inkluderande!
Budskapet på Mistra Urban Futures studiebesök vid IFHP konferensen
Plats:
Publicerad:
World Urban Forum
På plats i Neapel
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures deltar på World Urban Forum 6 i Neapel, Italien
Arrangeras av UN-Habitat
Plats:
Publicerad:
Mistra Urban Futures attended Rio+20
Deltog och föreläste
Plats:
Publicerad:
Welcome to the 56th IFHP World Congress Gothenburg 2012
Mistra Urban Futures en av parterna
Plats:
Publicerad:
Stockholm+40
Ledde rundsbordssamtal
Plats:
Publicerad:
Ipad-spel ger insikter om hållbar stadsutveckling
Pressmeddelande: Ipad-spel ger insikter om hållbar stadsutveckling Hur...
Plats:
Publicerad:
Why participation?
Professor Nabeel Hamdi, professor emeritus of Housing and Urban Development...
Plats:
Publicerad:
Sheffield-Manchester Platform welcomes new Research Fellows
Nick Taylor Buck and Sophie King will coordinate the Realising Just Cities...
Plats:
Publicerad: