Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

Guiding Urban Transitions for Sustainability (GUTS)
Gothenburg
City-to-city learning lab
Skåne
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Göteborg
SAFE self-organising networks for food justice
Gothenburg, Sheffield-Manchester
Sustainable Neighbourhood Development Panel
Skåne
Transport and Sustainable Urban Development
Gothenburg, Cape Town, Kisumu, Global
Food Value Chain
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Stockholm, Buenos Aires , Shimla
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
Lövgärdets Lärlabb
Göteborg
DIABAHS
Gothenburg
Research Panel: International Migration and Urban Development
Skåne
Grön Produktion - odla mat och jobb i staden
Göteborg
Kunskapsöversikt om metoder för Hållbar platsutveckling
Göteborg
Research Forum Urban Rural Gothenburg
Gothenburg
Urban Public Finance
Cape Town, Kisumu, Global