Kunskap och lärande 

- Kunskapskluster om det samhällsekonomiska värdet av stadsbyggnadsprojekt  

En viktig del av projekt SIGURD är att sprida kunskap om det samhällsekonomiska värdet av stadsbyggnadsprojekt. Därför kommer ett kunskapskluster att ta form. Det ska fungera som en samlingsplats för forskning och praktik om arbetssätt och metoder för värdeberäkning i stadsbyggnadsprocesser. Utvecklandet av samhällsekonomiska analyser, beräkningar och beslutsunderlag är centralt, men också hur dessa kan samverka med styr- och samverkansprocesser för en hållbar samhällsutveckling.
Allteftersom projektet fortskrider kommer här att publiceras rapporter, forskningsresultat, omvärldsanalyser och metodutveckling. Projektet kommer också arbeta för att uppmärksamma och koppla ihop relevanta databaser och undersöka hur mätdata kan bli mer tillförlitliga.