Publicerad:

Miljonprogrammet – vems ansvar är det?

Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet är en av de största utmaningarna för att möta det politiska målet att fram till år 2050 minska byggnadsbeståndets energianvändning till hälften. Var fjärde svensk bor i de 850 000 lägenheter som byggdes under 60- och 70-talet. Staten gick in med lånegarantier när miljonprogrammen byggdes. Men vems ansvar är det och vem står för notan när fastigheterna ska renoveras?

Det akuta renoveringsbehovet uppskattas av Boverket till mellan 300 000 och 600 000 lägenheter och beräknas kosta över 300 miljarder kronor de närmaste 10 åren. Det är mer än vad det kostade att bygga miljonprogrammet. Idag ligger huvudansvaret på marknadens parter att lösa det på affärsmässiga grunder, det finns ingen tvingande lagstiftning, sanktionssystem eller statliga subventioner.

Eftersom lönsamheten ofta bedöms som låg väljer många bostadsbolag ändå att avvakta statliga incitament. I de fall där omfattande renoveringar genomförs leder det ofta till kraftigt höjda hyror. Det finns idag tekniska lösningar som gör det möjligt att möta både nationella och EUs mål kring energieffektiviseringar. Men det händer för lite, alldeless för långsamt.

Mistra Urban Futures tillsammans med Göteborgs stad vill därför lyfta frågan under Almedalsveckan, genom seminariet Tar bostadsbolagen ansvar för energieffektivisering av miljonprogrammet? Jessica Algehed är Deputy Director på Mistra Urban Futures och moderator på seminariet. Jessica Algehed, varför är det viktigt att diskutera frågan om energieffektivisering av miljonprogrammet under Almedalsveckan? ”Energieffektivisering av miljonprogrammet är en politiskt viktig fråga om vi ska nå våra klimatmål år 2050. Det är många aktörer involverade - bostadsbolagen, kommunerna och staten. Aktörerna avvaktar idag varandras initiativ vilket gör att det inte händer tillräckligt mycket, tillräckligt fort. Tekniken finns redan. Sociala frågor såsom segregation och gentrifiering samt lagstiftningar påverkar även aktörernas möjlighet att agera”.

Vad hoppas du blir resultatet av seminariet? ”Frågan om ansvar och finansiering är viktig att diskutera och komma vidare med och jag hoppas att vi kan bidra till den diskussionen med några nya infallsvinklar. Bland annat kommer ta upp frågan om bostadsbolagens ansvar och om nya affärsmodeller kan vara en del av lösningen”.

Välkommen att vara med i diskussionen den 3 juli, kl. 10.30-11.30. Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5. Seminariet är en del av Västsvenska Arenan.

Läs mer om seminariet