(7)

Du missade väl inte årets Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 

Vi pratade målkonflikter inom hållbar stadsutveckling.

Vad är egentligen målkonflikter? Är det kanske så att de är konsekvenser av en fungerande demokrati? Vi ifrågasätter om vi tar beslut baserade på rätt fakta och diskuterar det juridiska perspektivet på stadsutveckling. Vi får också lyssna till hur prisbelönta Helsingborgs kommun arbetar för att vässa kommunens arbete och involverar medborgarna.

Fördjupa dig i temasessioner om bostäder, migration, området utanför staden, kultur och transport. 

Vi mötte Anna Rosling Rönnlund, vice president, co-founder och UX designer på Gapminder som tillsammans med Ola Rosling och Hans Rosling skrivit boken Factfulness. Hon hjälpte oss att förstå världen som den är så att vi kan bygga synsätt och beslut på fakta. 

Vi berättade vad forsknings- och kunskapscentret Mistra Urban Futures har åstadkommit. Var vi står i dagsläget och hur vi ser på framtiden.

”Grattis Frida Bard, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad! Du vann boken Factfulness av Hans Rosling tack vare att du var en av många som svarade på utvärderingsenkäten till Mistra Urban Futures Göteborgskonferens”.

Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg 
Datum: 4 oktober 2018
Tid: 08.15-17.00
Anmälan: senast 26 september
Konferensen är kostnadsfri. 

Se videoklipp i nedanstående program. Föredragshållares presentationer i pdf hittar du längst ner på sidan.  

Program

Moderator: Lars Mogensen, programledare och radioproducent

08.15 Registrering och kaffe/te och macka med Fika for Change

08.45 Välkommen
Lars Mogensen, dagens moderator

Presentation Fika for change, Radicle 
Mathilda Hult 

08.50 Vill du förstå – vad då? 
Ergin Özdemir, mångfaldskonsult och social entreprenör 

09.05 Mistra Urban Futures – här och nu! 
Margareta Forsberg, Verksamhetsledare, Mistra Urban Futures Göteborgsplattform. 

09.20 Målkonflikter – problem eller möjligheter 
Kerstin Bartholdsson, Doktor offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 

09.50 Social hållbarhet och hållbar stadsutveckling ur ett juridiskt perspektiv  
Ulf Petrusson, Professor Juridiska institutionen, föreståndare, Institutet för innovation och samhällsförändring, Göteborgs universitet 
Sara Stendahl, Professor Juridiska institutionen, ansvarig Rättspraktiken, Göteborgs universitet  (Ladda ner Ulf Petrussons och Sara Stendahls PP:s i pdf)

10.30 Fika, mingel och nätverkande

11.00 En kommuns utmaningar och möjligheter i en internationell kontext
Lars Thunberg, Kommunalråd, Helsingborgs stad          

11.45 Regional utveckling - möjligheter och målkonflikter
Kristina Jonäng, Miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen 

11.55 Introduktion temasessioner
Lars Mogensen, moderator

12.00 Vegetarisk lunch 

13.15 Temasessioner:

1.    Passande bostäder för alla – hållbar utveckling Referat som pdf temasession 1                              

2.    Migration, integration och social etablering Referat som pdf från temasession 2       

3.   Området utanför staden - vem planerar där? Referat som pdf från temasession 3

4.  Vilken roll spelar kultur och kulturarv då man utvecklar hållbara städer Referat i pdf temasession 4

5.    Mål i transportplanering – vart är vi på väg och hur kommer vi dit Referat i pdf session 5? 

15.20 Fika, mingel och nätverkande - konferensen öppnar upp för dig som inte är anmäld!

15.40 Mistra Urban Futures – framtiden
Professor Mattias Goksör, prorektor, Göteborgs universitet och ordförande Mistra Urban Futures konsortieråd 

15.50 Se världen som den är - bygg synsätt och beslut på fakta
Anna Rosling Rönnlund, vice president, co-founder och UX designer, Gapminder 

16.40- ca 17.00 After work
Vi bjuder på enkelt tilltugg och dryck. Ett tillfälle att nätverka!

Temasessioner

Temasession 1

Passande bostäder för alla - hållbar utveckling 

I den samtida stadsutvecklingen finns flera utmaningar att lösa för att bostäderna och boendemiljön ska vara socialt hållbara även för dem med mindre resurser att röra sig med. I temasessionen vill vi lyfta och reflektera över tre av dessa utmaningar; trångboddhet, förutsättningar för blandade bostäder samt kvarboende vid ombyggnation. 

 

Talare: 
 • Kristian Käll, Processledare social hållbarhet, Älvstranden utveckling AB, Frihamnen 
• Anna Rehnvall och Sofia Granhaga, verksamhetsutvecklare Röda korset 
• Jeanette Green, Gruppchef, IVL Svenska Miljöinstitutet 
• Abdi Abdikadir, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen 

Moderatorer Vanja Larberg, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad, Ulrika Lundquist, Processledare Jämlikt Göteborg, Göteborgs Stad

Referat från Temasession 1 - Passande bostäder för alla?

Temasession 2

Migration, integration och social etablering

Temat migration tar upp målkonflikter kopplade till migration/integration och bostad. Vilka möjligheter har den som kommer ny till Göteborg att lyckas med sitt boende? I Göteborg och i många andra städer råder stor bostadsbrist. Boende för nyanlända ordnas idag främst genom temporära boendelösningar. Det gäller såväl anvisat boende från kommunen som eget ordnat boende (EBO). Vad betyder det för en långsiktig integration där nyanlända vågar satsa på att etablera sociala kontakter och rota sig i närsamhället? 

Talare: 
• Erica Righard, biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare), Malmö universitet 
• Erik Gedeck, avdelningschef, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad 
• Tobias Kristiansson, Tf. Förvaltningschef, Castellum Väst
• Jihad Eshmawi, Verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen 

Moderator  Helena Sprengel, Planeringsledare, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Integration 

Referat från Temasession 2 Migration, integration och social etablering

Temasession 3

Området utanför staden – vem planerar där?

Hur gick vi från samhällsplanering till stadsutveckling på så kort tid? Orden och utgångspunkten utgår alltmer utifrån stadens perspektiv och en urban norm. Betyder det att områden utanför staden inte behöver planeras? Vad styr utvecklingen, vad värderas och finns verktyg kvar att omfamna landet utanför staden? Finns målkonflikter mellan stad och land eller har vi bara tappat vårt ömsesidiga beroende.

 

Talare:  
• Nils Björling, Arkitekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar, Chalmers 
• Christina Larsson, Regionplanerare med ansvar för Landsbygds- och skärgårdsstrategi för stockholmsregionen, Stockholms läns landsting 
• Martin Henning, Docent ekonomisk geografi, Göteborgs universitet 

Moderator: Johanna Stenberg, regional tillväxt & planering, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen, Västra Götalands län och Magnus Fredriksson, struktur, Skaraborgs läns kommunalförbund.

Referat från Temasession 3 Utanför staden

Temasession 4

Vilken roll spelar kultur och kulturarv i den hållbara staden? 

Människor som bor i städer producerar och konsumerar majoriteten av de varor och tjänster – inklusive kultur och kulturarv - som säkerställer god livsmiljö för invånarna. Denna temasession utforskar kultur och kulturarv utöver den traditionella uppfattningen om kultur som konst. Kultur och kulturarv är också en leverantör av mening och identitet som bidrar till hållbara samhällen. Urban kultur och kulturarv ger också staden och dess medborgare materiella och immateriella resurser och kan förbättra livskvaliteten socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Men frågeställningar om kulturens och kulturarvets roll förbises ofta i diskussionen kring utveckling av hållbara städer. Finns det verktyg och definitioner som kan hjälpa oss förstå kulturens och kulturarvets roll i den hållbara staden. Vilka indikatorer kan bidra och med vilka verktyg kan vi ta oss an dagens utmaningar?

Talare:
• Gabriella Olshammar, fil dr, Göteborgs universitet, forskat inom stadsbyggnad och kulturvård 
• Mikael Nanfeldt, chef kulturförvaltningens strategiska avdelning, Göteborgs Stad 
• Ulrika Palmblad, Stadsutvecklingschef, Älvstranden

Moderatorer:  Niklas Sörum, Göteborgs universitet, Ylva Berglund, Göteborgs Stadsmuseum 

Referat från Temasession 4 Kulturen

Temasession 5

Mål i transportplanering – vart är vi på väg och hur kommer vi dit?

En känd konflikt inom transportplanering är konflikten mellan prognosstyrning och målstyrning. Men vilka mål styr vi med och mot och hur hanterar vi målkonflikter och målsynergier? Vilka målkonflikter ligger inbyggda i planeringsprocesser och verktyg? 

 

Talare: 
• Mats-Ola Larsson, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
• Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket 
• John Hultén, Centrumföreståndare, K2 Centrum

Moderator: Maria Sigroth, Avdelningschef, Miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionens kommunalförbund GR 

 

Frågor? Kontakta oss på mistraurbanfutures-events@chalmers.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för er medverkan!

 

Foto: Susanne Nilsson, Flickr, CC BY-SA 2.0

Filer

  • Inledning M Forsberg Mistra Urban Futures Har och Nu PP pdf
  • Kerstin Bartholdsson Förvaltningshögskolan GU Målkonflikter problem el möjligheter PP pdf
  • Sara Stendahl Ulf Petrusson soc hållbarhet o hållbar stadsutv juridik GU PP pdf
  • Lars Thunberg Helsingborgs stad En kommuns utmaningar PP pdf
  • Kristina Jonäng VGR Regional utveckling PP pdf

Lindholmen Conference Centre. Lindholmspiren 5, Göteborg

Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg