Urban välfärd, effektiv energi

Y, Norén Bretzer. (red) Urban Välfärd, Effektiv energi. Boréa Förlag 2016.

Platform
Göteborg
Publication type
Bok
Projects
ClueE - Collaborative Learning for Urban Energy Efficiency
ISSN/ISBN
978-91-89140-91-2
Author(s)
Carolina Hiller Eva-Lotta Kurkinen David Langlet Ylva Norén Bretzer Joshua Prentice Anders Sandoff Marie Thynell
Published year

 

Abstract

Framtidens städer måste byggas hållbart enligt FNs hållbarhetsmål. EU ­har därför ­beslutat att vår energi­användning ska minskas med 20 procent till år 2020 och i Sverige förbereds för införande av högre ­krav än så. Vilka hinder och möjligheter finns i den energi­omställning som väntar den svenska bostads­sektorn? Hur ska vi klara en energieffektivisering av exempel­vis miljonprogramsområdena? Urban välfärd, effektiv energi beskriver ett medskapande projekt, ClueE, där forskare deltar i omställningen av bostads­områden i Alingsås, Göteborg och Kungälv. Resultaten visar att energi­effektivisering bör belysas ur olika perspektiv. Den teknik som krävs för att klara en energi­effektivisering finns redan. Men energi­omställning är en komplex process som är beroende av politika beslut, juridisk och ekonomisk kunskap och — inte minst — samverkan med de boende.

Related publications