Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

Migrationens ojämna geografi
Göteborg
SIGURD - Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
Storstädernas jämlikhetsarbete
Göteborg, Skåne, Stockholm
CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften
Göteborg
DIABAHS
Gothenburg
Turismens roll i multikulturella samhällen (TiMS)
Göteborg, Kisumu, Skåne
SKILLs
Göteborg, Kisumu
Research Forum Urban Rural Gothenburg
Gothenburg
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Göteborg
Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik
Göteborg
Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden
Göteborg
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
The Culture hub, Culture and Cultural Heritage for sustainable Cities step 2
Gothenburg
Accessible Cities
Göteborg
Participatory Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Buenos Aires , Shimla