Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

Guiding Urban Transitions for Sustainability (GUTS)
Gothenburg
Solid Waste Management
Kisumu, Skåne
Transport and Sustainable Urban Development
Gothenburg, Cape Town, Kisumu, Global
Jam and Justice
Sheffield-Manchester
CityLab Programme
Cape Town
Realising Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Stockholm
City-to-city learning lab
Skåne
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Göteborg
SAFE self-organising networks for food justice
Gothenburg, Sheffield-Manchester
Sustainable Neighbourhood Development Panel
Skåne
Food Value Chain
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Stockholm, Buenos Aires , Shimla
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
Lövgärdets Lärlabb
Göteborg
DIABAHS
Gothenburg
Research Panel: International Migration and Urban Development
Skåne