(2)

Urban Lunch-time

Energieffektivisering i Göteborgsregionen

Datum: Tisdag 13 december

Tid: 11.30 - 13.00 (lunch från 12.20)

Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Framtidens städer måste byggas hållbart enligt FNs hållbarhetsmål. EU har därför beslutat att energianvändningen ska minskas med 20 procent från år 1990 till år 2020 och i Sverige förbereds införande av ytterligare skärpningar i kraven. 

Urban välfärd, effektiv energi är slutrapporten från ett medskapandeprojekt, ClueE - Collaborative Learning for Urban Energy Efficiency, där forskare har studerat den pågående energiomställningen av bostadsområden i Alingsås, Göteborg och Kungälv. Resultaten visar att energieffektivisering bör förstås utifrån flera olika kunskapsperspektiv. Den teknik som krävs för att klara energieffektiviseringen finns redan. Men energiomställning är en komplex process som är beroende av politiska beslut, juridiska och ekonomiska kunskaper, och inte minst samverkan med de boende. 

På detta Urban Lunch-time presenterar de olika författarna sina erfarenheter från ClueE-projektet och energieffektiv omställning, och de svarar gärna på frågor från publiken. 

Medverkande författare: 

•    Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

•    Carolina Hiller, RISE (tidigare: SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut)

•    Eva-Lotta Kurkinen, RISE (tidigare: SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut)

•    David Langlet, Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

•    Anders Sandoff, Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

•    Marie Thynell, Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet

Filer

  • Flyer Urban Välfärd - Effektiv energi