Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

Sustainable Neighbourhood Development Panel
Skåne
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Buenos Aires , Shimla
Antologi Innovation för hållbar stadsutveckling
Göteborg, Skåne, Stockholm
Urban Public Finance
Cape Town, Kisumu, Global
Klimatomställning Göteborg
Transboundary Research Collaborations for Poverty Alleviation:  An evaluation against 11 principles of transboundary research  ​​​​​​​
Gothenburg, Kisumu
The role of trust in street-level organisations within integration projects
Gothenburg
CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften
Göteborg
Jam and Justice
Sheffield-Manchester
Migration and Urban Development
Gothenburg, Kisumu, Skåne
Lövgärdet for Sustainable Neighbourhood Transformation
Göteborg
SIGURD - Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
Guiding Urban Transitions for Sustainability (GUTS)
Gothenburg
Solid Waste Management
Kisumu, Skåne
Transport and Sustainable Urban Development
Gothenburg, Cape Town, Kisumu, Global