Publikationer

Mistra Urban Futures tvärvetenskapliga och gränsöverskridande arbetssätt är grunden för en rad publikationer. Det handlar om såväl akademiska artiklar som praktik- och policyinriktade rapporter och andra publikationer.

Rapporter

En rad rapporter har publicerats i en speciell rapportserie; flertalet är på svenska och skrivna som resultat eller underlag för de projekt som genomförs inom Mistra Urban Futures. Rapporterna granskas av utomstående experter innan publicering. Se lista över rapporter publicerade år 2015.

Inför utvärderingen av Mistra Urban Futures som gjordes under 2015 genomfördes en biblio- och webometrisk studie av Chalmers bibliotek. Ladda ned studien

Observera också att arbetsmaterial, presentationer och liknande för olika projekt, t ex KAIROS, finns under "files" på resp projektsidor.

 

Filter by location:
Filter by type:
 • Ett nytt sätt att tänka på hållbara städer
  Hållbar urbanisering har blivit ett viktigt ämne i debatten, inom forskningen och på politiska agendor de senaste åren. Det finns många orsaker till detta, och vilka som väger tyngst skiljer sig mellan länder och regioner. Bland de viktigaste är dock insikten om konsekvenserna av en snabb urbanisering i länder som Kina, Indien och andra låg- och medelinkomstländer med historiskt låga urbaniseringsnivåer. Mycket av dessa länders urbanisering följer de ohållbara och resurskrävande mönster som höginkomstländerna har utvecklats efter. Den trenden förstärks också av en större global rörlighet, globaliseringen av arkitekt- och stadsplaneringskonsulter och byggföretag samt av den spridningskraft som medierna och den nya informations- och kommunikationstekniken har.
  Location:Göteborg, Global, Skåne, Stockholm Type:Book
 • Beyond critique: the value of co-production in realising just cities?
  Perry, B., & Atherton, M. (2017). Beyond critique: the value of co-production in realising just cities? Local Environment, 22(sup1), 36–51. doi:10.1080/13549839.2017.1297389
  Location:Sheffield-Manchester Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • WILD POETHICS - Exploring relational and embodied practices in urban-making
  Orru, A. (2017) WILD POETHICS - Exploring relational and embodied practices in urban-making. Gothenburg: Chalmers University of Technology Doctoral Dissertation
  Location:Gothenburg Type:Academic thesis
 • Intensifying or transforming sustainable cities? Fragmented logics of urban environmentalism
  Hodson, M., & Marvin, S. (2017). Intensifying or transforming sustainable cities? Fragmented logics of urban environmentalism. Local Environment, 22(sup1), 8–22. doi:10.1080/13549839.2017.1306498
  Location:Sheffield-Manchester, Global Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Urban sustainability disjunctures in Cape Town: learning the city from the inside and out
  Greyling, S., Patel, Z., & Davison, A. (2016). Urban sustainability disjunctures in Cape Town: learning the city from the inside and out. Local Environment, 22(sup1), 52–65. doi:10.1080/13549839.2016.1223621
  Location:Cape Town, Global Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Knowledge for just urban sustainability
  May, T., & Perry, B. (2016). Knowledge for just urban sustainability. Local Environment, 22(sup1), 23–35. doi:10.1080/13549839.2016.1233527
  Location:Sheffield-Manchester, Global Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Functions of sustainability: exploring what urban sustainability policy discourse “does” in the Gothenburg Metropolitan Area
  Tahvilzadeh, N., Montin, S., & Cullberg, M. (2017). Functions of sustainability: exploring what urban sustainability policy discourse “does” in the Gothenburg Metropolitan Area. Local Environment, 22(sup1), 66–85. doi:10.1080/13549839.2017.1320538
  Location:Gothenburg, Global Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Subjective temporal well-being: Defining, measuring, and applying a new concept
  Larsson, J., Andersson, D., & Nässén, J. (2017). Subjective temporal well-being: Defining, measuring, and applying a new concept. Cogent Social Sciences, 3(1). doi:10.1080/23311886.2017.1306201
  Location:Gothenburg Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services
  Andersson-Sköld Y., Klingberg J., Gunnarsson B., Cullinane K., Gustafsson I., Hedblom M., Knez I., Lindberg F., Ode Sang Å., Pleijel H., Thorsson P., Thorsson S., 2018. A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services.
  Location:Gothenburg Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv - en kunskapsöversikt
  This knowledge overview on social sustainability from an urban planning perspective has been developed as a result of a Mistra Urban Futues project. The project gathered a large number of actors from research and practice, from local and regional level, as well as from both small and large municipalities. All actors had a common desire to create a greater understanding of what social sustainability might mean in relation to urban planning. The ambition is that the resulting report will help researchers to gain a better understanding of the practical challenges and needs regarding social sustainability. Also, that practitioners get a wider theoretical reference framework that they can use as a basis for their work. In the report it is concluded that social sustainability in urban planning has different meanings in different contexts. A number of approaches on social sustainability in relation to urban planning are presented, to provide guidance and urge for reflection. The report also illustrates how social planning can contribute to (and hinder) social sustainability in different ways. It is emphasized that social sustainability is not a static state that can be achieved once and for all, but rather an ongoing process in which urban planning can play an important role. The report also provides a number of interesting examples of how actors within the framework of Swedish urban planning can address issues of social sustainability. Finally, a number of identified knowledge gaps are highlighted, as guidance for continued development work and research initiatives.
  Location:Göteborg Type:Report/Paper/Working paper/Brief