Publicerad:

Livsmedelsforum Göteborg 2018 - erfarenheter

kring hållbar livsmedelsförsörjning

Tema: Vägen mot en hållbar hälsosam livsmedelsförsörjning och lokala livsmedelsstrategier

 

Årets Livsmedelsforums hölls i Göteborg och övergripande tema i oktober handlade om vägen mot en hållbar hälsosam livsmedelsförsörjning. Konferensen hade som syfte att konkretisera och följa upp det nationella och regionala arbetet med Sveriges livsmedelsstrategier, som nu omsätts i praktiken och realiseras. 

Teman som hölls på forumet var bland annat: senaste nytt inom forskning och myndigheter. Aktuella ämnen som matsvinn, offentlig upphandling och digitalisering och en verkstad: Hur ska kommunala och lokala livsmedelsstrategier se ut? Även innovationer som möjliggör mer hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning berördes och vägen mot en biocirkulär ekonomi. 

Stadslandet Göteborg och Mistra Urban Futures var representerade med sessionen: "Dags att konkretisera arbetet med hållbar mat" och presentationen: "Local food strategies for the future: Experiences from Gothenburg"- se bifogat abstract som PDF) nedan. Den handlade bland annat om hur arbetet med en lokal livsmedelsstrategi kan se ut. Deltagarna fick en överblick av vad som händer i Göteborgs stad och i regionen och hur långt staden har kommit med Göteborgs lokala livsmedelsstrategi. På plats fanns flera förvaltningar från staden (Göteborg) och andra städer som berättade om sitt arbete med att spegla och väva in den nationella livsmedelsstrategin i en lokal kontext. Det fanns möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor som arbetar med frågan i olika delar av landet.

Livsmedelsforum arrangeras av Måltid Sverige i samarbete med Chalmers University of Technology, Environmental Protection Agency, RISE – Research Institutes of Sweden, Västra Götaland Regional Council, Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Agency for Marine and Water Management.

 


 

Filer

  • Local food strategies for the future Experiences from Gothenburg. Abstract PDF
  • Food and Climates as part of public kitchens sustainability work Abstract PDF