Nyheter och media

Här finner du releaser, nyheter och annan användbar information för media om Mistra Urban Futures, om projekten, de lokala plattformarna och om forskningsfältet hållbar stadsutveckling.

Verksamhetsberättelse Mistra Urban Futures 2019
Ett händelserikt år för Mistra Urban Futures Göteborgsplattform...
Location:
Published:
Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures
Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures Forsknings-...
Location:
Published:
Researchers Recommend Rethinking Culture
It is necessary to radically reorient the notion of culture – from...
Location:
Published:
Bosättningslagen - rättvis för vem?
Nyanlända skulle få lättare att komma in i det svenska samhället, men...
Location:
Published:
Mistra Urban Futures closing down
After ten years, and according to plan, the Mistra Urban Futures research...
Location:
Published: