Sökinstruktioner

Mistra Urban Futures erbjuder flera sidor där det är möjligt att söka och filtrera det innehåll som visas.

Sökfilter

De tillgängliga sökfiltren synliggörs genom att klicka på knappen "filter". Varje filterkategori tillåter dig att filtrera enligt de olika filteralternativ som listas under kategorin. Du kan t.ex. filtrera på lokal plattform på projektöversiktssidan (t.ex. Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Global). eller på projektstatus (pågående/avslutat) eller på någon annan filterkategori som finns tillgänglig.

Sökfiltren fungerar på följande vis:

  • Varje filter visar ett nummer inom parentes. Detta nummer avser antalet träffar i en given kategori;
  • När flera filter är valda visas innehållet om det tillhör något av de valda filterna;
  • Om inget filter är valt, kommer inte resultatet begränsas, utan alla resultat visas;
  • Knappen återställ återställer alla filtervärden (dvs inga filter är valda).

Sökfrågor

När du använder det allmänna sökfältet för fritext gäller följande regler:

  • Söksträngar inom citationstecken (t.ex. "mistra urban futures") hittar enbart innehåll där den exakta söksträngen påträffas;
  • Genom att lägga till framför en sökterm så måste den förekomma i sökresultatet;
  • Genom att lägga till -,framför en sökterm så får den inte förekomma i sökresultatet;
  • Flera söktermer separerade med mellanslag kommer att söka på innehåll där någon sökterm förekommer i resultatet.