Stockholm

I mars 2017 etablerades en Mistra Urban Futures nod i Stockholm och förbinder därmed de tre städer som i första hand tävlade om Mistra-bidraget att etablera ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling i Sverige, dvs Göteborg, Malmö och Stockholm.

Den nya noden i Stockholm är resultatet av en årslång utvecklingsperiod med partners som Stockholm Resilience Center och Openlab.

Openlab är ett centrum för forskare och studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet i Stockholm, Stockholms universitet och Södertörns högskola och är en arena för samarbete med offentliga partners som staden, regionen och Stockholms län.

Stockholmsregionen är internationellt känd för sitt klimat- och hållbarhetsarbete och behovet av tvärvetenskapliga arenor för samarbete mellan olika sektorer, aktörer och nivåer har identifierats och erkänts. Mistra Urban Futures nod med tillgång till centrumets erfarenhet och kunskap och dess globala plattformar och Openlab som en neutral arena, utgör ett tillfälle att göra betydande bidrag till utvecklingen i Stockholm såväl som i det globala sammanhanget.

Följande konsortium står bakom Stockholmsnoden, som utgår ifrån Openlab. 

Foto: Flickr.com, Tommie HansenDjurgårdsbron, tram and a pink sunset (Stockholm)

 

Projects
Realising Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Stockholm
Storstädernas jämlikhetsarbete
Göteborg, Skåne, Stockholm
Antologi Innovation för hållbar stadsutveckling
Göteborg, Skåne, Stockholm
Live Data Council (LDC) – Quantified Planet and Stockholm University
Stockholm
UGM Forskarnätverk – Global Utmaning and Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm
Följeforskning av samskapandeprocesser – testbädd Solberga – IVL and KTH Royal Institute of Technology
Stockholm

Contacts

Detta block är trasigt eller saknas. Antingen saknar du innehåll eller så kan du behöva du aktivera den ursprungliga modulen.