Croese, S., & Duminy, J. (2022). Co-producing urban expertise for SDG localization: the history and practices of urban knowledge production in South Africa. Urban Geography, 1–20. https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2079868
Plattform: Cape TownPublikationstyp: Scientific article (peer-reviewed)Utgivningsår:
Projektet SIGURD handlar om hur effekter och värden kan används för att nå en hållbar samhällsutveckling. I denna rapport har tillämpningen av SROI-analyser (Social Return of Investment) analyserats för att se om de kan leda till nytta för kommuner och samhället i stort. Rapporten och analysen av tillämpningen av SROI bygger på fallstudier som genomförts i Borås stad och Göteborgs stad som har testat metoden i såväl planerings- och som uppföljningssyfte.
Plattform: GöteborgPublikationstyp: Rapport/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on Investment (SROI) i två fallstudier i Göteborg
Plattform: GöteborgPublikationstyp: Rapport/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Croese, S., Oloko, M., Simon, D., & Valencia, S. C. (2021). Bringing the Global to the Local: the challenges of multi-level governance for global policy implementation in Africa. International Journal of Urban Sustainable Development, 13(3), 435–447. doi:10.1080/19463138.2021.1958335
Plattform: Gothenburg, Cape Town, Kisumu, GlobalPublikationstyp: Scientific article (peer-reviewed)Utgivningsår:
Capuano Mascarenhas, L., Ness, B., Oloko, M., & Awuor, F. O. (2021). Multi-criteria analysis of municipal solid waste treatment technologies to support decision-making in Kisumu, Kenya. Environmental Challenges, 4, 100189. doi:10.1016/j.envc.2021.100189
Plattform: KisumuPublikationstyp: Scientific article (peer-reviewed)Utgivningsår:
Fallstudie Borås har handlat om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo, som är en miljö och ett arbetssätt för att möjliggöra kapacitets- och kunskapsbyggande för olika former av medborgarinflytande i stadsdelsplaneringen och på så sätt främja samhällsengagemang. Analysen som görs på Medborgarlabbet är en så kallad utvärderande SROI. Den utvärderande SROI-analysen används för att ta reda på hur mycket monetärt värde en redan genomförd insats på Medborgarlabbet har skapat, till skillnad från en prognosticerande SROI där fokus är att utröna eventuella värden som kan tänkas uppstå.
Plattform: GöteborgPublikationstyp: Rapport/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Onyango, G.M. and Owino, F.O. (2021) Transit Oriented Development in medium cities in Africa: Experiences from Kisumu, Kenya. Journal of Geography and Regional Planning
Plattform: KisumuPublikationstyp: Scientific article (peer-reviewed)Utgivningsår:
Gutman. M., Cohen, M. (2021) Executive Summary Covid-19 in real time: comparing the struggle of three slums in Buenos Aires. New York: Observatory on Latin America
Plattform: Buenos Aires Publikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Ranhagen, U. (2021) Transport and Sustainable Urban Development: a comparative project in collaboration between Cape Town, Kisumu and Gothenburg. Mistra Urban Futures Report 2021:1
Plattform: Gothenburg, Cape Town, GlobalPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår:
Jernsand, E.M. & Kraff, H (2021) Effektstudie av Göteborgsplattformen (GOLIP). Mistra Urban Futures Report 2021:2
Plattform: GothenburgPublikationstyp: Report/Paper/Working paper/BriefUtgivningsår: