Publicerad:

Konferens 4:e oktober 2018 - hållbar stadsutveckling

För andra året i rad hölls göteborgskonferensen på Lindholmen. 255 deltagare från offentlig förvaltning, forskning, näringsliv och politik möttes för att tala målkonflikter kring hållbar stadsutveckling, sett ur olika perspektiv. Eftermiddagens temasessioner om bland annat migration, transport och kultur gav deltagarna möjlighet att fördjupa sig och besvara föreställningarna om olika målkonflikter.

Målkonflikter symboliserades genom att Lars Mogensen, moderator, blåste upp en ballong och visade att; om jag trycker på ett ställe, så ”bubblar” problemet upp någon annanstans.  Målet för konferensen var att vi ska se målkonflikter utifrån nya vinklar, se ett problem ur en annan persons eller andra organisationers perspektiv, stanna upp och hinna lyssna in varandra.

- I en demokrati är det naturligt att det finns intressemotsättningar mellan olika grupper, där partier konkurrerar om makten, då kan målkonflikter vara ett sundhetstecken, sa Kerstin Bartholdsson, från Förvaltningshögskolan, vid Göteborgs Universitet.

- Politik ÄR målkonflikter och det är vi som politiker som är satta att lösa dem, sa Kristina Jonäng, Miljönämndens ordförande Västra Götalandsregionen.

Konferensens fokus var att lyfta målkonflikter inom hållbar stadsutveckling, vilka problem och möjligheter som finns, både kommuners och regioners utmaningar. Morgonen inleddes med ”Fika for Change” (länk) och vi vände och vred på frågor kring social hållbarhet och hållbar stadsutveckling. Målkonflikter går inte att undvika och Mistra Urban Futures valde att beröra hur vi alla kan mötas i och mellan olika discipliner och näringar. Eftermiddagens temasessioner hade syftet att fortsätta diskussionerna och att fördjupa samtalen kring dessa.

Ergin Özdemir, mångfaldskonsult och social entreprenör (Diversity Initiative) inledde med att berätta om den dag då han insåg att sonen inte skulle kunna kommunicera med sin omvärld så som Ergins föreställning och förväntan hade varit då sonen föddes. Det var ett starkt och gripande livsöde som Ergin berättade om. Han fick snabbt ställa om både sin inställning till livet och sysselsättningen efter detta och lämnade besökarna med budskapet – Vill du förstå – vad då? Om vikten att förstå varandra och vilja se olika perspektiv. 

Gapminder vikten av att bygga beslut på fakta

Vi fick höra exempel från bland andra Helsingborgs stad som berättade om deras framgångsrika arbete med stadens utveckling, miljötänk, och att ta ett lite annorlunda grepp genom att satsa på ett Livskvalitets-program. Allt med medborgarna och miljön i fokus. Vi hörde andra exempel från olika organisationer, Sara Stendahl och Ulf Petrusson från Göteborgs universitet,, talade social hållbarhet ur ett juridiskt perspektiv och vikten av att förstå, förtydligande och samarbete (även Rättspraktik för nya studenter). Kristina Jonäng, från Västra götalandsregionen berättade hur de tänker och agerar ur ett regionalt perspektiv. Margareta Forsberg, verksamhetsledare, Mistra Urban Futures Göteborgsplattform talade om göteborgsplattformens arbete och Mattias Goksör, prorektor Göteborgs universitet och ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd, talade om Göteborgsplattformens framtid och att både Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans står bakom satsningen som gemensamma värdar även efter det att Mistras finansiering upphör 2019.

Anna Rosling Rönnlund, från Gapminder, avslutade dagen med att visa på vikten av att förstå världen som den är och bygga synsätt och beslut på fakta. Vi människor har en tendens att se världen genom filter, vi får förvrängda bilder via nyhetsrapporteringar. Anna menar att människan som grupp och fenomen har svårt att ta in ny information, trots att utvecklingen går framåt och ofta är positiv!

Anna Rosling Rönnlund gjorde världen lite enklare att förstå för en stund. Och bli inte förvånad över att boken ”Factfulness” (som Anna skrev ihop med sin man Ola Rosling och svärfadern Hans Rosling sista året innan han gick bort) är slutsåld överallt. Förhoppningen var att deltagarna gick från konferensen något upplyfta och mer positiva till sinnet (allt är inte nattsvarta rubriker) och fått kunskap och verktyg att ompröva sin ibland felaktiga världsbild.
Ett annat trevligt inslag som inledde dagen var ”Fika for Change” som Mathilda Hult från ”Radicle” stod för. Länk till fika for Change. Dagens deltagare fick erfarenhet av ett lite lättsammare sätt att mötas, så att man öppnar upp för nya möten och diskussioner med hjälp av öppet sinne och öppna frågor över en kopp kaffe.

Länk till programmet: Läs mer här

Se PP- presentationer på sidan Event.