Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

Länk till Urban Futures nya webb/Centre for Sustainable Urban Futures

Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Buenos Aires , Shimla
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
Urban Ecosystem Services
Skåne
Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik
Göteborg
Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden
Göteborg
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
GreenGov
Gothenburg
Accessible Cities
Göteborg
Turismens roll i multikulturella samhällen (TiMS)
Göteborg, Kisumu, Skåne
Lövgärdet for Sustainable Neighbourhood Transformation
Göteborg
CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften
Göteborg
Realising Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Stockholm
SKILLs
Göteborg, Kisumu
Research Forum Urban Rural Gothenburg
Gothenburg
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Göteborg
DIABAHS
Gothenburg