(1)

Göteborgsmodellen för ett minskat matsvinn 

- nätverksträff hos Mistra Urban Futures för lärare, skolledare, forskare eller andra som arbetar med lärande för en mer hållbar stadsutveckling

Mistra Urban Futures bjuder in till en nätverksträff där vi får ta del av hur Göteborgs Stad arbetar inom Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, och vi får ta del av lärdomarna från detta arbete.

 

RISE inleder med en kort introduktion kring matsvinn. Varför är det viktigt att minska matsvinnet? Vad görs på andra ställen i Sverige och internationellt när det gäller skolmat och vilka är utmaningarna? Vilka ringar på vattnet tror vi att ett projekt som Göteborgsmodellen kan ge lokalt och för samhället i stort?
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn har minskat matsvinnet med 40 % i Göteborgs stads offentliga kök. Nu arbetar de tillsammans med det avfallssnåla äldreboendet för att maten ska hamna i magen och inte i matavfallspåsen. Under nästa år startas projekten den avfallssnåla skolan och förskolan.

Christina Linnerhag är kock, kostekonom och projektledare för Göteborgsmodellen, och har arbetat med mat i 39 år och med matsvinn sedan 2006.

Helena Starfors Mwera är kock och projektadministratör i Göteborgsmodellen. Hon studerar till arbetsledare i storkök på deltid och har 33 års erfarenhet i matbranschen. Båda är anställda i Göteborg stad Centrum men arbetar för hela staden.

Karin Östergren är senior forskare- och projektledare på RISE Jordbruk och Livsmedel och har arbetat med matsvinnsfrågor i över 15 år i en rad nationella och internationella projekt.

Elin Backlund arbetar på RISE Jordbruk och Livsmedel med projekt och aktiviteter riktade mot offentliga måltider.

Plats och Tid: 4 december kl 14:00-16:30, inklusive fika och mingel.
Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Göteborg, 

För dig: 
Du som är lärare, pedagog, skolledare, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande om eller för en mer hållbar stadsutveckling.

Anmäl dig här (länk) senast tisdag den 27:e november.

 

Arrangör: 
Mistra Urban Futures i samarbete med Universitet och högskolerådet/Den globala skolan, Världskulturmuseet, GR Utbildning och Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Kontakta andrea.kihl@goteborgsregionen.se för mer information.

Maximalt antal deltagare: 30 personer. (pga. lokalens storlek)

 

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling
 

 

 
Photo by: Louis Hansel, Unsplash.
 

Mistra Urban Futures, Läraregatan 3