Publicerad:

 

Samlade intressanta verktyg och handböcker för stadsplanerare

Om hållbar platsutveckling, bygga hållbart för seniorer och verktyget Prisma 

Mistra Urban Futures projekt tar fram olika typer av resultat i samarbete med forskare och praktiker. De kan vara allt från rapporter, handböcker, kunskapsöversikter till olika verktyg. Under det senaste året har det kommit en rad olika resultat som kan vara intressant för dig som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. 

Här är ett axplock av intressanta verktyg: 

Rapport om metoder för kunskapssamverkan i hållbar stadsutveckling

Verktyg för gemensam kunskapsproduktion

Hur kan vi tillsammans verka för mer rättvisa och hållbara städer? I en ny rapport från Mistra Urban Futures plattform i Göteborg lyfts metoder för ett gemensamt lärande och kunskapsutbyte -ett samkunskapande- mellan forskning och praktik. Avsikten är att sprida kunskap om hur sådan samverkan kan gå till, och på så vis inspirera till nya sätt för forskare och praktiker att tillsammans verka för hållbar stadsutveckling. Verktyget och rapporten är framarbetad av Kerstin Hemström, forskare vid Mistra Urban Futures.

Kunskapsöversikt om Platsutveckling
Syftet med kunskapsöversikten är att belysa både hur arbetet med platsutveckling har utformats inom Västra Götalandsregionen och vilken forskning som finns kring platsutveckling i allmänhet och de metoder/samverkansformer Västra Götalandsregionen prövar i projektet i synnerhet. Kunskapsöversikten är framtagen av Nils Björling, som är arkitekt och universitetslektor på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och Björn Ohlén,  utvecklare vid Västra Götalandsregionen (VGR).

Klokboken- att bygga hållbart för seniorer
– en digital webbsida med inspiration till alla som vill veta mer eller planera och bygga fler bostäder för målgruppen.

Läs mer om Klokboken på vår webb (och Diabahs)
Läs mer: klokboken.nu Direktlänk till deras webb

Filmklipp om Klokboken

Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling, RISE.

Prisma-verktyget och Värderosen 
Initiala ambitioner för stadsutvecklingsprocesser kring social hållbarhet har en tendens att urholkas över tid. Olika organisationer och personer har olika språk, mål och världsbild och pratar förbi varandra. Forskning kring stadsutformning hittar inte alltid in i processerna. Forskare vid RISE har därför tagit fram processverktyget PRISMA, som ska göra det lättare för stadsutvecklingsaktörer att förstå den sociala hållbarhetens olika dimensioner och tänka kring målkonflikter och hur man kan genomföra arbetet på ett bättre sätt.