Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling: Social polarisering och sammanhållning

Arfvidsson, H. (2016) Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling: Social polarisering och sammanhållning. Mistra Urban Futures Working Paper 2016:2

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling 2016
Author(s)
Helena Arfvidsson
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications