Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt.

Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg
Göteborg
Sustainable Neighbourhood Development Panel
Skåne
Urban Ecosystem Services
Skåne
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Skåne, Stockholm
SAFE self-organising networks for food justice
Gothenburg, Sheffield-Manchester
Boundary Agents in Participative Enquiry
Sheffield-Manchester
Participatory Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Skåne
Food Culture, Social Inclusion and Ethnic Diversity
Kisumu
SDGs Accessibility and Urban Change in Kisumu Region
Kisumu
Tourism and Community Empowerment
Kisumu
Understanding Legal and Political Framework of Governance for Sustainable Growth in Kisumu
Kisumu
Solid waste management for environmental and socio-economic benefits
Kisumu
Urban accessibility and transit-oriented development
Kisumu
Urban food security and value addition
Kisumu
Urban metabolism and ecosystem services in Kisumu City
Kisumu
Den lärande staden (Pilotprojekt 2010-2011)
Göteborg