Publicerad:

Ny styrelseordförande 

Fredrik Hörstedt, vicerektor Chalmers har utsetts till ny styrelseordförande för Mistra Urban Futures. Tidigare styrelseordförande Anna Johansson, riksdagsledamot Sveriges riksdag, har valt att lämna uppdraget på grund av andra åtaganden.

Fredrik Hörstedt
Fredrik Hörstedt

Vicerektor Fredrik Hörstedt ansvarar för samverkan som omfattar Chalmers innovationssystem och Chalmers samverkan med omgivande samhälle. Han har även det övergripande ansvaret för hållbar utveckling i rektorsgruppen.
“Det är en kritisk period för Mistra Urban Futures och jag kommer att verka för att vi gör vårt allra bästa för att säkerställa förutsättningarna för nästa fas i det här viktiga initiativet.”, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers.
Den 22 februari offentliggjordes det att Chalmers och Göteborgs universitet fortsätter satsa gemensamt på hållbar stadsutveckling. De båda universiteten kliver in som värdar för Mistra Urban Futures. Detta organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, en gemensam satsning på hållbar utveckling. Läs mer. 

"Det är glädjande att Chalmers har utsett Fredrik Hörstedt till ordförande för Mistra Urban Futures styrelse. Han kommer att bidra med en rik kunskap om hur Chalmers och GMV arbetar med hållbarhetsfrågor. Det är också värdefullt att Chalmers nu tar en mer aktiv roll i utvecklingen av Mistra Urban Futures när vi nu närmar oss en ny fas från och med 2020. Beslutet att Chalmers gemensamt med Göteborgs universitet blir värdar för centrumet är ett bevis på de två universitetens engagemang för Mistra Urban Futures framtid ", säger David Simon, Director, Mistra Urban Futures. 

Frågor? 

Kontakta; 

Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers
e-post: fredrik.horstedt@chalmers.se 
telefon: 031 772 43 22 

David Simon, Director, Mistra Urban Futures
e-post: david.simon@chalmers.se
telefon: 0708 64 27 80
 

Foto: Johan Bodell