Publicerad:

Minska 50 till 2050

Vill du ha nya perspektiv på energieffektivisering av allmännyttans miljonprogramsbostäder? Då ska du läsa ClueE-projektets strategi för energieffektivisering som presenteras idag på projektets slutkonferens med titeln Så blir energieffektivisering av allmännyttan en god affär. En av slutsatserna från projektet är att framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan.

Miljonprogrammet – en av de största utmaningarna

Energianvändningen i miljonprogrammets bostäder är en av de största utmaningarna att möta för att uppnå det politiska målet att minska byggnadsbeståndets energianvändning till hälften fram till 2050. Dessa bostäder ägs och förvaltas i stor utsträckning av kommunala, allmännyttiga bostadsbolag. Projektets strategi ger förslag på hur kommuner och kommunala bostadsbolag kan föra in samhällsvetenskapliga perspektiv, som till exempel ekonomi, organisation och juridik, i det strategiska arbetet med att energieffektivisera sina bostadsbestånd.

Affärsmodeller och lagen om offentlig upphandling

Projektet har under åren 2010-2013 studerat hur några olika kommuner arbetat med energieffektivisering i vidare bemärkelse, till exempel hur ansvaret för energifrågan är organiserad i kommuner och offentliga bolag, hur bolagens affärsmodeller och investeringspraktiker fungerar och hur lagen om offentlig upphandling används vid olika typer av entreprenadupphandlingar.

Verktyg och metoder

Strategin tar upp en rad verktyg, metoder, överväganden och processer, som förhoppningsvis kommer vara till nytta för kommuner och bostadsbolag. Ett exempel är en utökad nulägesanalys där det bland annat kartläggs hur kommunen och bostadsbolagen jobbar med energifrågorna, hur ansvaret är fördelat och vilka styrdokument som finns.

ClueE står för Collaborative learning for urban energy, eller Samverkan för Energieffektiviering i Urbana Bostadsområden. Projektet har varit associerat till Mistra Urban Futures och finansierats av Energimyndigheten, Formas, Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen. Inom ramen för projektet har Mistra Urban Futures, Kungälvs kommun, Alingsås kommun och Göteborgs miljövetenskapliga centrum bidragit med personella resurser.

Läs mer om projektet ClueE

Kontakt

Ylva Norén Bretzer, ylva.noren-bretzer@spa.gu.se, 031-786 51 95

 

Filer

  • Minska 50 till 2050 (Only in Swedish)