Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

SKILLs
Göteborg, Kisumu
Exploring the role of Gender within Labour Market Integration through North–South Collaboration
Göteborg
Food Value Chain
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global
Pilot Project to Test Potential Targets and Indicators for the Urban Sustainable Development Goal
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global
Storstädernas jämlikhetsarbete
Göteborg, Skåne, Stockholm
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Stockholm, Buenos Aires , Shimla
Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg
Göteborg
Research Forum Urban Rural Gothenburg
Gothenburg
Turismens roll i multikulturella samhällen (TiMS)
Göteborg, Kisumu, Skåne
SIGURD - Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
Whose knowledge matters - Contesting Sustainable Urban Development
Sheffield-Manchester
Jam and Justice
Sheffield-Manchester
Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik
Göteborg
Guiding Urban Transitions for Sustainability (GUTS)
Gothenburg
DIABAHS
Gothenburg
Formative evaluation of Gothenburg Innovation Platform, Phase 2
Göteborg