(1)

Storstädernas agenda för hållbar stadsutveckling

Stockholm, Göteborg och Malmö samlas kring en gemensam kunskapsagenda utifrån städernas utmaningar. Vi vill med samlad kraft möta den nationella nivån kring lokala behov och erfarenheter. Svenska forskningsaktörer inbjuds till dialog med städerna.

Det har gjorts en rad nationella insatser och pilotprojekt för att främja samhällsbyggnads- och urbanforskning. Många satsningar har vilat på en idé om ”det goda exemplets makt”. Städernas medverkan i forsknings- och pilotprojekt är lite belyst och det finns ett behov av att synliggöra policyimplikationerna på såväl lokal som regional och nationell nivå. Det behövs en starkare kunskaps- och erfarenhetsöverföring från lokal till nationell nivå, från projekt till policy. Städerna har varit viktiga medfinansiärer och genomförare av projekt, men kommunerna har varit underrepresenterade i den strategiska diskussionen kring kunskapsbehov. Agendan är ett bidrag till att etablera ett svenskt styrkeområde inom urbanforskning och stadsutveckling.

Medverkande:
Anna Balkfors (moderator), Verksamhetsledare Institutet för hållbar stadsutveckling, Malmö Högskola.
Kerstin Elias, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Joakim Tiséus, Direktör för samhällsutveckling - Transport Miljö och Regioner, Vinnova
Emma Gretzer, Enhetschef miljö och samhällsbyggande, Formas
Rémy Kolessar, Avdelningschef forskning och innovation, Energimyndigheten 
Anders Sjelvgren, avdelningschef Boverket
Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad
Anna Ledin, Miljödirektör Göteborgs stad
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad
Kerstin Åkerwall, Miljödirektör Malmö stad
Niklas Svensson, bitr. Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad

Arrangörer: Mistra Urban Futures med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och ISU (Institutet för Hållbar Stadsutveckling) som medarrangörer. Seminariet ingår i Västsvenska Arenan

Tid: 1/7 2015 10:30 - 11:30

Plats: Sal E35, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3