Publicerad:

Mistra Urban Futures i Almedalen 2015

Mistra Urban Futures deltar i år med två seminarier på den Västsvenska Arenan och ett på Sidas "Sverige i Världen". 

Bygga rättvisa och tillgängliga städer. Vad krävs?

Först ut på den Västsvenska Arenan är seminariet Bygga rättvisa och tillgängliga städer. Vad krävs? Vilket samhälle vill vi ha? Vilket samhälle bygger vi för? Göteborg och andra städer står inför historiskt omfattande nybyggnation. Vi bygger inte hållbart i dag, så det får inte bli mer av samma. Vi måste bygga för social sammanhållning, lokalt och regionalt. Stadens fysiska form spelar roll, i både stadsdelar och förorter.

Medverkande:
Moderator: Mikael Cullberg, Ledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures

Medverkande:
Ulf Ranhagen, Adj. Prof. LTH/KTH, Arkus, Arkitekt Sweco
Maria Sigroth, Planeringschef, Göteborgsregionens kommunalförbund GR
Lars Marcus, Prof. Chalmers
Ann Legeby, Forskare KTH, Planeringsarkitekt Sweco

Tid och plats: måndag 29 juni kl 9:00-10:00, Högskolan, sal E35, Visby

Storstädernas agenda för hållbar stadsutveckling

Onsdag 1 juli ordnas ett seminarium med titeln Storstädernas agenda för hållbar stadsutveckling. Kerstin Elias,SP,  är moderator för en rad medverkande från Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de tre storstäderna.

Stockholm, Göteborg och Malmö samlas kring en gemensam kunskapsagenda som beskriver städernas utmaningar. Syftet är att med samlad kraft möta den nationella nivån kring lokala behov och erfarenheter inom stadsutveckling. Här inbjuds svenska forskningsaktörer, såväl finansiärer som universitet, högskolor och institut till en dialog med städerna. 

Tid och plats: onsdag 1 juli kl 10:30-11:30, Högskolan, sal E35, Visby

Sverige i Världen

Inom ramen för Sidas program "Sverige i Världen" har Mistra Urban Futures inbjudits att anordna en session måndag 29 juni med inriktning på hållbar stadsutveckling och klimatförändringar. Här kommer också centrumets arbete med FNs kommande Urban Sustainable Development Goal att presenteras under ledning av prof David Simon, director för Mistra Urban Futures.

Tid och plats: måndag 29 juni 8:00-9:45, Sverige i Världen

För mer information om eventen, kontakta Ulrica Gustafsson