Publikationer

Mistra Urban Futures tvärvetenskapliga och gränsöverskridande arbetssätt är grunden för en rad publikationer. Det handlar om såväl akademiska artiklar som praktik- och policyinriktade rapporter och andra publikationer.

Rapporter

En rad rapporter har publicerats i en speciell rapportserie; flertalet är på svenska och skrivna som resultat eller underlag för de projekt som genomförs inom Mistra Urban Futures. Rapporterna granskas av utomstående experter innan publicering. Se lista över rapporter publicerade år 2015.

Inför utvärderingen av Mistra Urban Futures som gjordes under 2015 genomfördes en biblio- och webometrisk studie av Chalmers bibliotek. Ladda ned studien

Observera också att arbetsmaterial, presentationer och liknande för olika projekt, t ex KAIROS, finns under "files" på resp projektsidor.

 

Filter by location:
Filter by type:
 • A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services
  Andersson-Sköld Y., Klingberg J., Gunnarsson B., Cullinane K., Gustafsson I., Hedblom M., Knez I., Lindberg F., Ode Sang Å., Pleijel H., Thorsson P., Thorsson S., 2018. A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services. Journal of Environmental Management 205:274-285
  Location:Gothenburg Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv
  Ström, L., Molnar, S. & Isemo, S. Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv - en kunskapsöversikt. Mistra Urban Futures Rapport 2017:4
  Location:Göteborg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Mapping leaf area of urban greenery using aerial LiDAR and ground-based measurements in Gothenburg, Sweden
  Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping leaf area of urban greenery using aerial LiDAR and ground-based measurements in Gothenburg, Sweden. Urban Forestry & Urban Greening 26:31-40    
  Location:Gothenburg Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Influence of urban vegetation on air pollution and noise exposure – A case study in Gothenburg, Sweden.
  Klingberg J., Broberg M., Strandberg B., Thorsson P., Pleijel H., 2017. Influence of urban vegetation on air pollution and noise exposure – A case study in Gothenburg, Sweden. Science of the Total Environment 599-600:1728-1739 (Open access until 9 July 2017)
  Location:Gothenburg Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Hållbara livsstilar
  Eneqvist, E. & Kalmendal, R. Hållbara livsstilar. Ett ramverk för fortsatt arbete. Mistra Urban Futures Report 2017:3
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • The status of walking in policy and planning
  Höjemo, T. & Fedrizzi, B. The status of walking in policy and planning. Views from different professions. Mistra Urban Futures Working Paper 2017:3
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Evaluation of knowledge co-production
  Hansson, S. & Polk, M. Evaluation of knowledge co-production for sustainable urban development. Part I: Experiences from project leaders and participants at Gothenburg Local Interaction Platform 2012-2015. Mistra Urban Futures Working Paper 2017:2
  Location:Global, Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • The Gothenburg congestion charge scheme
  Nässén, J., The Gothenburg Congestion Charge Scheme: a pre-post analysis of commuting behavior and travel satisfaction. Mistra Urban Futures Policy Brief 2017:3
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Konsumtionsperspektiv i lokala klimatstrategier
  Larsson, J., Konsumtionsperspektiv i lokala klimatstrategier – erfarenheter från Göteborg. Mistra Urban Futures Policy Brief 2017:1
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Consumption perspective in climate strategies
  Larsson J., Policy Brief: Consumption perspective in climate strategies of cities - the case of Gothenburg. Mistra Urban Futures Policy Brief 2017:2.
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief