Nyheter och media

Här finner du releaser, nyheter och annan användbar information för media om Mistra Urban Futures, om projekten, de lokala plattformarna och om forskningsfältet hållbar stadsutveckling.

How does one coexist in changing neighbourhoods?
How does one coexist in changing neighbourhoods? Exchanging experiences...
Location:
Published:
Livsmedelsforum - konkretisera arbetet kring livsmedelsstrategin
Årets Livsmedelsforums hölls i Göteborg 11 oktober och övergripande...
Location:
Published:
Konferens hållbar stadsutveckling 4 oktober 2018
270 deltagare från offentlig förvaltning, forskning, näringsliv och politik...
Location:
Published:
Urban October
UN-Habitat's Urban October started with World Habitat Day focusing on...
Location:
Published:
Attraktiva områden nära resestationer  
Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till...
Location:
Published: