Publicerad:

Vi hälsar Thomas Melin välkommen till Mistra Urban Futures

Sedan en tid har Mistra Urban Futures har fått förstärkning av Thomas Melin. Thomas har en deltidstjänst som Strategic Partnership Manager. Han arbetar tillsammans med Pia Schmidtbauer, som även hon är projektledare, sedan augusti 2018.

Fram till 2016 var Thomas Melin chef för UN-Habitats division för externa relationer. UN-Habitat är FN:s organisation för att verka för urban utveckling. Han var stationerad i Nairobi, Kenya. Thomas Melin har även haft olika seniora tjänster vid Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). Här har han haft ansvar för olika urbana program. Thomas har även koordinerat olika projekt på plats i Etiopien, Sydafrika, Kenya med flera länder i Afrika och Latinamerika.
 

Pia Schmidtbauer
Pia Schmidtbauer arbetar som projektledare.