Publicerad:

Kartläggning kring samskapandeprocesser

Hur ser det ut i Stockholm när det gäller samskapande för hållbar stadsutveckling? Mistra Urban Futures ’Stockholmsnod’ som etablerades 2017 har gjort en kartläggning av en rad olika initiativ som arbetat med social-ekologisk hållbarhet i regionen under 2018–2019. Mer än 150 olika processer och projekt hittades.

Av dessa har 26 analyserats mer i detalj, utifrån hur mycket olika partners varit verksamma och hur komplexa processerna varit i fråga om samskapande. Kartläggningen visar att mindre än hälften av fallen arbetade med strukturerade metoder, strategier och verktyg för att underlägga samskapandeprocessen. Och de som hade sådana stödstrukturer hade inte mycket annat gemensamt. Undersökningens slutsats är att även om det finns många projekt inom hållbar stadsutveckling, så är både teoretisk och praktisk kunskap om samskapande ojämnt fördelad. Rapporten lyfter behovet för bredare utbyte av kunskaper och även av stödjande gränssnitt mellan forskning och praktik.

Läs mer om Stockholms arbete och ta del av Johan Larson Lindahls rapport del I och del II.

Johan Larson Lindahl  Sthlm Urban Forum
Johan Larson Lindahl presenterar delar av sin rapport på Stockholm Urban Forum i maj 2019