Publicerad:

Göteborgs universitet tar över ordförandeskapet i Konsortierådet 

Mattias Goksör, prorektor för Göteborgs universitet är sedan årsskiftet ordförande för Mistra Urban Futures konsortieråd. Mattias Goksör har en tvärvetenskaplig utbildning med en doktorsexamen i fysik samt en magisterexamen i företagsekonomi. Han var prefekt vid institutionen för fysik sedan 2012 och tillträdde som prorektor i juli 2017.

Mattias Goksör

”Både jag och Ylva Norén Bretzer, samordnare för Göteborgs universitets medverkan i Mistra Urban Futures, ser fram emot att Göteborgs universitet tar över ordförandeskapet för en så viktig verksamhet som Mistra Urban Futures. En prioriterad uppgift för det närmaste året är att ta fram en finansieringsstrategi så att verksamheten kan fortsätta även efter 2019 då den nuvarande tioåriga finansiering upphör. Tillsammans med Anna Johansson, som ny ordförande för centrumets styrelse, tror jag dessutom vi kan få till en ännu starkare förankring i Göteborgsregionen.”, säger Mattias Goksör. 

Ordförandeskapet är roterande på årsbasis och Mattias Goksör efterträder nu Anna Ledin, direktör för miljöförvaltningen Göteborgs stad.

Anna Ledin

”2017 har varit ett innehållsrikt år med mycket fokus på framtiden och då framförallt på hur vi vill utveckla Mistra Urban Futures så att centrumet ”står sig starkt” också när Mistras finansiering upphör 2019. I detta sammanhang har vi i Konsortierådet arbetat med att utveckla och stärka den lokala plattformen i Göteborg. Det känns nu jätteroligt att lämna över till Mattias Goksör som med stort engagemang kommer driva plattformens utveckling framåt.”, säger Anna Ledin. 

Om Konsortierådet 

Göteborgskonsortiet samlade de organisationer som stod bakom ansökan till Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, år 2009 och är alltså initiativtagare till Mistra Urban Futures. Sedan dess har konsortiet varit bas för forskningsverksamheten inom Göteborgsplattformen och har även medverkat till Centrumets internationella utveckling.

Göteborgskonsortiet är representerat i ett Konsortieråd, följande personer företräder sin organisation:

Mattias Goksör, (ordförande 2018), Göteborgs universitet
Helena Söderbäck, GR Göteborgsregionens kommunalförbund
Liane Thuvander, Chalmers tekniska högskola
Lars Fröding, Länsstyrelsen
Anna Ledin, Göteborgs stad
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

Läs mer
 

Foto Mattias Goksör, pressbild Göteborgs universitet, fotograf Johan Wingborg.