Publicerad:

Tidigare minister Mistra Urban Futures nya styrelseordförande 

Vi är glada att kunna meddela att Anna Johansson, riksdagsledamot och tidigare Infrastrukturminister 2014-2017, är Mistra Urban Futures nya styrelseordförande. 

Anna Johansson har en bakgrund som styrelseordförande för Bostadsbolaget och Got Event. Hennes politiska karriär startade 1995 som ledamot i stadsdelsförvaltningen i Bergsjön, Göteborg. Kort därefter valdes Anna Johansson in i Göteborgs kommunfullmäktige, där hon behöll sin plats till dess hon valdes in i riksdagen och utsågs till Infrastrukturminister 2014. Sedan 2007 är hon ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. 

”Jag gläder mig över möjligheten att leda Mistra Urban Futures styrelse”, säger Anna Johansson. ”Det som gör Mistra Urban Futures intressant är kombinationen av lokala projekt kombinerat med det internationella nätverk av städer som utgör verksamheten. En annan aspekt är samarbetet mellan forskning och praktik. Jag ser fram emot att kunna bidra med erfarenheter från min politiska bakgrund till utvecklingen av centrumet”. 

David Simon, Director, Mistra Urban Futures välkomnar tillsättningen: ”Anna Johansson bidrar till styrelsen med en djup kunskap och expertis om Göteborg kombinerat med en bred nationell politisk erfarenhet i Sverige. Detta kommer vara avgörande de kommande två åren då vi samlar vad vi åstadkommit och förbereder verksamheten för att fortsätta efter 2020. Övriga styrelseledamöter bidrar även de med viktig expertis både från Sverige och internationellt och kompletterar de sittande ledamöterna.” 

Stort engagemang 

”Vi är glada och stolta att kunna utse Anna Johansson till ny styrelseordförande. Anna har tidigare ingått i Chalmers styrelse och hon har ett stort engagemang för frågor som rör Mistra Urban Futures verksamhet. Jag är också glad över att vi har hittat en bra balans mellan olika perspektiv bland styrelseledamöterna, både lokal och global expertis såväl från samhälle som akademi. Jag är övertygad om att de kommer bidra med kunskap och engagemang och hjälpa oss att få ut mesta möjliga av de två år som återstår och skapa en bra grund för det som ska komma.”, säger Mats Viberg, Professor och Vicerektor för forskning och prefekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.

Nya styrelseledamöter  

Övriga nya ledamöter i Mistra Urban Futures styrelse är; Benjamin Bradlow, tidigare Deputy Manager, Secretariat Shack/Slum Dwellers International och doktorand Department of Sociology, Brown University, Thomas Elmqvist, Professor, Theme leader, Urban social-ecological systems and globalization, Stockholm Resilience Centre och Carl Mossfeldt, VD Rework, World Fellow Yale University. 

Följande ledamöter fortsätter sina uppdrag; Olivia Bina, Deputy Director at the Institute of Social Sciences (University of Lisbon), Lyla Mehta, Professorial Research Fellow at the Institute of Development Studies at the University of Sussex, Storbritannien, John Robinson, Professor at the Munk School of Global Affairs och the School of the Environment, at the University of Toronto samt Caroline Wanjiku Kihato, Visiting Associate Professor at the Graduate School of Architecture at the University of Johannesburg. 

Om Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. 

Vi är verksamma på sex platser i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 

Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. 

www.mistraurbanfutures.org 
@MistraUrbanFut
@UrbanFutures_SE

Frågor? 

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 031-772 49 76 jenny.sjodin@chalmers.se  

Andreas Sjöö, kommunikationsombudsman, Socialdemokraterna i Göteborg, 0703 90 50 29, andreas.sjoo@socialdemokraterna.se 

Mats Viberg, Chalmers, 031-772 17 73, mats.viberg@chalmers.se 

Läs mer om styrelsen 

Ladda ned porträttbild Anna Johansson. 

Foto: Pressbild Socialdemokraterna i Göteborg