Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften
Göteborg
Lövgärdet for Sustainable Neighbourhood Transformation
Göteborg
Migrationens ojämna geografi
Göteborg
Storstädernas jämlikhetsarbete
Göteborg, Skåne, Stockholm
DIABAHS
Gothenburg
Turismens roll i multikulturella samhällen (TiMS)
Göteborg, Kisumu, Skåne
SKILLs
Göteborg, Kisumu
Research Forum Urban Rural Gothenburg
Gothenburg
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Göteborg
Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik
Göteborg
Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden
Göteborg
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
The Culture hub, Culture and Cultural Heritage for sustainable Cities step 2
Gothenburg
Accessible Cities
Göteborg
Participatory Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne