Kunskapsagendan-slutversion

Elias, K. & Fredriksson, J. (2015). Kunskapsagendan - slutversion. Mistra Urban Futures Special Report

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Projects
Knowledge Agenda for Sustainable Development 2016
Author(s)
Kerstin Elias Julia Fredriksson
Published year

 

Abstract

Den inledande delen av agendan beskriver stadens roll som kunskapsaktör och lyfter ett antal erfarenheter och rekommendationer för forskning i samverkan.
Därefter presenteras fyra samhällsförändringar:
1) urbanisering, migration och segregation,
2) ekonomins omvandling,
3) social polarisering och sammanhållning samt
4) klimatförändringar.
För att kunna möta dem, efterfrågar städerna kunskap och nyttiggörande av befintlig forskning som tydliggör relevansen för det svenska och kommunala sammanhanget.
Sista delen i agendan belyser städernas strategiska arbete för hållbar stadsutveckling utifrån ett utvidgat kommunalt utvecklingsuppdrag. Det är till detta strategiska arbete som städerna i första hand själva vill fördela resurser för forskning och utveckling. Det strategiska arbetet beskrivs under följande rubriker
1) resurseffektivt och robust stadsbyggnad, med fokus på att bygga och planera staden,
2) stadens sociala och kulturella resurser, med fokus på att förvalta och främja den sociala dimensionen, och
3) governance – styrning i samverkan, med fokus på att hantera och utveckla gränssnittet mellan kommunen och andra aktörer.

Related publications