Stockholm

I mars 2017 etablerades en Mistra Urban Futures nod i Stockholm och förbinder därmed de tre städer som i första hand tävlade om Mistra-bidraget att etablera ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling i Sverige, dvs Göteborg, Malmö och Stockholm.

Den nya noden i Stockholm är resultatet av en årslång utvecklingsperiod med partners som Stockholm Resilience Center och Openlab.

Openlab är ett centrum för forskare och studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet i Stockholm, Stockholms universitet och Södertörns högskola och är en arena för samarbete med offentliga partners som staden, regionen och Stockholms län.

Stockholmsregionen är internationellt känd för sitt klimat- och hållbarhetsarbete och behovet av tvärvetenskapliga arenor för samarbete mellan olika sektorer, aktörer och nivåer har identifierats och erkänts. Mistra Urban Futures nod med tillgång till centrumets erfarenhet och kunskap och dess globala plattformar och Openlab som en neutral arena, utgör ett tillfälle att göra betydande bidrag till utvecklingen i Stockholm såväl som i det globala sammanhanget.

Följande konsortium står bakom Stockholmsnoden, som utgår ifrån Openlab. 

Foto: Flickr.com, Tommie HansenDjurgårdsbron, tram and a pink sunset (Stockholm)

 

Projects
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Skåne, Stockholm
Realising Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Stockholm

Contacts

 • Sofie Pandis Iveroth

  Sofie arbetar som projektkoordinator och projektledare för noden i Stockholm. 

  Kontakta mig
 • Johan Lindal

  Forskningsassistent

  Kontakta mig
 • Sara Borgström

  Sara är sammankallande för styrgruppen för noden i Stockholm. 

  Kontakta mig
 • Ivar Björkman

  Ivar är tillförordnad Co-director för noden i Stockholm.

  Kontakta mig