(6)

Urbana spel

Dagens ungdomar har visat stort intresse för spel och att "rädda världen". Tänk om vi kunde utnyttja spel för att hjälpa till att rädda världen? Den möjligheten har Urbana spel undersökt på en urban skala. Genom att presentera komplicerade system som städer i spelformat kan organisationer erbjudas möjligheter för lärande om stadsutveckling och hållbarhet.

Främja kommunikation och lärande

Syftet med projektet har varit att utveckla Mistra Urban Futures vad gäller processer och verktyg för att stödja kommunikation och lärande. Men även att etablera ett gränssnitt som kan agera plattform för gränsöverskridande möten inom för formen spel och simuleringar. Syftet var också att koppla samman existerande och framtida urbana spel och simuleringar som har en relevans för ämnet samt producera nya spel och visulaiseringar. Vidare har syftet varit att förse spelarna och målgrupperna med innehållsrika bilder av staden och med tankar om stadsutveckling samt att generera resultat från spelaktiviteter som kan förstås och användas av andra.

Stärka kompentens och kapacitet hos alla urbana aktörer

Projektet har riktat in sig på att förstå och bidra till hur kompetens och kapacitet att agera kan stärkas hos alla urbana aktörer. Fokus har varit på delaktighet, kommunikation, lärande och beslutsstöd som stöds av gränsöverskridande möten genom spel och visualisering. Projektets målgrupp har varit ungdomar i skolmiljö samt de pedagoger som arbetar med dem, boende m.fl. som berörs av ett specifikt stadsomvandlingsprojekt, tjänstemän som hanterar stadsutveckling och hållbarhetsfrågor, beslutsfattare och politiker och forskare som arbetar med stadsutveckling och hållbarhetsfrågor. Målet har varit att etablera en plattform för dialog, lärande och påverkan.

Resultat

Komplexiteten i urbana miljöer kräver bättre utvecklade sätt för oss att fånga, hantera och kommunicera alla sorters kunskap om städer och hållbar utveckling, men också förbättrade former för lärande, debatt och förhandling i samband med denna kunskap. Projektet har visat att spel och visualisering kan bemöta denna komplexitet och vara kraftfulla redskap för lärande och kommunikation kring vad en stad är och vad en stad ska vara. Den övergripande slutsatsen från projektet är att det är uppskattat, fruktbart och effektivt att använda olika typer av spel och visualisering för en ökad förståelse och en bättre hantering av komplexa urbana processer.

Projektet har tagit fram fem spel samt två andra koncept:

Film: Projektdeltarna berättar om visualisering och spel och projektets resultat

 

 

 

Läs mer på http://urbangames.se/

Illustrationer 2021: Nindev

Publikationer

Alfredsson, K., Billger, M. & Kain, J-H. Planet Under Pressure 2012, International Geosphere-Biosphere Programme-DIVERSITAS-International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change-World Climate Research Programme-Earth System Science Partnership. London, UK, 2012
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)

Filer

  • Introduktion: Campingen. Ett skolrollspel om segregation.
  • Spel: Campingen. Ett skolrollspel om segregation
  • Artikel: 2021 Bygg ditt eget Göteborg