(1)

Urban Lunch-time

Vad är långsiktigt hållbara bostäder för seniorer

- ur individers och samhällets perspektiv?

 
Datum: Tisdag 20 november 2018
 
Tid: 11.30-13.00 (enkel vegetarisk wrap från kl 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
 
 
Anmäl dig här senast 16 november
 
Många seniorer bor i bostäder som inte tillgodoser deras behov och behöver därför flytta. Frågan är bara till vad? Nybyggda bostäder erbjuder ofta god fysisk tillgänglighet men vilka andra kvaliteter behövs för att erbjuda en långsiktigt hållbar boendemiljö? Seniorlivet spänner över cirka 20–30 år. Seniorer är dessutom en heterogen grupp med skilda livsstilar som förutspås bli ännu mer olika i framtiden.
 
Talare: Lisbeth Lindahl, fil dr psykologi, Göteborgsregionen, FoU i Väst.
 
• Hur kan bostäderna som byggs i dag matcha detta?
• Vill seniorer bo bland andra i samma ålder?
• Bör vi skapa kvaliteter i boendet som kostar lite mer, men gör det möjligt att bo kvar längre eller bör vi bygga billigare bostäder dit fler har råd att flytta?
 
De här frågorna och många fler kommer att belysas utifrån forskningsprojektet DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer.
 
DIABAHS är ett projekt som genomförs med medel från Mistra Urban Futures, CMB och Formas, och genomförs av forskare på Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och Göteborgsregionen i samarbete med fastighetsägare, arkitekter, kommunala tjänstepersoner och pensionärsorganisationer i Västsverige.
Läs mer om DIABAHS: www.grkom.se/diabahs
 
Bild: fotograf Lisbeth Lindahl
 

Filer

  • Långsiktigt hållbara bostäder seniorer L Lindahl PP pdf