Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt.

SKILLs
Gothenburg, Kisumu
CityLab Programme
Cape Town
Artful Urbanisms
Cape Town
Southern Urbanisms and Urban Humanities
Cape Town
Knowledge Transfer Programme
Cape Town
UrbanAfrica.Net
Cape Town
Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg
Göteborg
Transport and Sustainable Urban Development
Gothenburg, Cape Town, Kisumu, Global
The Ecosystem Service City
Skåne
Greengov
Gothenburg
Innovation and sustainability in the real estate industry
Skåne
Lessons & Experiences from Ekostaden Augustenborg- An Anthology
Skåne
Antologi Innovation för hållbar stadsutveckling
Göteborg
Coproducing Urban Climate Change & Environmental Governance
Sheffield-Manchester
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Skåne, Stockholm
Guiding Urban Transitions for Sustainability (GUTS)
Gothenburg