(1)

MELLANRUM 97: Stad och land i "rurbant" landskap

Datum: Ons 31 oktober 2018

Tid: 17.00 – 19.00

Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

 

Vilka värden ser vi med stad respektive landsbygd och går de att förena? När städer och kommuner växer ger landskapet plats åt bebyggelse, samtidigt som odlingar och andra naturvärden tar mer plats i staden. Våra gäster diskuterar stadens plats i landskapet och landskapets plats i staden ur ett hållbarhetsperspektiv.

Föredragshållare är: 

Martin Berg, planeringsledare på Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Unni Liljegren, stadsarkitekt, Kungälvs kommun och Anna Ulvehed, samhällsplanerare, Kungälvs kommun.

 

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan.

Seminarieserie om stadsutveckling. Ett samarbete mellan S2020, Chalmers,Mistra Urban Futures, Stadsmuseet och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

 

Fri entré! Ingen anmälan.

 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter Mistra Urban Futures: @UrbanFutures_SE

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88.                                                                  

Källa bild: Bihotell sommar 2018

Filer

  • Mellanrum 97 31 oktober Stad och land i ett rurbant landskap