Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

SIGURD - Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
Kunskapsöversikt om metoder för Hållbar platsutveckling
Göteborg
Realising Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Stockholm
Knowledge Transfer Programme
Cape Town
Whose knowledge matters - Contesting Sustainable Urban Development
Sheffield-Manchester
Migration and Urban Development
Gothenburg, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Under development, Skåne
Cultural Heritage and Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu
City-to-city learning lab
Skåne
Urban Ecosystem Services
Skåne
Solid Waste Management
Kisumu, Skåne
Sustainable Neighbourhood Development Panel
Skåne
The Ecosystem Service City
Skåne
Innovation and sustainability in the real estate industry: Processes of housing renovation
Skåne
Trade Union Pathways to Low Carbon Transitions in Yorkshire and Humber
Sheffield-Manchester
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Göteborg
UGM Forskarnätverk – Global Utmaning and Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm