Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt. Nedan kan du ta hjälp av Filtrerings-ikonen (knappen) för att hitta det du söker kring projekt och publikationer på vår webb.

Länk till Urban Futures nya webb/Centre for Sustainable Urban Futures

CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften
Göteborg
The Culture hub, Culture and Cultural Heritage for sustainable Cities step 2
Gothenburg
Cultural Heritage and Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu
GreenGov
Gothenburg
DIABAHS
Gothenburg
Culture and Just Cities
Global
SIGURD - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden
Göteborg
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Buenos Aires , Shimla
SAFE self-organising networks for food justice
Gothenburg, Sheffield-Manchester
Storstädernas jämlikhetsarbete
Göteborg, Skåne, Stockholm
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Göteborg
Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik
Göteborg
Migrationens ojämna geografi
Göteborg
Medborgardeltagandets effekter
Göteborg
Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden
Göteborg
Accessible Cities
Göteborg