Publikationer

Mistra Urban Futures gränsöverskridande arbetssätt är grunden för en rad publikationer. Det handlar om såväl akademiska artiklar som praktik- och policyinriktade rapporter och andra publikationer.

Simon, D., Palmer, H. & Riise, J. (eds) (2020) Comparative urban research from theory to practice – co-production for sustainability. Policy Press, Bristol, UK 2020
Plattform: GlobalPublikationstyp: BookUtgivningsår:
Ranhagen, U. & Gustafsson, A. (2020) Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande. Mistra Urban Futures Report 2020:3
Plattform: GothenburgPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Hultdin, A. (2020) Initiatives for intercultural exchange. Mistra Urban Futures Papers 2020:1
Plattform: Gothenburg, KisumuPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Hellström Reimer, M., Möller, P. & Cory, E. (2020) Translocality and translocal subjectivities: a research overview across the fields of migration, culture and urban studies. Mistra Urban Futures Report 2020:4
Plattform: SkånePublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Legeby, A. & Hansson, S. (2020) Perspectives on accessibility: elaborating on methods and approaches with the aim to improve local living conditions. Mistra Urban Futures Policy Brief 2020:1
Plattform: GothenburgPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Grange, K. & Björling, N. (2020) Migrationens ojämna geografi: Bosättningslagen ur ett rättviseperspektiv. Mistra Urban Futures Report 2020:2
Plattform: GöteborgPublikationstyp: Rapport/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Pretorius, D. (2020). A morphogenetic approch to societal development. Mistra Urban Futures Report 2020:1
Plattform: GothenburgPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Gutman, M., Cohen, M., Nesprias, J., Versace, I., Reese, E., Miguens, L. and Belli, L.V. (2019) Localisation of the Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals in Buenos Aires. Mistra Urban Futures Report 2019:8
Plattform: Buenos Aires Publikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Diprose, K., Taylor Buck, N. & Perry, B. (2019) Localisation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals in Sheffield. Mistra Urban Futures Report 2019:6
Plattform: Sheffield-Manchester, GlobalPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Oloko, M. (2019) Localisation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals in Cape Town. Mistra Urban Futures Report 2019:9
Plattform: Kisumu, GlobalPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår: