(4)

ClueE

ClueE, det vill säga "Collaborative learning for urban energy Efficiency" var ett tvärvetenskapligt forsknings- och lärandeprojekt för att belysa hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Många kommuner äger och förvaltar bostadsområden från 70-talets miljonprogram, som nu står inför omfattande renoveringar. För att nå det nationella målet på 50 procents minskad energianvändning i bebyggelsen till 2050 är energieffektivisering i samband med renovering av miljonprogrammets bostäder en nödvändighet. Likaså måste alla nya byggnader konstrueras så att de använder så lite energi som möjligt. Tekniskt sett är det redan möjligt men det finns en rad ekonomiska, juridiska, politiska och beteendemässiga hinder för att gå från högt ställda mål till praktiskt genomförande.

Mål

Projektets mål var att kombinera kunskap från juridik, ekonomi, policyanalys, beteendevetenskap och teknik för att undersöka och utveckla processer på kommunal nivå, för att främja energieffektivisering i urbana bostadsområden.

Projektets perspektiv

  • ANVÄNDARBETEENDE – hur ser hushållen på möjligheten till minskad energianvändning och hur fattar de sina beslut?
  • EKONOMI – hur fungerar bostadsbolagens affärsmodeller och investeringspraktiker i dag och hur kan de förändras för att öka energieffektiviseringstakten?
  • JURIDIK – hur kan regelverk kring kommunerna och deras bolag hämma eller främja energieffektivisering?
  • POLITIK – hur fungerar beslutsprocessen under planering och genomförande av energieffektiva ny- och ombyggnationer?
  • TEKNIK – vilka tekniska svårigheter kvarstår, hur kvalitetssäkrar man att bästa möjliga teknik i tillämpas i byggprocessen och hur används den på nya sätt?

Tvärvetenskapligt arbetssätt

I det tvärvetenskapliga upplägget samverkade forskare från de olika perspektiven för att identifiera hinder och möjligheter till energieffektivisering i kommunalt ägda bostadsområden. De arbetade också med hur dessa hinder och möjligheter är sammanlänkade mellan olika områden, till exempel policyprocesser och juridik eller ekonomi och teknik.Projektet byggde delvis på fallstudier i Kungälvs-, Göteborgs och Alingsås kommuner. Genom att forskare från projektets olika ämnesområden gemensamt planerade och genomförde fallstudierna lärde vi oss hela tiden av varandra och utvecklade tillsammans ny kunskap. Fallstudierna genomfördes i samverkan med kommunala politiker och tjänstemän som till exempel samhällsplanerare, upphandlare, kommunala energi- och bostadsbolag och hyresgäster.

Resultat

Se projketets publikationer nedan, bland annat boken Urban Välfärd - Effektiv energi. 

Rapport: Minska 50 till 2050 - Nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans miljonprogramsbostäder

Resultaten har tagits vidare i projektet ELSA – Energilots för smartare allmännytta som letts av bland annat SP Sveriges tekniska forskningsinstitut  
 
Anders Sandoff har lett tvådagarsutbildning för www.BEBOstad.se samt för SABO/SKL (FEK) om kalkylering baserat på studier gjorda i projektet.
 
Boken Urban Välfärd - Effektiv engeri används som kurslitteratur på kursen Hållbar utveckling i städer och regioner, 7.5 hp, Göteborgs universitet

 

Filmer från slutkonferensen: Så blir energieffektivisering av allmännyttan en god affär, 20 mars 2013

 

 

Resten av filmerna hittar du på Mistra Urban Futures You Tube kanal

 

Länkar till organisationer, projekt och artiklar med koppling till ClueE-projektet

Satsning på miljonprogrammen kräver långsiktighet - intervju med Anders Sandoff

Smart energianvändning kan ge 30000 nya jobb - Debattartikel i DN 16 mars 2013

Bästa möjliga teknik är bara början - artikel i Formas tidning

Challenging Lock-in through Urban Energy Systems (CLUES)

Inlägg av Thomas Sterner på Miljödeperatementets blogg

Uthållig kommun - Energimyndigheten

Sveriges Centrum för Nollenergihus

Sweden Green Building Council

Passivhuscentrum

GR - HUR 2050

Comment on European Energy Efficiency Negotiations

CERBOF

BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus

Belok - Beställargruppen lokaler

Lågan - program för byggnade med mycket låg energianvändning

Delegationen för hållbara städer

Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader

 

 
Foto: Alingsåshem 

Publikationer

Thynell, Marie, 2015, ’Framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan’ ur Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt eds B. Olofsdotter, K. Björnberg och B. Kopp. Utgiven av FORMAS
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Y, Norén Bretzer. (red) Urban Välfärd, Effektiv energi. Boréa Förlag 2016.
Location:
Type: Bok
Norén Bretzer, Y. & Thynell, M. (2012). Tenant views on energy efficiency in renovated homes: tales from Brogården and Gårdsten. Conference paper presented at the Nordic Environmental Social Science Conference 2013: Welcome to the Anthropocene!, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark, 11-13 June 2012.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Langlet, D. Norén Bretzer, Y., Sandoff, A. & Thynell, M. In European Network for Housing Research Conference Beyond Globalisation: Remaking housing policy in a complex world. Book of Abstracts, the European Network for Housing Research, 2014, p. 166
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Norén Bretzer, Y. (ed.). (2013). Elda inte för kråkorna. Fem forskningsperspektiv: om varför det går så långsamt att energieffektivisera i svenska miljonprogramsområden? Kort sammanfattning. Gothenburg: University of Gothenburg, SP Technical Research Institute of Sweden.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Flyer Urban Välfärd - Effektiv energi
  • Minska 50 till 2050
  • Preliminär slutrapport: Elda inte för kråkorna
  • Presentationer Slutkonferens 20 mars 2013
  • Presenatation av ClueE för IIASA dec 2012