(1)

Slutpitch innovationslabb: 10 december

Vill du vara med och förverkliga 17 bra idéer?

I höst har 125 medverkande från företag, samhällsaktörer och akademi varit idésprutor för Göteborgs framtid. I ett utmaningsdrivet innovationslabb, en workshopserie, för hållbar stadsutveckling har inte mindre än 17 koncept tagits fram. De presenteras på Visual Arena, Lindholmen Science Park, den 10 december. Välkommen!

Syftet har varit att tillsammans med målgrupper och intressenter utveckla idéer och lösningar som möter verkliga behov på aviserade utmaningar som kan passa in i vår nya stad. Deltagarna har arbetat i team, en mångfald av aktörer och synsätt, och en väl beprövad metod för innovation har använts.
 
Aktiviteterna har fokuserat på tre olika innovationsområden:
• Hållbara livsstilar
• Skapa en stad för alla
• Smarta energisystem

Så här går det till

Datum: 10 december 2014
Tid: Drop in mellan kl 9-14 (med uppehåll för lunch (ingår ej) mellan 11.30-12.30). Du väljer vilka pitchar du vill lyssna till. Varje team har en slot-tid. Tidsslotter
Plats: Visual Arena, Lindholmen Science Park, Göteborg
Anmälan: Anmälan behövs inte. Du skriver upp dig på plats.

Innovationslabbet har under hösten varit ett test av ett potentiellt arbetssätt för att involvera fler discipliner och kompetenser i samverkan kring ett urval av stadens utmaningar i linje med Vision Älvstaden. Loop-metoden har tillämpas och prövats i Innovationslabbet och ett verktyg/metodik för att idéutveckla med entreprenöriella och affärsmässiga drivkrafter i en av innovationsprocessens kollaborativa faser (idégenerering, test- och demo). Innovationslabbet undersöker således om detta kan vara ett av många arbetssätt för att öppna upp stadens processer för fler människor än vad som vanligtvis är med och utvecklar stad samt tillföra stadsutvecklingsprocessen strukturerad utvecklingskraft.

15 utmaningar har antagits av 17 team och 125 engagerade människor med representation från ett 100-tal olika företag och verksamheter som tillsammans vill göra skillnad för Göteborgs framtid. Samtliga utmaningar presenteras i var sin affärsmodell och pitchas av teamet som utvecklat.

Har du frågor, välkommen att kontakta:
lina.lundgren@alvstranden.goteborg.se

Innovationslabbet sker inom ramen för stadens projekt Göteborgs nya Innovationsplattform (IHAS) - ett samarbete mellan samhälle, näringsliv och akademi i Göteborg för att skapa en internationellt erkänd innovationsplattform för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Med spetskompetens i världsklass vill vi vara en modig förebild som prövar nya modeller, processer och tekniker.

Läs mer om Göteborgs Innovationsplattform

Projektet finansieras av VINNOVA

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact lina.lundgren@alvstranden.goteborg.se

Filer