Framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan

Thynell, Marie, 2015, ’Framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan’ ur Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt eds B. Olofsdotter, K. Björnberg och B. Kopp. Utgiven av FORMAS

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
ClueE - Collaborative Learning for Urban Energy Efficiency
ISSN/ISBN
978-91-540-6088-7
Author(s)
Marie Thynell
Published year

 

Abstract

En kommun måste investera i kunskap, kompetens och engagemang för att arbeta framgångsrikt med energieffektivisering. Det räcker inte att bara ha tillgång till pengar. Projektgruppen har utvecklat en strategi för energieffektivisering, Minska 50 till 2050, som kan hjälpa kommuner och kommunala bostadsföretag att föra in ekonomiska, organisatoriska, juridiska och andra samhällsvetenskapliga perspektiv i det strategiska energieffektiviseringsarbetet.

Related publications