(1)

När kommunerna sätter forskningsagendan – ett seminarium om samverkan mellan akademi och kommun 

Sättet vi planerar våra städer förändras ständigt och ny forskningskunskap i kombination med lärande kan vara en bra grund för förändring. Genom att lära och reflektera utvecklar kommuner sin förmåga att svara på de utmaningar som finns i samhället. Regeringens senaste forskningsproposition pekar ut samverkan som en av de viktigaste strategiska punkterna att arbeta med inom de närmsta tio åren. Men att överföra forskning till praktik har visat sig vara svårt och förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner. 

Inför detta Urban Research bjuder vi in praktiker och forskare till ett seminarium där vi under en eftermiddag kommer lyssna till ett exempel på ett pågående samverkansprojekt mellan tre universitet och sex skånska kommuner. Tillsammans reflekterar vi över möjligheter och utmaningar med forskningssamverkan.  

Projektet som presenteras, NärKomm (När kommunerna sätter forskningsagendan), är ett treårigt Formas-projekt som testar kommundoktorander som metod för hållbar stadsutveckling. Den grundläggande idén är att kommunerna själva identifierar en central utmaning som sedan blir utgångspunkten för kommundoktorandernas avhandlingsarbete. 
Projektet i sig är även ett forskningsprojekt där effekterna av kommundoktorander i den kommunala verksamheten undersöks. Under seminariet kommer projektet presenteras i sin helhet tillsammans med resultatet från en intervjustudie som genomförts om att vara och bli kommundoktorand. Hur ser förutsättningarna ut? Hur sätter man ihop ett framgångsrikt samverkansprojekt? Vilka är de organisatoriska hindren? Och vilka är fördelarna med att använda forskningskunskap i det dagliga arbetet med stadsutveckling? 

Datum: 26 september
Tid: 13:00 -16:45
Plats: Göteborg, Vera Sandbergs Allé 8, Plan 4, Sal 2427 C  (Närmaste hållpats: Kapellplatsen)
Anmälan: senast den 19 september 

Talare

Bengt Persson
Bengt Persson är samverkanslektor vid SLU, Alnarp. Hans specialintresse är förvaltning av stadens utemiljöer och ledning och organisering av hållbar utveckling. Bengt är projektledare för samverkansprojektet NärKomm. 

Natalie Coquand
Natalie Coquand fokus ligger på organisationsförändringar och organisatoriskt lärande inom kommunal stadsplanering. Natalie är projektkoordinator för samverkansprojektet NärKomm. är doktorand vid SLU, Alnarp.

Magnus Johansson
Fil.dr. i pedagogik. Lektor i miljövetenskap. Chef för enheten för byggd miljö och miljövetenskap som ingår i institutionen för urbana studier, Malmö Högskola. Magnus Johanssons forskning handlar om förutsättningar för olika former av innovativ samverkan i arbetet med hållbar stadsutveckling samt lärande i samverkan inom och mellan organisationer. Magnus leder även Mistra Urban Futures plattform i Skåne. 

Preliminärt program

Moderator: Ylva Norén Bretzer, Göteborgs Universitet och konsortie-koordinator för Göteborgs Universitet på Mistra Urban Futures.

13.00–13:15 Introduktion, Margareta Forsberg, plattformsledare Mistra Urban Futures 

13:15–13:45 Presentation av samverkansprojekt inom SLU 

13:45–14:30 Presentation om projektet NärKomm  

14:30–15:00 Kaffe/te kaka

15:00–15:30 Teori och samverkansforskning

15:30–16:00 Nyttan av forskning i den kommunala praktiken 

15:30–16:45 Diskussion 

16.45– After work på Levantine för dig som vill eftersnacka och ta något att dricka. Levantine, Aschebergsgatan 22, http://www.levantine.se/. Var och en står för sin nota.

Kontaktpersoner

För frågor kring programmet, vänligen kontakta Natalie Coquand, natalie.coquand@slu.se, 0730-82 04 07.

För övriga frågor kontakta vår evenemangsansvariga Ulrica Gustafsson, ulrica.gustafsson@chalmers.se, 0721-88 55 88. 

Länk för mer information om projektet NärKomm: 
http://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/forskning/forskningsprojekt/narkomm/

 

Filer

Vera Sandbergs Allé 8

Sal 2427 C, Plan 4