Publicerad:

Stockholm Urban Forum: Hur kan co-creation stödja samverkan för genomförande av Agenda 2030?

Mistra Urban Futures Stockholmsnod arrangerade i slutet av maj Stockholm Urban Forum – Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen, på Subtopia i Alby i Botkyrka kommun. Stockholm Urban Forum samlade 150 deltagare och 30 talare från politik, offentlig sektor, forskning, privat sektor och civilsamhälle.
Forumet fokuserade på co-creation, medskapande och samkunskapande-processer, för att förverkliga och nå  de globala målen i Agenda 2030 och särskilt mål 11 om hållbara städer.

Konferensen var designad för att underlätta för just samverkan och erfarenhetsutbyten kring begrepp som sam- och medkunskapande. Co-creation kan ses som ett verktyg att använda för att underlätta och hjälpa hållbarhetsarbetet att komma framåt och gå ännu längre. Det innebär att fokus måste ligga på att förstå invånare och medborgares behov.
Vad vill de att vi prioriterar? Hur vill de bli inkluderade? Hur kan regionen och stadens olika aktörer samarbeta för att förverkliga de globala hållbarhetsmålen, på global, nationell, regional och lokal nivå? 
 

Många goda exempel lyftes upp
Ett trettiotal talare medverkade från myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer som arbetar med hållbarhet och Agenda 2030: Bland andra Åsa Romson, expert på miljörätt och politik IVL Svenska Miljöinstitutet, och Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, och Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad. Deltagare på konferensen deltog också aktivt i paneler och sido-sessioner som berör bland annat Urban Girls Movement, testbäddar, mobilitet, byggemenskaper, Smart Kreativ Stad, strömmande data (AI), om motverkande av segregation och ojämlikhet, hållbara lekmiljöer och mycket mer. 

En av de utmaningar som lyftes i paneldiskussionerna var transporter och infrastruktur som måste utvecklas och förbättras i våra tre storstäder.

-Samverkan mellan forskning, politik och det offentliga behövs för att vi ska komma framåt i frågorna, sa Åsa Romson, expert på miljörätt och politik, IVL Svenska Miljöinstitutet.

-Hållbarhetsmålen och klimatfrågan löser man inte från ett enda håll, alla behöver kroka arm, menade Katarina Luhr, miljöborgarråd, Stockholm stad. 
 

Kartläggning kring samkunskapande-processer
Johan Larsson Lindahl, från Mistra Urban Futures Stockholm, presenterade kartläggningen av olika samkunskapande-processer och initiativ för hållbar utveckling i Stockholms-regionen. Hela rapporten från kartläggningen kommer att presenteras i sin helhet hösten 2019 men vissa av de goda exemplen kan redan nu ses under ”Stockholm co-creation” på Global Utmanings hemsida

En av slutsatserna från konferensen, för att komma vidare i arbetet med hållbarhet och stadsutveckling, är att verkligen förstå att vi handskas med komplexa problem. För att förverkliga en hållbar stadsutveckling behöver vi ”växla upp” vad gäller kunskap och förståelse kring samkunskapande-processer och hur de kan hjälpa till. Framförallt behöver vi samla den kunskap som redan finns så att dessa erfarenheter blir ett stöd för genomförande aktörer lokalt.
     Resultaten från konferensen sammanställs nu i samverkan med en rad aktörer och kommer bana väg för framtida fortsatt arbete.

Bakom Stockholm Urban Forum står Mistra Urban Futures Stockholmsnod, som består av Openlab, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet, Quantified Planet och Global Utmaning. 
 

Foto: Joel Almgren och Annika Källvik