(2)

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling 2016

Under 2015 har Stockholm, Göteborg och Malmö samlats kring en gemensam beskrivning av utmaningar och kunskapsbehov inom stadsutveckling. Syftet är att stödja och stärka städernas dialog med nationella och regionala forskningsaktörer, såväl myndigheter och forskningsfinansiärer som universitet, högskolor och institut. Det finns ett behov att med samlad kraft möta den nationella nivån kring storstädernas behov och utmaningar inom stadsutveckling. Kunskapsagendan ligger till grund för forskningspolitiska inspel och främja gemensamma satsningar och prioriteringar mellan städerna. Arbetet är ett bidrag till att etablera ett svenskt styrkeområde inom urbanforskning och stadsutveckling.

För att ta fram bakgrundsmaterial till en kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling har det genomförts en studie av vad de tre svenska storstadskommunerna ser för samhällsförändringar inom hållbar stadsutveckling och vilka strategier de arbetar med för att möta dessa utmaningar. Ett underlag har tagits fram genom studier av kommunala strategi- och policydokument och bearbetats i workshops i de tre städerna. Arbetet med agendan har samlat högre tjänstemän och forskare som är engagerade i samverkan med kommunerna i samtliga tre städer.

Projektet är ett initiativ från Mistra Urban Futures, som en del i att etablera verksamhet i Stockholm och Malmö. Projektet har genomförts inom ramen för projektet Göteborgs Innovationsplattform.

Foto från Almedalen 2015 där Kunskapsagendan presenterades, bild Jan Riise

 

Publikationer

Elias, K. & Fredriksson, J. (2015). Kunskapsagendan - slutversion. Mistra Urban Futures Special Report
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Thörn, P. Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling: Klimatförändringar. Mistra Urban Futures Working Paper 2016:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Arfvidsson, H. (2016) Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling: Social polarisering och sammanhållning. Mistra Urban Futures Working Paper 2016:2
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Fredriksson, J. & Elias, K. (2016) Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling: Det nationella perspektivet. Mistra Urban Futures Working Paper 2016:1
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief