Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester

Allt fler känner en oro för hur det egna resandet påverkar klimatet. Mistra Urban Futures har varit delaktiga i att ta fram ett digitalt verktyg som gör det enklare att fatta klimatsmarta beslut inför semestern.  

Global uppvärmning är en kritisk fråga. För att minska utsläppen av växthusgaser diskuteras stora förändringar i samhällets infrastruktur men också att individer behöver förändra sitt beteende i vardagen. Klimatångest har blivit ett begrepp som många känner igen sig i och hur vi reser, både för semester och i arbetet, sätts i fokus. 

Klimatsmart semester
Klimatsmartsemester.se

Klimatsmartsemester.se är ett digitalt verktyg som visar avtrycket en specifik resa har på klimatet som lanserades sommaren 2018. Användaren uppger information om var resan startar och slutar samt typ av transportmedel och boende och får då reda på resans totala klimatutsläpp. Idén föddes i ett nätverk för utbyte av kunskap om klimatsmart resande, som startades inom ramen för Mistra Urban Futures och som består av representanter från Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och aktörer från besöksnäringen. 

Jörgen Larsson
Jörgen Larsson

– När vi tittade på hur på hur göteborgares vanor påverkar klimatet såg vi att flyget står för en lika stor andel som personbilkörandet. Det finns gott om initiativ för att minska biltrafiken men inte när det kommer till det långväga resandet, säger Chalmersforskaren Jörgen Larsson som studerar växthusgasutsläpp från flyget.

En trovärdig metod

Jörgen har spelat en central roll i framtagandet av klimatsmartsemester.se. Han har stått för metoden för att kunna räkna ut och jämföra avtrycket för olika resor och olika färdmedel. För att kunna fatta klimatsmarta beslut behövs pålitlig information, och för privatpersoner kan det vara svårt att navigera när informationen kommer från tåg- eller flygbolagen själva. Metoden bakom verktyget ifrågasattes initialt av aktörer inom flygbranschen som tyckte att uträkningarna missgynnade dem. Men Jörgen understryker att det är den oberoende positionen som forskare som skapar legitimitet och gör klimatsmartsemester.se trovärdigt. 
– Vi har tagit fram siffror som är rättvisa. Det bygger på vetenskapliga analyser framtagna av oss bakom verktyget och av andra forskare. Och det är en styrka att vi har samma beräkningsmodell för både transporten och boendet.

Anneli Kamb
Anneli Kamb

Hur uträkningarna görs redovisas tydligt för användare av verktyget. Anneli Kamb, forskningsingenjör på Chalmers, bidrog till att sammanställa data och göra beräkningarna bakom kalkylatorn. Hon lyfter fram vikten av transparens. 
– Debatten är polariserad idag och olika aktörer använder sig av olika beräkningssätt, vilket kan göra det svårt att kommunicera. Därför är det oerhört viktigt för oss att vara transparenta med vår metod, det är en viktig fråga som berör så många och då måste underlaget vara trovärdigt, säger Anneli.

Under arbetet fanns en stor variation på tillgång och kvalité på data. Enligt Anneli var det en utmaning att hitta underlag för hotellboende utomlands. Men hon ser stora fördelar med verktyget. För de flesta är det svårt att greppa vad 300 kilo klimatutsläpp betyder men verktyget skapar en kontext och jämför med andra resor och med vardagslivet i ett hushåll. Dessutom tydliggörs konsekvenser genom att peka på hur resor leder till att en viss mängd av polarisen smälter. 
– I slutändan hoppas vi att den totala klimatpåverkan från det svenska semesterresandet ska minska. Med klimatsmartsemester.se kan du jämföra alternativ, få inspiration och semestertips som ligger geografiskt nära och är mer klimatsmarta, säger Anneli. 

Verktyg som bryter normer 

I nätverket bakom klimatsmartsemester.se finns aktörer med olika syften och drivkrafter. Förutom att stå för en del av finansieringen har Mistra Urban Futures spelat en viktig roll enligt Jörgen.
– Det här är ett bra exempel på ett projekt inom Mistra Urban Futures, säger han. De skapar en samverkan mellan forskare och praktiker i ett sammanhang där man identifierat ett kunskapsbehov och hjälps åt med att fylla det tomrummet. 

Vilket genomslag har verktyget haft? Sedan lanseringen sommaren 2018 har det haft 50 000 användare och fått stor spridning i media. Ett 40-tal stora medier har rapporterat om klimatsmartsemester.se, till exempel Dagens Nyheter som regelbundet länkar till det i resereportage på nätet. Verktyget har också nyligen lanserats på engelska travelandclimate.org och det ingår i rutinerna hos flera verksamheter som jobbar med turistnäring. Exempelvis Turistrådet Västsverige, som också ingår i det nämnda nätverket, använder verktyget på sin webbplats vastsverige.com och hänvisar både affärs- och privatresenärer till sidan.

Marie Linde
Marie Linde

Enligt Marie Linde, Vice VD för Turistrådet Västsverige har länken skickats till alla deltagare i en stor internationell konferens som gick av stapeln i september 2019 med 750 deltagare. Detsamma har gjorts genom ett nätverk av motionslopp som gått ihop under rubriken West Sweden Action Weeks. Där når informationen bland annat motionärer som reser för att delta i Öloppet, världens största swimrun-tävling, och Alliansloppet Rullskidor som är störst i världen i sin gren. 
– Deltagare har möjligheten att kolla upp olika alternativ att ta sig hit. I sammanhang där vi vet att många ska resa till Västsverige lyfter vi fram kalkylatorn på ett enkelt och tydligt sätt, säger hon och förklarar att verktyget visar en överskådlig bild av klimatavtrycket för transporter och resande.
– Det gör att man inte bara gör gissningar för att jämföra olika resesätt. Kanske väljer fler att semestra lite närmare, säger Marie. 

Jörgen Larsson berättar också den här typen av klimatinformation kan bli ännu mer spridd i framtiden. Det finns lagförslag om att det ska bli obligatoriskt att visa en specifik resas klimatavtryck i samband med att den marknadsförs till exempel med TV-reklam.
– Ett sådant styrmedel som är lagstiftat kräver beräkningsmodeller som är allmänt accepterade och det bidrar vi till. Informationen från verktyget kan skapa normförändringar hos allmänheten och göra det normalt att semestra mer klimatsmart. 

Fakta 

Om: Klimatsmart semester är ett nätverk kopplat Centrum för turism vid Göteborgs universitets och Mistra Urban Futures. Nätverket är en del av projeket Guiding Urban Transitions for Sustainability (GUTS).
Startades: 2017
Parter: Västra Götalandsregionen via Klimat 2030, Centrum för turism vid Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Stad via Miljöförvaltningen och Konsument- och medborgarservice, Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co, Mistra Sustainable Consumption och Mistra Urban Futures.